BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamowicz Elżbieta, Walczyk Konrad
Tytuł
Koniunktura w przemyśle przetwórczym
Źródło
Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2017, nr 33, s. 51-84, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Przemysł przetwórczy, Produkcja, Zatrudnienie
Processing industry, Production, Employment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obserwowana w poprzednich kwartałach zmienność koniunktury w przemyśle przetwórczym utrzymuje się. Wartości zarówno wskaźnika koniunktury jak i sald odpowiedzi na poszczególne pytania ankiety zmieniają się bez związku z wcześniej obserwowanym rytmem zmian sezonowych w ciągu roku - jednego miesiąca rosną, kolejnego spadają itd. Wartość wskaźnika koniunktury w przemyśle przetwórczym (IRGIND) w lipcu 2017 r. obniżyła się o 8,2 pkt, z poziomu +3,7 pkt do poziomu -4,5 pkt. W sierpniu nastąpił wzrost wartości wskaźnika o 8,9 pkt. W skali trzeciego kwartału 2017 r. odnotowano więc niewielką poprawę koniunktury. W porównaniu z majem wartość IRGIND w sierpniu jest wyższa o jeden punkt, a w skali roku wzrost wyniósł 4,2 pkt. Pomimo poprawy koniunktury, zarówno w skali kwartału jak i roku, wskaźnik koniunktury wciąż dryfuje w okolicy swojej długookresowej średniej, nie wykazując żadnego wyraźnego trendu. Przewidywania przedsiębiorstw cechuje podobna huśtawka nastrojów. W sierpniu były one zdecydowanie bardziej optymistyczne niż w lipcu. Nie należy raczej spodziewać się trwałej poprawy koniunktury, tak w krótszej jak i w dłuższej perspektywie.(fragment tekstu)

Volatility of business situation in the manufacturing industry is still high. The industrial confidence indicator (ICI) and all the balances keep changing without any correspondence with the seasonal pattern observed before - from month to month they alternately rise and fall. In July the indicator declined by 8.2 pts, from +3.7 pts to -4.5 pts, and in August it increased by 8.9 pts. In total, ICI gained 1.0 pts (in comparison with May). It is now by 4.2 pts higher than one year earlier. Although business situation improved, on quarterly and annual bases, the indicator continues oscillating around its long-term average, showing no clear tendency to go up or down. Manufacturers' expectations are much alike. In August they were more optimistic than in July. No firm recovery should be expected in the short- and long-term.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3255
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu