BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lenart-Gansiniec Regina (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Możliwości i ograniczenia wykorzystania crowdsourcingu przez jednostki samorządu terytorialnego
Possibilities and Limitations of Making Use of Crowdsourcing by Local Government Units
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 1, s. 223-233, tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Crowdsourcing, Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Dzielenie się wiedzą, Porównania międzynarodowe
Crowdsourcing, Local government units, Knowledge sharing, International comparisons
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M20, O31, L3
streszcz., summ., rez., Publikacja w ramach projektu, który został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2016/21/D/HS4/01791
Abstrakt
Crowdsourcing definiowany jest jako akt w działalności organizacji, polegający na wydzieleniu pewnych funkcji, wykonywanych tradycyjnie przez pracowników, i ich outsourcing do bliżej niezdefiniowanej, dużej grupy osób, w formie otwartego zaproszenia. Crowdsourcing przyczynia się do rozwiązywania problemów, zarządzania kryzysowego, poszerzania oferty organizacji, kreowania wizerunku organizacji, usprawniania komunikacji z otoczeniem, optymalizacji kosztów działalności organizacji. Umożliwia także dostęp do zasobów wiedzy i kreatywności. Najczęściej wykorzystywany jest przez organizacje komercyjne, jednak od kilku lat dostrzega się, że jednostki samorządu terytorialnego sięgają po pomysły i wiedzę społeczności wirtualnych. Celem artykułu jest identyfikacja możliwości i ograniczeń wykorzystywania crowdsourcingu przez jednostki samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zastosowania w działaniach tych jednostek. (abstrakt oryginalny)

Crowdsourcing is defined as an act of an institution taking a function once performed by employees and outsourcing it to an undefined, large group of people in the form of an open call. Crowdsourcing contributes to problem solving, crisis management, expanding an organisation's offer, creating the organisation's image, improving communication with the environment, optimising costs of the organisation's activity. It also enables access to knowledge and creativity sources. It is most often used by commercial organisations; however, for the last few years it has been observed that local government units reach for ideas and knowledge of virtual communities. The aim of the article is to identify the possibilities and limitations of making use of crowdsourcing by local government units, with a particular inclusion of the areas of application in these units' actions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agrawal A.K., Catalini C., Goldfarb A. (2013), Some simple economics of crowdfunding, "NBER Working Paper", No. 19133.
 2. Albors J., Ramos J.C., Hervas J.L. (2008). New learning network paradigms: Communities of objectives, crowdsourcing, wikis and open source, "International Journal of Information Management", No. 28(3).
 3. Almeida J. M., Goncalves M. A., Figueiredo F., Pinto H., Belem F. (2010), On the Quality of Information for Web 2.0 Services, "IEEE Internet Computing", No. 14.
 4. Bernoff J., Li C. (2008), Marketing - Harnessing the power of the oh-so-social web, "MIT Sloan Management Review", No. 49(3).
 5. Brabham D.C. (2013), Using Crowdsourcing In Government, IBM Center for The Business of Government, Washington.
 6. Brabham D.C. (2008), Crowdsourcing as a Model for Problem Solving: An Introduction and Cases, "Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies", No. 14(1).
 7. Buckley S., Giannakopoulos A. (2010), Sharing Knowledge in a Knowledge City Using CoPs, (w:) Metaxiotis K., Carrillo F. J., Yigitcanlar T. (Eds.), Knowledge-Based Development for Cities and Societies: Integrated Multi-Level Approaches, IGI Global, Hershey.
 8. Chesbrough H.W. (2003), Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press Boston, MA.
 9. Dahlander L., Magnusson M. (2008), How do Firms Make Use of Open Source Communities?, "Long Range Planning", No. 41(6).
 10. Han S. (2010), Theorizing New Media: Reflexivity, Knowledge, and the Web 2.0., "Sociological Inquiry", No. 80(2).
 11. Howe J. (2006), The rise of crowdsourcing, "Wired Magazine", No. 14.
 12. Huberman B.A., Romero D.M., Fang Wu F. (2009), Crowdsourcing, attention and productivity, "Journal of Information Science", No. 35(6).
 13. Isman M., Bennet J., Judah J., Glenzer A. (2012), Effectiveness and efficiency. Tapping new sources of innovations and ideas through crowdsourcing, Booz Allen Gamilton Inc, McLean.
 14. Jenkins H. (2006), Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, New York University Press, New York.
 15. Jeppesen L.B., Lakhani K.R. (2010), Marginality and Problem Solving Effectiveness in Broadcast Search, "Organization Science", No. 21(5).
 16. Jouret G. (2009), Inside Cisco's Search for the Next Big Idea, "Harvard Business Review", No. 87(9).
 17. Kho N.D. (2006), iStockphoto stocks up on video, "EContent-Digital Content Strategies and Resources", No. 29(8).
 18. Khodaei A., Shahabi C. (2012), Social-Textual Search And Ranking, "International Workshop on Crowdsourcing Web search in CrowdSearch", Lyon.
 19. Kittur A., Kraut R.E. (2008), Harnessing the wisdom of crowds in wikipedia: quality through coordination, "Proceedings of the ACM conference on Computer supported cooperative work".
 20. Leimeister J.M, Huber M, Bretschneider U, Krcmar H. (2009), Leveraging Crowdsourcing: Activation-Supporting components for IT-based ideas competition, "Journal of Management Information Systems (JMIS)", No. 26(1).
 21. Leimeister J. M., Zogaj S. (2013), Neue Arbeitsorganisation durch Crowdsourcing: Eine Literaturstudie, Hans Böckler Stiftung, Düsseldorf.
 22. Levenshus A. (2010), Online Relationship Management in a Presidential Campaign: A Case Study of the Obama Campaign's Management of Its Internet-Integrated Grassroots Effort, "Journal of Public Relations Research", No. 22(3).
 23. Lipton J. D. (2009), From domain names to video games: the rise of the internet in presidential politics, Denver University Law Review, Denver.
 24. Schenk E., Guittard C. (2011), Towards a characterization of crowdsourcing practices, "Journal of Innovation Economics & Management", No. 1(7).
 25. Surowiecki J. (2004), The Wisdom of Crowds, W.W. Norton & Company, Inc., New York.
 26. Thayer A. (2001), Lilly launches challenging site-InnoCentive seeks to lure researchers into solving posted chemical problems, "Chemical & Engineering News", No. 79(27).
 27. Thayer A.M. (2006), Innocentive opens research doors, "Chemical & Engineering News", No. 84(26).
 28. Unterberg U. (2010), Crowdsourcing, (w:) Michelis D., Schildhauer, T. (Eds.), Social Media Handbuch: Theorien, Methoden, Modelle, Nomos Verlag, Baden-Baden.
 29. Von Hippel E. (2005), Democratizing Innovation, MIT Press Cambridge, MA.
 30. Zheng H., Li D., Hou W. (2011), Task Design, Motivation and Participation in Crowdsourcing Contests, "International Journal of Electronic Commerce", Vol. 15, No. 4.
 31. http:// www.kiva.org [dostęp: 15.01.2017].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu