BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiotkowska Anna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Orientacje strategiczne a efektywność organizacji : perspektywa konfiguracyjna
Strategic Orientations and Performance of Organisations: The Configurational Perspective
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 1, s. 213-222, tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Orientacja przedsiębiorcza, Orientacja rynkowa, Efektywność, Analiza porównawcza
Entrepreneurial orientation, Market orientation, Effectiveness, Comparative analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D02, D22, L25
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W artykule, przyjmując perspektywę konfiguracyjną, dokonano analizy sposobu, w jaki orientacja przedsiębiorcza, orientacja rynkowa i orientacja na organizacyjne uczenie się wspólnie wpływają na efektywność funkcjonowania akademickich przedsiębiorstw odpryskowych (przedsiębiorstw powstałych w duchu przedsiębiorczości akademickiej). W badaniach wykorzystano stosunkowo nową metodę analizy - jakościową analizę porównawczą (Qualitative Comparative Analysis - QCA). Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że efektywność akademickich przedsiębiorstw odpryskowych w istocie jest uzależniona od różnych konfiguracji analizowanych orientacji strategicznych. Ponadto szczególnie konfiguracja o wysokim nasileniu orientacji strategicznych pozytywnie wpływa na wysoką efektywność analizowanych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The paper takes a configurational perspective and investigates the joint effect of entrepreneurial orientation, market orientation, and learning orientation on performance of academic spin-off companies (firms created within the framework of academic entrepreneurship). The study used a relatively new method of analysis - the qualitative comparative analysis (QCA). The results indicate that performance of academic spin-off companies, in fact, depends on different configurations of strategic orientations. In addition, particularly the configuration of high intensity of the strategic orientation positively affects the high performance of academic spin-off companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoncic B., Hisrich R.D. (2003), Privatization, corporate entrepreneurship and performance: Testing a normative model, "Journal of Developmental Entrepreneurship", No. 3.
 2. Cadogan J.W. (2012), International marketing, strategic orientations and business success: Reflections on the path ahead, "International Marketing Review", No. 29(4).
 3. Chandler G.N., Hanks S.H. (1993), Measuring the performance of emerging businesses: a validation study, "Journal of Business Venturing", No. 8.
 4. Covin J.G., Slevin D.P. (1989), Strategic management of small firms in hostile and benign environments, "Strategic Management Journal", No. 10(1).
 5. Day G.S. (1994), The capabilities of market-driven organizations, "The Journal of Marketing", No. 58(4).
 6. Fiss P.C. (2007), A set-theoretic approach to organizational configurations, "Academy of Management Review", No. 32(4).
 7. Hakala H. (2011). Strategic orientations in management literature: Three approaches to understanding the interaction between market, technology, entrepreneurial, and learning orientations, "International Journal of Management Reviews", No. 13(2).
 8. Hult G.T.M., Hurley R.F., Knight G.A. (2004), Innovativeness: Its antecedents and impact on business performance, "Industrial Marketing Management", No. 33(5).
 9. Hult G.T.M., Ketchen D.J. (2001), Does market orientation matter? A test of the relationship between positional advantage and performance, "Strategic Management Journal", No. 22(9).
 10. Jaworski B.J., Kohli A.K. (1993), Market orientation: Antecedents and consequences, "Journal of Marketing", No. 57(3).
 11. Kirca A.H., Jayachandran S., Bearden W.O. (2005), Market orientation: A metaanalytic review and assessment and impact on performance, "Journal of Marketing", No. 69(2).
 12. Kohli A.K., Jaworski B.J., Kumar A. (1993), MARKOR: Ameasure ofmarket orientation, "Journal of Marketing Research", No. 30(4).
 13. Kwiotkowska A. (2015), Konfiguracje organizacyjne akademickich przedsiębiorstw odpryskowych, Difin, Warszawa.
 14. Lumpkin G.T., Dess G.G. (1996), Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance, "Academy of Management Review", No. 21(1).
 15. Lumpkin G.T., Dess G.G. (2001), Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: The moderating role of environment and industry life cycle, "Journal of Business Venturing", No. 16.
 16. Meyer A.D., Tsui A.S., Hinings C.R. (1993), Configurational approaches to organizational analysis, "Academy of Management Journal", No. 36(6).
 17. Naldi L., Nordqvist M. Sjöberg K., Wiklund J. (2007), Entrepreneurial orientation, risk taking, and performance in family firms, "Family Business Review", No. 20(1).
 18. Ragin C.C. (2000), Fuzzy-set social science, University of Chicago Press, Chicago.
 19. Ragin C.C. (2006), Set relations in social research: Evaluating their consistency and coverage, "Political Analysis", No. 14(3).
 20. Ragin C.C. (2008), Measurement versus calibration: A set-theoretic approach, (w:) Box-Steffensmeier J.M., Brady H.E., Collier D. (Eds.), The Oxford handbook of political methodology, Oxford University Press, Oxford.
 21. Rauch A.,Wiklund J., Lumpkin G.T., Frese M. (2009), Entrepreneurial orientation and business performance: An assessment of past research and suggestions for the future, "Entrepreneurship: Theory and Practice", No. 33(3).
 22. Shan W. (1990), An empirical analysis of organizational strategies by entrepreneurial high-technology firms, "Strategic Management Journal", No. 11(2).
 23. Sierpińska M., Jachna T. (2007), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 24. Sinkula J.M., Baker W.E., Noordewier T. (1997), A framework for market-based organizational learning: Linking values, knowledge, and behaviour, "Journal of the Academy of Marketing Science", No. 25(4).
 25. Walter A., Auer M., Ritter T. (2006), The impact of network capabilities and entrepreneurial orientation on university spin-off performance, "Journal of Business Venturing", No. 21.
 26. Wang C.L. (2008), Entrepreneurial orientation, learning orientation, and firm performance, "Entrepreneurship: Theory and Practice", No. 32(4).
 27. Wiklund J., Shepherd D. (2003), Knowledge-based resources, entrepreneurial orientation, and the performance of small and medium - sized businesses, "Strategic Management Journal", No. 24.
 28. Woodside A.G. (2013), Moving beyond multiple regression analysis to algorithms: Calling for adoption of a paradigm shift from symmetric to asymmetric thinking in data analysis and crafting theory, "Journal of Business Research", No. 66(4).
 29. Zahra S.A. (2008), Being entrepreneurial and market driven: Implications for company performance, "Journal of Strategy and Management", No. 1(2).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu