BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Królik Ryszard (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Strategia budowania relacji przedsiębiorstwa z makrootoczeniem
The Strategy for Building Relationships of the Company with Macro-Environment
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 1, s. 203-212, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Strategia przedsiębiorstwa, Relacje organizacja-otoczenie, Otoczenie przedsiębiorstwa
Corporation strategies, Organization-environment relations, Enterprise environment
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M10, M14, M19
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Podstawowym celem artykułu jest opisanie aktualnych warunków otoczenia dalszego dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Dokonano w nim próby scharakteryzowania procesów zachodzących w niestabilnym otoczeniu i sposoby ich oddziaływania na przedsiębiorstwa. Następnie przedstawiono ogólne teorie dotyczące możliwości oddziaływania przedsiębiorstwa na otoczenie dalsze, interpretacji stanów otoczenia i budowania strategicznych relacji z makrootoczeniem. (abstrakt oryginalny)

The basic aim of the paper is to describe the current conditions of macro-environment for the operation of enterprises. There is made an attempt to characterise the processes taking place in unstable environment and the ways they affect enterprises. Subsequently, there are presented some general theories concerning the possibilities of the impact of the company on macro-environment, interpretation of environmental conditions and building strategic relationships with macro-environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Filipczuk J. (2008), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, teoria i praktyka, WSZiM, Sochaczew.
 2. Grabowska M. (2014), Współdziałanie przedsiębiorstw w perspektywie sieciowej, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie", z. 76.
 3. Haffer J. (2009), Skuteczność zarządzania projektami w przedsiębiorstwach działających w Polsce, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Toruń.
 4. Hill Charles W.L., Jones Gareth R. (2008), Strategic Management. An Integrated Approach. Eighth Edition, Houghton Mifflin Company.
 5. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.) (2010), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Krupski R. (1999), Zarządzanie strategiczne. Metody, koncepcje, Wydawnictwo A.E. im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Liebt F., Schwarz J.O. (2010), Normality of the future: Trend Diagnisis for Strategic Foresight Futures, "Futures", Vol. 42(4).
 8. Nowodziński P. (2013), Zarządzanie strategiczne współczesnym przedsiębiorstwem, WWZPCz, Częstochowa.
 9. Park N.K., Mezias J.M. (2005), Before and after the Technology Sector Crash: The effect of Environmental Munificence on Stock Market Response to Alliances of E-Commerce Firm, "Strategic Management Journal", Vol. 26(11).
 10. Penc J. (1997), Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 11. Peszko A. (2002), Podstawy zarządzania organizacjami, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Techniczne AGH, Kraków.
 12. Skonieczny J. (2005), Analiza strategiczna, (w:) Moszkowicz M. (red.), Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, PWE, Warszawa.
 13. Stewart I. (1996), Liczby natury, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu