BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leoński Wojciech (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola kanałów komunikacji społecznej odpowiedzialności biznesu w tworzeniu więzi z interesariuszami
The Role of CSR Communication Channels in Creating Connections with Stakeholders
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 1, s. 234-242, wykr., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Kanały informacyjne, Strategia komunikowania, Interesariusze
Corporate Social Responsibility (CSR), Communication channels, Communication strategy, Stakeholders
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M21, M31, M14
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Komunikacja odgrywa istotną rolę w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne ma do dyspozycji szeroki wachlarz narzędzi, dzięki którym może komunikować się z interesariuszami przedsiębiorstwa, np. stronę internetową, intranet, konferencje, media społecznościowe, newsletter, media tradycyjne (prasa, telewizja). Warto zauważyć, że wybór właściwego kanału komunikacji może decydować o skuteczności działań społecznie odpowiedzialnych. Dlatego też celem artykułu jest analiza wybranych kanałów komunikacji pod kątem skuteczności dotarcia do interesariuszy, a także łatwości ich wdrożenia. Podjęty temat badawczy został zrealizowany za pomocą metody krytycznej oceny, w tym: analizy literatury, raportów i opracowań wraz z wnioskowaniem. (abstrakt oryginalny)

Communication plays an important role in the concept of corporate social responsibility. A socially responsible company has a wide range of tools of communication with the stakeholders of the company, e.g. website, intranet, conferences, social media, newsletters, traditional media (newspapers, television). It is worth noting that the selection of the appropriate communication channel may determine the effectiveness of socially responsible activities. The aim of this article is to analyse the selected communication channels in terms of effectiveness of reaching out to the stakeholders, as well as ease of implementation. The analysis is based on the findings from the available literature, documents and reports in scope of CSR with conclusion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowska-Woś M. (2013), Media społecznościowe a wizerunek marki, (w:) Zarządzanie i Finanse, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 1.
 2. CSR w praktyce. Barometr Francusko Polskiej Izby Gospodarczej (2017), https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/csr-w-praktyce-barometr-francusko-polskiej-izbygospodarcze/[dostęp: 08.01.2017].
 3. GUS (2016), Społeczeństwo informacyjne w Polsce, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2016-roku,2,6.html [dostęp: 08.01.2017].
 4. Fabjaniak-Czerniak K. (2012), Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations, (w:) Kubiak K. (red.), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 5. Gorczyński J., Rola korporacyjnych stron internetowych w skutecznej komunikacji inicjatyw związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, http://www.sob.edu.pl/wpcontent/downloads/rola_korporacyjnych_stron_internetowych.pdf, [dostęp 08.01.2017].
 6. Instytut Monitorowania Mediów (2016), Najbardziej opiniotwórcze media w listopadzie, http://www.imm.com.pl/sites/default/files/raporty/najbardziej_opiniotworcze_media_w_listopadzie_2016.pdf [dostęp: 08.01.2017].
 7. Kuźbik P. (2010), Komunikacja społecznej odpowiedzialności w praktyce organizacyjnej, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomoca", nr 234.
 8. Leoński W. (2016), Znaczenie konkursów i rankingów CSR dla polskich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce", nr 3(22).
 9. Potocki A., Winkler R., Żbikowska A. (2003), Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Difin, Warszawa.
 10. Stafiej A., Prochenko P. (2004), CSR - komunikowanie o społecznej odpowiedzialności biznesu, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/X/XB/csr.html [dostęp: 08.01.2017].
 11. Plebiscyt Równa Firma Fair Company (2016), Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, http://wneiz.pl/plebiscyt oraz http://plebiscyt-rowna-firma.biuroprasowe.pl/ [dostęp: 08.01.2017].
 12. http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016 [dostęp: 08.01.2017].
 13. http://www.infosocialmedia.pl/statystyki-facebooka-w-polsce-2q-2016/ [dostęp: 08.01.2017].
 14. http://sjp.pl/newsletter [dostęp: 08.01.2017].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu