BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juszczyk Patrycja (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wykorzystanie koncepcji free revealing w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
The Use of Free Revealing Concept in Forming the Competitive Advantage of Companies
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 1, s. 153-162, rys., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Otwarte innowacje, Przewaga konkurencyjna, Dzielenie się wiedzą
Open innovation, Competitive advantage, Knowledge sharing
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O31, O32
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza koncepcji free revealing na tle otwartych innowacji jako sposobu kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem roli użytkowników we współtworzeniu innowacji. Zidentyfikowano dotychczas kilka modeli tworzenia innowacji opierających się na koncepcji free revealing, które uwzględniają bezpłatne ujawnianie i dzielenie się innowacyjnymi rozwiązaniami także wśród konkurujących ze sobą firm. Bezpośrednia komunikacja przedsiębiorstw z użytkownikami ma wpływ na innowacyjność podmiotów gospodarczych, a w konsekwencji prowadzi do osiągania przewagi konkurencyjnej. W artykule zastosowano metodę krytycznej analizy literatury. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to analyse the free revealing concept against the background of open innovation model as a way of forming the competitive advantage of companies, with a particular emphasis on the role of users in creating innovation. There have been identified several innovation models based on the free revealing concept so far. They consider free disclosure of innovation and sharing of innovative solutions also among competitors. The companies' direct communication with users has an impact on innovativeness of business entities and consequently results in building their competitive advantage. The article is based on extensive literature studies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen R.C. (1983), Collective Invention, "Journal of Economic Behavior and Organization", No. 4(1).
 2. Amit R., Zott C. (2012), Creating Value Through Business Model Innovation, "MIT Sloan Management Review", Vol. 53, No. 3
 3. Baloh P., Jha S., Awazu Y. (2008), Building Strategic Partnerships for Managing Innovation Outsourcing, "Strategic Outsourcing: An International Journal", Vol. 1(2).
 4. Chariomonte F. (2006), Open Innovation Through Alliances and Partnership: Theory and Practice, "International Journal of Technology Management", Vol. 33(2-3).
 5. Chesbrough H.W. (2003), Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston, MA.
 6. Colarelli O'Connor G., Corbett A., Pierantozzi R. (2010), Stwórz trzy odmienne ścieżki kariery dla innowatorów, "Harvard Business Review Polska", nr 10.
 7. Czakon W. (2009), Relational capability of organizations - theoretical advances, "Journal of Economics and Management", No. 5.
 8. Czakon W. (2015), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 9. Fauchart E., von Hippel E. (2008), Norms-Based Intellectual Property Systems: The Case of French Chefs, "Organization Science", Vol. 19, No. 2.
 10. Franke N., Shah S. (2003), How Communities Support Innovative Activities: An Exploration of Assistance and Sharing Among End-Users, "Research Policy", No. 32.
 11. Gault F., von Hippel E. (2009), The Prevalence of User Innovation and Free Innovation Transfers: Implications for Statistical Indicators and Innovation Policy, "MIT Sloan School of Management Working Paper", No. 4722-09.
 12. Gunther McGrath R. (2013), Krótkotrwała przewaga, "Harvard Business Review Polska", listopad.
 13. Hamel G., Prahalad C.K. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.
 14. Harhoff D., Henkel J., von Hippel E., (2003), Profiting from Voluntary Information Spillovers: How Users Benefit by Freely Revealing Their Innovations, "Research Policy", No. 32(10).
 15. Henkel J. (2004), Patterns of Free Revealing, "Working Paper", University of Munich, Munich.
 16. Klimas P. (2015). Relacje współtworzenia-propozycja konceptualizacji, "Marketing i Rynek", nr 9.
 17. Kozarkiewicz A. (2010), Współczesne trendy w innowacyjności - w kierunku otwartych innowacji, "Przegląd Organizacji", nr 5.
 18. Laursen K., Salter A. (2004), Searching High and Low: What Types of Firms Use Universities as A Source of Innovation?, "Research Policy", No. 33.
 19. Le Roy F., Czakon W. (2016), Managing coopetition: the missing link between strategy and performance, "Industrial Marketing Management", Vol. 53.
 20. Lim K. (2000), The Many Faces of Absorptive Capacity, "Working Paper", MIT Sloan School of Management, Cambridge.
 21. Lindgardt Z., Reeves M., Stalk G., Deimler M.S. (2009), Business Model Innovation: When the Game Gets Tough, Change the Game, The Boston Consulting Group.
 22. Niedbalska G. (2011), Nowe podejście do problemu własności intelektualnej i źródeł innowacji. Demokratyzacja innowacji według teorii von Hippela, "Economic Studies", nr 2(LXIX), INEPAN, Warszawa.
 23. O'Shannassy T. (2008), Perceived environmental uncertainty, strategy-making and organization performance, United States Academy of Management Conference, Anaheim.
 24. Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2005), Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami, PWE, Warszawa.
 25. Rothwell R. (1994), Towards the Fifth-Generation Innovation Process, "International Marketing Review", No. 11(1).
 26. Sajdak M. (2016), Proces budowy przewagi konkurencyjnej w warunkach zwinności, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Strategie - procesy i praktyki", nr 420.
 27. Schweisfurth T.G., Raasch C., Herstatt C., (2011), Free revealing in open innovation: A comparison of different models and their benefits for companies, "International Journal of Product Development", No. 13(2).
 28. Sopińska A. (2013), Otwarte innowacje bazujące na mądrości "tłumu" - podstawa sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa, "Zarządzanie i Finanse", nr 4/1.
 29. Stankiewicz M. J. (2009), Konkurencyjność przedsiębiorstwa - jej istota i źródła, (w:) Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 30. Trott P., Hartmann W. (2009). Why open innovation is old wine in new bottles, "International Journal of Innovation Management", No. 13(4).
 31. Von Hippel E. (2005), Democratizing Innovation, The MIT Press, London, Cambridge.
 32. Von Krogh G., Spaeth S., (2007), The open source software phenomenon: characteristics that promote research, "The Journal of Strategic Information Systems", Vol. 16, No. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu