BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Badowska Sylwia (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Social Influence and a Process of Acceptance and Use of a Technological Product by the Elderly Consumers
Wpływ społeczny a proces akceptacji i użytkowania dobra technologicznego przez konsumentów-seniorów
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 2, s. 29-37, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Wyniki badań, Użytkownicy informacji, Konsument
Research results, Users of information, Consumer
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31; D10; O33
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu było zaprezentowanie wyników badań własnych dotyczących wpływu społecznego i jego oddziaływania na konsumentów-seniorów w procesie akceptacji i użytkowania dóbr technologicznych. Do weryfikacji celu posłużono się badaniami własnymi przeprowadzonymi wśród konsumentów-seniorów w latach 2014-2015 przy wykorzystaniu techniki PAPI. Wyniki wskazują na postrzeganie przez badanych seniorów występowania wpływu społecznego w procesie akceptacji i użytkowania telefonu komórkowego czy smartfonu. Jednakże wpływ ten jest ograniczony w badanej populacji. Sugeruje to, iż badani konsumenci-seniorzy w ocenianym procesie kierują się własnymi przekonaniami, akceptując i użytkując produkty technologiczne i/lub inne czynniki, równolegle moderujące ten proces. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article was to present the results of the original research on social influence and its impact on the elderly consumers in the acceptance and use of the technological product. To verify the objective of the research conducted among the elderly consumers at the turn of 2014-2015, the PAPI technique was employed. The results indicate the elderly people perceive the presence of social influence in the process of acceptance and use of the smartphone. However, the impact is limited in this population. This suggests that the tested elderly consumers are guided by their own convictions accepting and using technological products and/or other factors moderate this process parallelly.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bojei, J., Hoo, W.C., Factors Inflencing Repurchase Intention of Smartphones, "Journal of Marketing Research", vol. 4, no. 12, 2010, pp. 1-12.
 2. Central Statistical Offie of Poland (2014), Prognoza ludności na lata 2014-2050, http://stat .ov .l/ (access: 17.02.2017).
 3. Central Statistical Offie of Poland (2016), Ludność w wieku 60+. Struktura demografizna i zdrowie, http://stat.gov.pl (access: 17.02.2017).
 4. Czapiński, J., Błędowski, P., Aktywność społeczna osób starszych w kontekscie percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny, MPiPS, CRZL, 2014, http://www.diagnoza.com/pliki/ raporty_tematyczne/Aktywnosc_spoleczna_osob_starszych.pdf (access: 17.02.2017).
 5. DeMooij, M., Consumer Behavior and Culture: Consequences for Global Marketing and Advertising, Sage Thousand Oaks, CA 2003.
 6. East, R., Uncles, M.D., Lomax, W., Hear Nothing, Do Nothing: The Role of Word of Mouth in the Decision-Making of Older Consumers, "Journal of Marketing Management", vol. 30, no. 7-8, 2014, pp. 786-801.
 7. Foon, Y.S., Fah, B.C.Y., Internet Banking Adoption in Kuala Lumpur: An Application of UTAUT Model, "International Journal of Business and Management", vol. 6, no. 4, 2011, pp. 161-167.
 8. Howard, J., Sheth, J., The Theory of Buyer Behavior, John Wiley, New York 1969.
 9. Phillips, L., Sternthal, B., Age Differences in Information Processing: A Perspective on the Aged Consumer, "Journal of Marketing Research", vol. 14, no. 4, 1977, pp. 444-457.
 10. Rice, R., Aydin, C., Attitudes Toward New Organizational Technology: Network Proximity as a Mechanism for Social Information Processing, "Administrative Science Quarterly", vol. 36, no. 2, 1991, pp. 219-244.
 11. SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Wave 2, http://www.share-project.org/home0/wave-2.html (access: 17.02.2017).
 12. Slade, E.L., Dwivedi, Y.K., Piercy, N.C., Williams, M.D., Modeling Consumers' Adoption Intentions of Remote Mobile Payments in the United Kingdom: Extending UTAUT with Innovativeness, Risk, and Trust, "Psychology & Marketing", vol. 32, no. 8, 2015 (August), pp. 860-873.
 13. United Nations (2015), World Population Prospects: The 2015 Revision, https://esa.un.org/unpd/wpp/ (access: 17.02.2017).
 14. Venkatesh, V., Brown, S.A., Maruping, L.M., Bala, H., Predicting Different Conceptualizations of System Use: The Competing Roles of Behavioral Intention, Facilitating Conditions, and Behavioral Expectation, "MIS Quarterly", vol. 32, no. 3, 2008, pp. 483-502.
 15. Venkatesh, V . Morris, M., Davis, G., Davis, F., User Acceptance of Information Technology: Towards a Unified View, "MIS Quarterly", vol. 27, no. 3, 2003, pp. 425-478.
 16. Venkatesh, V . Thong, J.Y.L., Xu, X., Consumer Acceptance and Use of Information Technology: Extending the Unifid Theory of Acceptance and Use of Technology, "MIS Quarterly", vol. 36, no. 1, 2012 (March), pp. 157-178.
 17. Venkatesh, V . Davis, F . A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies, "Management Science", vol. 46 no. 2, 2000, pp. 186-204.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.2.29
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu