BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozarkiewicz Alina (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Kompetencje projektowe organizacji - wymiary, rozwój i znaczenie
Organisational Project Competences - Dimensions, Development and Importance
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 1, s. 182-191, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Kompetencje, Efektywność organizacji, Zarządzanie projektem, Zarządzanie portfelem projektów
Competences, Organisation effectiveness, Project management, Project Portfolio Management (PPM)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M10
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W ostatnich latach, w warunkach dynamicznych zmian w otoczeniu, rosnącej presji na innowacyjność oraz na współpracę międzyorganizacyjną, coraz większego znaczenia nabierają te kompetencje przedsiębiorstw, które zapewniają przewagę konkurencyjną w takich uwarunkowaniach. W dyskusjach nad nowymi kategoriami kompetencji panuje akceptacja dla roli kompetencji dynamicznych, relacyjnych czy sieciowych. Celem artykułu jest udział w dyskusji nad kompetencjami organizacji przez wskazanie znaczenia innych, istotnych kompetencji organizacji - kompetencji projektowych, związanych z efektywnym wykorzystywaniem zasobów w celu realizacji projektów oraz portfeli projektów. W artykule, na podstawie przeglądu dotychczasowych koncepcji i wyników badań, zaprezentowano wymiary kompetencji projektowych oraz ich znaczenie dla krótko- i długoterminowego rozwoju organizacji. (abstrakt oryginalny)

In the last years, i.e. in the conditions of dynamic changes in organisation's environment, as well as the increasing pressure to innovate and to cooperate, the most important are those organisational competences which support their competitive advantage in such circumstances. In the discussions on new categories of organisational competences, the view as to the role of dynamic, relational or network competences has been commonly accepted. The aim of this paper is to participate in the discussion about the organisational competences indicating the importance of a new category of significant competences - project competences which are connected with an effective use of resources to perform projects and project portfolios. In the paper, on the basis of research conducted so far, the multidimensionality as well as the importance of project competences is demonstrated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakker R.M., Knoben J., De Vries N., Oerlemans L.A. (2011), The nature and prevalence of inter-organizational project ventures: Evidence from a large scale field study in the Netherlands 2006-2009, "International Journal of Project Management", No. 29(6).
 2. Barney J. (1991), Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management", No. 17.
 3. Becker M. C. (2004), Organizational routines: a review of the literaturę, "Industrial and Corporate Change", No.13(4).
 4. Biedenbach T. (2011), The power of combinative capabilities: Facilitating the outcome of frequent innovation in pharmaceutical R&D projects, "Project Management Journal", No. 42(2).
 5. Biedenbach T., Müller R. (2012), Absorptive, innovative and adaptive capabilities and their impact on project and project portfolio performance, "International Journal of Project Management", No. 30(5).
 6. Chandler A.D. (1990), Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.
 7. Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 8. Davies A., Brady T. (2000), Organisational capabilities and learning in complex product systems: towards repeatable solutions, "Research Policy", No. 29(7).
 9. Davies A., Brady T. (2016), Explicating the dynamics of project capabilities, "International Journal of Project Management", No. 34(2).
 10. Dönmez D., Grote G., Brusoni S. (2016), Routine interdependencies as a source of stability and flexibility. A study of agile software development teams, "Information and Organization", No. 26(3).
 11. Eisenhardt K., Martin J. (2000), Dynamic capabilities: what are they?, "Strategic Management Journal", No. 21(10-11).
 12. Nelson R., Winter S. (1982), An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press, Cambridge.
 13. Pauget B., Wald, A. (2013), Relational competence in complex temporary organizations: The case of a French hospital construction project network, "International Journal of Project Management", No. 31(2).
 14. Penrose E. (1959), The Theory of the Growth of the Firm, John Wiley, New York.
 15. Prahalad C., Hamel G. (1990), The core competence of the corporation, "Harvard Business Review", No. 68(3).
 16. Richardson G. (1972), The Organisation of Industry, "Economic Journal", No. 82.
 17. Selznick H. (1957), Leadership in administration: A sociological interpretation, Harper & Row, New York.
 18. Söderlund J., Tell F. (2009), The P-form organization and the dynamics of project competence: Project epochs in Asea/ABB, 1950-2000, "International Journal of Project Management", No. 27(2).
 19. Söderlund J., Vaagaasar A. L., Andersen E. S. (2008), Relating, reflecting and routinizing: Developing project competence in cooperation with others, "International Journal of Project Management", No. 26(5).
 20. Teece D. J., Pisano G., Shuen A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management, "Strategic Management Journal", No. 18(7).
 21. Yitmen I. (2013), Organizational cultural intelligence: a competitive capability for strategic alliances in the international construction industry, "Project Management Journal", No. 44(4).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu