BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipka Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Strategia prolojalnościowa w warunkach niepewności zachowań klientów wewnętrznych
Pro-Loyalty Strategy in the Conditions of Unpredictability of Internal Client Behaviour
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 1, s. 243-252, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Klient wewnętrzny, Lojalność klientów, Relacje pracodawca-pracownik, Strategia przedsiębiorstwa
Internal customer, Customer loyalty, Employer-employee relationships, Corporation strategies
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D03
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem artykułu, o charakterze metodologicznym, jest określenie warunków sprzyjających (a tym samym i - niesprzyjających) stosowaniu strategii prolojalnościowej wobec pracowników - klientów wewnętrznych, po wcześniejszej jej charakterystyce. Dalszy cel, zorientowany na określenie implikacji praktycznych, to przedstawienie opracowanego instrumentarium (metody, mierniki, wskaźniki) oceny postępów w implementacji tej strategii oraz jej skuteczności. W artykule, opartym na krytycznej analizie i ocenie literatury przedmiotu, zweryfikowano hipotezę, iż mierniki i/lub wskaźniki diagnozy stopnia zaawansowania implementacji strategii prolojalnościowej można ułożyć w ciąg przyczynowo-skutkowy odpowiadający perspektywom w Strategicznej Karcie Wyników, wyróżnionym przez R. Kaplana i P. Nortona. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper, being methodological in nature, is to specify the conditions conducive to the application of pro-loyalty strategy towards employees, internal clients, following its previously outlined characteristics. A secondary objective, focused on determining practical implications, is to present the range of tools (methods, metrics, and indices) used to assess progress in the implementation of the strategy and its effectiveness. The article, which is based on critical analysis and evaluation of reference books, results in the verification of the hypothesis that the metrics and indices used to diagnose the degree of strategy implementation may form a cause and effect relationship, equivalent to the perspectives defined by R. S. Kaplan and D. P. Norton in their Balanced Scorecard. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong G., Kotler Ph. (2012), Marketing. Wprowadzenie, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 2. Bartkowiak P. (2013), Wpływ ryzyka wartości dla klienta na powodzenie strategiczne przedsiębiorstwa, (w:) Urbanowska-Sojkin E., Brzozowski M. (red.), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Natura i uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 3. Collis D.J., Montgomery C. (1995), Competing on Resources: Strategy in the 1990s, "Harvard Business Review", July - August.
 4. Cravens D.W., Greenley G., Piercy N.F., Slater S. (1997), Integrating Contemporary Strategic Management Perspectives, "Long Range Planning", Vol. 30, No. 4.
 5. Flamholtz E.G. (1985), Human Resource Accounting: advances in concepts, methods, and applications, Boston.
 6. Grant R.M. (2016), Współczesna analiza strategiczna, Wydawnictwo Nieoczywiste, Piaseczno.
 7. Hutzschenreuter T., Griess-Nega T. (2006), Kriesenmanagement. Grundlage, Strategie, Instrumente, Gabler Verlag, Wiesbaden.
 8. Kaplan R.S., Norton D.P. (2009), Chroń wydatki strategiczne, "Harvard Business Review Polska", styczeń.
 9. Klaffke M. (2009), Strategisches Management von Personalrisiken. Konzepte, Instrumente, Best Practices, Gabler, Wiesbaden.
 10. Lipka A. (2012), Pojęcie i ekonomiczna wartość lojalności pracowników, (w:) Lipka A., Winnicka-Wejs A., Acedański J., Lojalność pracownicza. Od diagnozy typów lojalności pracowników do Zarządzania Relacjami z Pracownikami (Employee Relationship Management), Difin, Warszawa.
 11. Madhok A., Li S. (2004), Ricardo Revisited: The Resource-Based View, Comparative Advantage and Competitive Heterogeneity September, http://ssrn.com/abstract=1636656 [dostęp: 18.01.2017].
 12. Majewska M., Samol S. (2016), Rozwój elastycznego rynku pracy. Uwarunkowania prawno-ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 13. Milenialsi trzesą rynkiem pracy w Polsce (2017), Biznes.onet.pl/praca/milenialsi-trzesa-rynkiem-pracy-w-polsce/hkfqys [dostęp: 18.01.2017].
 14. Piórkowska K. (2007), Kształtowanie lojalności pracowniczej w przedsiębiorstwach, praca doktorska (promotor: R.J. Krupski), Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, http://www.nauka-polska.pl/dhtlm/raportyWyszukiwanie/listaPraceBadawcze.fs [dostęp: 02.02.2011].
 15. Reicheld F.F., Teal T. (2007), Efekty lojalności. Ukryta siła rozwojowa Twojej firmy, One Press, Gliwice.
 16. Rynkiewicz D. (2014), Rola pokolenia Y w tworzeniu innowacji otwartych, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", nr 4(34).
 17. Schüller A.M., Fuchs G. (2005), Marketing lojalnościowy. Total Loyalty Marketing. Jak z zadowolonymi klientami i lojalnymi pracownikami osiągnąć sukces firmy, Akademia Sukcesu - HDT Consulting, Warszawa.
 18. Sekuła Z. (1999), Controlling personalny. Część 2: Strategie personalne, zadania i narzędzia controllingu personalnego, Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 19. Stotz W. (2007), Employee Relationship Management. Der Weg zu engagierten und effizienten Mitarbeitern, Oldenbourg, München.
 20. Urbanowska-Sojkin E. (2012), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem: teoria i praktyka, "Zeszyty Naukowe UEP", nr 235.
 21. Wrzosek W. (1989), Badanie i kształtowanie rynku, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu