BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymański Grzegorz (Politechnika Łódzka), Masiarek Andrzej (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Ochrona własności intelektualnej w social media na przykładzie portalu Facebook
Intellectual Property Protection in Social Media on the Example of the Facebook Portal
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 8, s. 55-60, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Własność intelektualna, Ochrona własności intelektualnej, Media społecznościowe, Portale internetowe
Intellectual property, Intellectual property protection, Social media, Web portals
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Facebook
Facebook
Abstrakt
Social media są obecnie najszybciej rozwijającymi się platformami internetowymi. Użytkownicy social media chętnie wstawiają zajęcia, komentują oraz udostępniają posty, zapominając o podstawowych regulacjach i ochronie własności intelektualnej. Celem badawczym niniejszego opracowania jest identyfikacja reguł i zasad obowiązujących na płaszczyźnie ochrony własności intelektualnej w social media. Facebook w swoim regulaminie wyraźnie zabrania publikowania treści objętych ochroną autorską. Niestety, analizując wyniki przeprowadzonego badania ankietowego, można stwierdzić iż, zdecydowana większość respondentów deklaruje brak znajomości regulaminu portali społecznościowych z których korzystają, co wskazuje na brak świadomości konsekwencji wynikających z tego faktu. Ponadto wiedza odnośnie ochrony własności intelektualnej i wizerunku, także nie jest wystarczająca. Użytkownicy bezkrytycznie publikują zdjęcia przyjaciół, zabytków i innych elementów często objętych ochroną, bez posiadania zgody. (abstrakt oryginalny)

Social media currently belongs to the fastest growing online platforms. Social media users are happy to post, comment, and share posts, forgetting basic rules and not protecting their intellectual property. The research objective of this paper is to identify rules and principles in the context of intellectual property protection in social media. Facebook, in its rules, explicitly prohibits to publish copyrighted content. Unfortunately, while analyzing the results of the survey, it can be stated that most respondents declare lack of knowledge on the regulations of social networks they use. This indicates lack of awareness as to the consequences of this fact. In addition, knowledge on protecting intellectual property and image is also insufficient. Users uncritically publish photos of friends, sights and other frequently-protected items without the consent of the relevant person or institution. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Best P., Taylor В., Manktelow R. (2015), I've 500 Friends, but who are my Mates? Investigating the Influence of Online Friend Networks on Adolescent Wellbeing, "Journal of Public Mental Health", Vol. 3(14), pp. 135-148.
 2. Cohen C., Kahne J. (2012), Participatory Politics. New Media and Youth Political Action, http://ypp.dmlcentral.net/ sites/default/files/publications/Participatory_Politics_Report.pdf, access date: 27.05.2017.
 3. Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 maja 2001 w sprawie harmonizacji i niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.
 4. Facebook (2017), Facebook Reports First Quarter 2017 Results, https://s21 .q4cdn.com/399680738/files/doc_financials/2017/Facebook-Reports-First-Quarter-2017-Results. pdf, access date: 22.05.2017.
 5. Facebook (2017a), Oświadczenie dotyczące praw i obowiązków, www.facebook. com/legal/terms/update, data dostępu: 22.05.2017 r.
 6. ieTechnology (2017), It's True, '123456' was the Most Common Password of 2016, http://indianexpress.com/article/ technology/tech-news-technology/its-true-123456-was- -the-most-common-password-of-2016-4476421, access date: 22.05.2017.
 7. Jordaan Y., van Heerden G. (2017), "Online Privacy-related Predictors of Facebook Usage" Intensity, "Computers in Human Behavior", Vol. 70, pp. 90-96.
 8. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. z 2012, poz. 788.
 9. Mendyk-Krajewska T. (2013), Bezpieczeństwo internetowej komunikacji społecznej, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", Z. 32, s. 207-220.
 10. Mielnicki Т. (red.), Wołosowki F., Grajek M., Popis P. (2013), Identyfikacja i uwierzytelnienie w usługach elektronicznych, https://zbp.pl/public/repozytorium/ dla_bankow/ rady_i_komitety/technologie_bankowe/publikacje/Prze- wodnik_Identyfikacja_i_uwierzytelnianie_strona_FTB. pdf, data dostępu: 22.05.2017 r.
 11. Oeldorf-Hirsch A., Birnholtz J" Hancock J.T. (2017), Your Post is Embarrassing Me: Face Threats, Identity, and the Audience on Facebook, "Computers in Human Behavior", Vol. 73, pp. 92-99.
 12. Sotrender (2017), Facebook Trends Polska, www.sotren- der.com/trends/facebook/ poland/201704, data dostępu: 23.05.2017 r.
 13. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994, tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 666, 1333.
 14. Wirtualnemedia (2017), Jedna trzecia polskich internautów nie zmienia haseł, jedna czwarta nie korzysta z antywirusów, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/jedna-trzecia- -polskich-internautow-nie-zmienia-hasel-jedna-czwarta- -nie-korzysta-z-antywirusow-infografika, data dostępu: 22.05.2017 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.33141/po.2017.08.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu