BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kudłacz Tadeusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Recenzja książki: Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego, redakcja naukowa Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Jacek Szlachta, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014, s. 374.
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2015, nr 3, s. 179-182
The National Economy
Słowa kluczowe
Analiza regionalna, Analiza wrażliwości, Konwergencja, Globalizacja gospodarki, Polityka regionalna UE
Regional analysis, Sensitivity analysis, Convergence, Economic globalization, EU regional policy
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Podsumowując przedstawioną ocenę publikacji warto podnieść dwie ogólniejsze kwestie: • Po pierwsze, jestem przekonany, że przygotowana publikacja nie ujdzie uwadze szerokiego kręgu czytelników zainteresowanych badaniami regionalnymi, zarówno od strony praktycznych wyników, jak i bardziej zaawansowanych ujęć teoretycznych, w tym metodyki badań. Książka poświęcona jest tematyce słabo w polskiej literaturze eksponowanej. Należy zauważyć, że kwestie wrażliwości regionów na sygnały otoczenia (zwłaszcza szokowe zjawiska) są także w literaturze zagranicznej od niedawna dopiero podnoszone. • Po drugie, biorąc pod uwagę podjętą tematykę, a przede wszystkim zaawansowany teoretycznie poziom merytoryczny, książka może być adresowana do czytelnika o zaawansowanej wiedzy ekonomicznej, w tym zwłaszcza w zakresie teorii rozwoju regionalnego. W prezentowanych rozważaniach Autorzy odwołują się do licznych kategorii, modeli, koncepcji teoretycznych, zakładając a priori ich znajomość przez czytelnika; przykładem chociażby model Heckschera-Ohlina, czy też sigma konwergencja. Obok innych adresatów, powinna ona zainteresować ośrodki akademickie prowadzące kierunki studiów, w ramach których ważnym pakietem wiedzy jest rozwój regionalny i polityka tego rozwoju, polityka Unii Europejskie, teorie wzrostu i rozwoju warunkowane procesami poziomów regionalnych (skale poniżej poziomu krajowego). W chwili obecnej dotyczy to w Polsce wszystkich uniwersytetów ekonomicznych, większości wydziałów ekonomicznych "uniwersytetów ogólnych", a także wydziałów prowadzących kierunki związane z geografią ekonomiczną. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu