BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bojarski Krzysztof (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie)
Tytuł
Jaki samorząd gospodarczy?
What Kind of Economic Local-government?
Źródło
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2016, nr 18 (4), s. 11-16, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd gospodarczy, Prawo administracyjne
Economic self-government, Administrative law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Samorząd gospodarczy powinien być jedną z podstawowych form decentralizacji administracji publicznej w Polsce. Pomimo tego, że funkcjonujące w Polsce organizacje przedsiębiorców określane są mianem samorządu, to w istocie rzeczy nie spełniają one podstawowych wymogów publicznoprawnego charakteru samorządu. W zakresie samorządu gospodarczego wciąż toczy się spór o model tego samorządu. Artykuł ten jest zatem próbą krótkiego przedstawienia zarówno historii jak i istoty samorządu gospodarczego funkcjonującego w Polsce wraz ze wskazaniem na oczekiwany kierunek zmian w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Economic local-government should be one of the basic forms of decentralisation of public administration in Poland. Although operating business organisations in Poland are referred to as local-government, in fact, they do not meet the basic requirements of a public-private nature of the local-government. In terms of economic local-government, there is still subject to dispute about the model of local-government. This article, therefore, is an attempt to provide both short history and the essence of functioning of local-government in Poland, together with an indication of the expected direction of changes in that province. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bandarzewski K., Samorząd gospodarczy w prawie polskim, studium prawne, Kraków 2014.
 2. Bojarski K., Samorząd gospodarczy - czy wolność mnogością się mierzy, [w:] M. Karpiuk (red.) Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia, problematyka prawna i aksjologiczna, Warszawa 2011.
 3. Funkcjonowanie samorządu gospodarczego w Polsce, Departament Analiz i Prognoz, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
 4. Kmieciak R., Pozycja ustrojowa samorządu gospodarczego w Polsce, "Studia z Polityki Publicznej", 2016 nr 2(10).
 5. Kmieciak R., Samorząd gospodarczy w Polsce, rozważania na temat modelu ustrojowego, Poznań 2004.
 6. Samorząd gospodarczy w Polsce, www.exporter.pl.
 7. Sługocki J., Prawo administracyjne, Kraków 2003.
 8. Stępniewski A., Samorząd gospodarczy, www.przedsiębiorcy.pl.
 9. Wykrętowicz S., Samorząd w Polsce - istota, formy, zadania, Poznań 2004.
 10. Wykrętowicz S., (red.), Spór o samorząd gospodarczy w Polsce, Poznań 2005.
 11. Wykrętowicz S., Funkcjonowanie samorządu gospodarczego w wybranych krajach europejskich, Opinie i Ekspertyzy, Biuro Analiz i Dokumentacji, Kancelaria Senatu, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8025
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu