BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jelonek Dorota (Politechnika Częstochowska), Mesjasz-Lech Agata (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Rola uczelni wyższych w rozwoju regionu na przykładzie Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej: perspektywa 20 lat doświadczeń
The Role of Universities in Region Development : a Case Study of the Faculty of Management of Częstochowa University of Technology : the Perspective of 20 Years of Experience
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 8, s. 61-67, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Rozwój regionalny, Konkurencyjność regionów, Innowacyjność regionu, Kapitał intelektualny, Rynek usług edukacyjnych
Higher education, Regional development, Regions competitiveness, Regional innovation, Intellectual capital, Education services market
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Kraj/Region
Region częstochowski
Częstochowa Region
Abstrakt
Konkurencyjność i innowacyjność regionu zależy od kapitału ludzkiego, jakim dysponuje. Szczególne znaczenie mają zasoby dla nauki i techniki, które tworzone są przez uczelnie wyższe. W tym kontekście dużą rolę w rozwoju regionu częstochowskiego przypisuje się Politechnice Częstochowskiej, największej uczelni w regionie. Celem artykułu jest identyfikację działań, poprzez które Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oddziałuje na mikrootoczenie w perspektywie 20 lat doświadczeń. (abstrakt oryginalny)

The competitiveness and innovativeness of the region depend on human capital that it has. A special importance is assigned to the resources for science and technology that are created by universities. In this context, the Częstochowa University of Technology, the largest university in the region, contributes to the development of the Częstochowa region. The aim of the article is to identify the activities, through which the Faculty of Management of the Częstochowa University of Technology has influenced the micro environment in the perspective of 20 years of experience. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczuk J. (2015), Rola szkół wyższych w kreowaniu wizerunku miast. Studium przypadku Jeleniej Góry i Wałbrzycha, Prace Naukowe Uniwersytetu we Wrocławiu, Nr 391, Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, s. 193-201.
 2. Flejterski S. (2011), Nauka i edukacja jako czynnik konkurencyjności regionów i subregionów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 655, Ekonomiczne Problemy Usług, Nr 71, Nauka szansą rozwoju regionu, s. 11-22.
 3. Jelonek D" Łukasik-Makowska B. (2014), Efekty kształcenia jako podstawa projektowania programu studiów na kierunku Informatyka Ekonomiczna, "Informatyka Ekonomiczna", Nr 2(32), s. 274-299.
 4. Nitkiewicz Т., Pachura P., Reid N. (2014), An Appraisal of Regional Intellectual Capital Performance using Data Envelopment Analysis, "Applied Geography", Vol. 53, pp. 246-257.
 5. Pachura P. (2013), "Cognitive Economic Geography" - Evolution of Regional Strategies, "Procedia Economics and Finance", Vol. 6, pp. 115-119.
 6. Piotrowska-Piątek A. (2014), Szkoły wyższe jako czynnik rozwoju regionalnego, "Biuletyn Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", Nr 28, s. 37-49.
 7. Romer P. (1990), Endogenous Technological Change, "Journal of Political Economy", Vol. 98, No. 5, Part 2, pp. 71-102.
 8. Różański J. (2013), Możliwości przezwyciężenia barier współpracy nauki i biznesu w Polsce, "Przegląd Organizacji", Nr 11, s. 3-8.
 9. Sałański T. (2009), Poziom wykształcenia ludności jako czynnik rozwoju regionalnego na przykładzie województwa mazowieckiego, "Studia Regionalne Mazowsze", Nr 2, s. 161-188.
 10. Szajt M. (2010), Działalność badawczo-rozwojowa w kształtowaniu aktywności innowacyjnej w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 11. Szwajca D. (2003), Wykorzystanie marketingu terytorialnego w procesach rozwoju regionów, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej Nr 3, s. 220-230.
 12. Świadek A. (2014), Łańcuchy przemysłowe a aktywność innowacyjna polskich regionów - województwa peryferyjne vs województwa wiodące, "Kwartalnik Naukowy Organizacja i Zarządzanie", Nr 2(26), s. 113-134.
 13. Witek J. (2011), Uczelnia - organizacja służąca otoczeniu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 655, Ekonomiczne Problemy Usług, Nr 71, Nauka szansą rozwoju regionu, s. 25-36.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu