BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barańska Karolina (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości - treść, zakres i charakter prawny zezwolenia
The Administrative Restriction of The Use of a Property - Content, Scope of Application and Judicial Nature of The Authorisation
Źródło
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2016, nr 18 (4), s. 3-9, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Prawo nieruchomości, Własność nieruchomości, Wywłaszczenie
Real estate, Real estate law, Ownership of real property, Expropriation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł podejmuje problematykę administracyjnoprawnego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z realizacją infrastruktury przesyłowej. Podstawowym celem tej publikacji jest zaprezentowanie problemów interpretacyjnych związanych ze stosowaniem przedmiotowej instytucji na gruncie obowiązującego prawa. Jako źródło pojawiających się wątpliwości autorka wskazuje nieprecyzyjne przepisy prawa oraz niejednolitą linię orzecznictwa. W podsumowaniu autorka postuluje nowelizację unormowań prawnych dotyczących ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości celem przystosowania ich do wymogów praktyki. Przedmiotowa analiza została przeprowadzona w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, z uwzględnieniem poglądów doktryny oraz aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych. (abstrakt oryginalny)

The following article presents the issue of the administrative restriction of the use of a property in connection with the establishment of a transmission facilities. The main goal of this publication is to present the basic practical and interpretation problems which occur under the applicable law. According to the author , the emerging interpretation ambiguities are intensified by inconsistent judicial decisions and imprecise regulations. In summary, the author proposes an amendment to the legislation restrictive of the use of a property in order to adapt them to the requirements of practice. The following analysis is carried out in accordance with the applicable regulations, taking account of views of doctrine and current case law of the Administrative Courts. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieniek G., Rudnicki S., Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2011.
  2. Bieniek G., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17 stycznia 2003 r., III CZP 79/022, "Rejent"2003, nr 3.
  3. Jaworski J., Prusaczyk A., Tułodziecki A., Wolanin M., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2013.
  4. Kalus S. (red.), Bieniek G., Gdesz M., Kalus S., Matusik G., Mzyk E., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8025
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu