BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chadam Jan (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Zarządzanie portfelem projektów - współczesne wyzwania dla menedżerów : studium przypadku
Project Portfolio Management - Contemporary Challenges for Managers : a Case Study
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 6, s. 12-19, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Cele strategiczne, Zarządzanie strategiczne, Studium przypadku, Oczekiwania klientów, Zarządzanie portfelem projektów
Project management, Strategic goals, Strategic management, Case study, Customer expectations, Project Portfolio Management (PPM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Duża zmienność otoczenia prowadzonej działalności, rosnąca konkurencja i oczekiwania klientów powodują istotne ograniczenie powtarzalności prowadzonego biznesu, a w konsekwencji przejście z operacyjnego do projektowego zarządzania przedsiębiorstwem. Coraz częściej mamy do czynienia z problematyką zarządzania wieloma projektami jednocześnie, czyli tzw. portfelem projektów. Zarządzanie portfelem ma za zadanie tak dobrać komponenty w portfelu by osiągnąć cel strategiczny i by dostępne zasoby zostały przydzielone zgodnie z priorytetami organizacji. W artykule omówiono zostanie podejście do zarządzania portfelem projektów w firmie, która realizowała jednocześnie kilkaset projektów, w tym przynajmniej kilkadziesiąt z nich o znaczeniu strategicznym i bardzo dużej wartości. W tym celu spółka przygotowała pięć portfeli, którymi zarządzała w celu osiągnięcia założonych celów strategicznych. Wdrożenie kompleksowego podejścia do zarządzania projektami i portfelami w Spółce umożliwiło skuteczną operacjonalizację przygotowanej strategii. Należy jednak zwrócić uwagę, ze osiągnięcie celów strategicznych nie było by możliwe bez istotnych zmian w kulturze organizacji, zarządzania zaufaniem i budowaniu wysokiego poziomu zaangażowania pracowników. (abstrakt oryginalny)

Great changeability of the business environment, along with the ever-increasing competition and customer expectations result in a significantly reduced repeatability of business operations; consequently necessitating the transition from operational management to project management of an enterprise. This process contributes to the situation whereby several projects have to be managed simultaneously, thus creating the so-called Project Portfolio. The aim of Project Portfolio management is to select relevant portfolio components so as to achieve the strategic objective, and to allocate the available resources in accordance with the priorities of the organization. This article discusses the approach to project portfolio management in a company which implemented concurrently several hundred projects, of which several dozens were of strategic relevance and high- value undertakings. For this purpose, the company established and further managed five portfolios with the intention of achieving the defined strategic objectives. The comprehensive approach to project and portfolio management implemented in the Company enabled the effective operationalization of the established strategy. It should be noted that attaining these strategic objectives would have been impossible if it was not for the substantial changes implemented in organizational culture, trust management, and fostering the involvement of employees. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AXELOS (2011), Management of Portfolios, The Stationary Office, Crown, London.
 2. Beringer C., Jonas D., Коек A. (2013), Behavior of Internal Stakeholders in Project Portfolio Management and its Impact on Success, "International Journal of Project Management", Vol. 31, Iss. 6, pp. 830-846.
 3. Chadam J. (2016), Jak budować zaangażowanie we współczesnych organizacjach? "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", SAN, Tom XVII, Zeszyt 10, Część I, s. 49-60,
 4. Collyer S., Warren C. (2009), Project Management Approaches for Dynamie Environments, "International Journal of Project Management", Vol. 27, pp. 355-364.
 5. Elonen S., Artto К. (2003), Problems in Managing Internal Development Projects in Multi-projects Environments, "International Journal of Project Management", Vol. 21, No. 6, pp. 385-402.
 6. Gutierrez E., Magnusson M. (2014), Dealing with Legitimacy: A Key Challenge for Project Portfolio Management Decision Makers, "International Journal of Project Management", Vol. 32, pp. 30-39.
 7. Kopczyński Т. (2014), Myślenie systemowe i sieciowe w zarządzaniu projektami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 8. Lichtarski J.M., Wąsowicz M. (2014), Uwarunkowania rozwoju strategicznego zarządzania projektami w organizacji, "Organizacji i Kierowanie", Nr 1A (159), s. 123-134.
 9. Martinsuo M., Killen C.P. (2014), Value Management in Project Portfolios: Identifying and Assessing Strategic Value, "Project Management Journal", Vol. 45, Iss. 5, pp. 56-70.
 10. Martinsuo M., Lehtonen P. (2007), Role of Single-project Management in Achieving, Portfolio Management Efficiency, "International Journal of Project Management", Vol. 25, Iss. 1, pp. 56-65.
 11. Patanakul P. (2015), Key Attributes of Effectiveness in Managing Project Portfolio, "International Journal of Project Management", Vol. 33, Iss. 5, pp. 1084-1097.
 12. Petit Y. (2012), Project Portfolios in Dynamic Environments: Organizing for Uncertainty, "International Journal of Project Management", No. 30, Iss. 5, pp. 539-553.
 13. PMI (2008), The Standard for Portfolio Management, Project Management Institute, Newton Square.
 14. PMI (2009), Project Management Body of Knowledge - PMBOK• GUIDE, Fourth Edition, Wyd. Management Training & Development Center, Warszawa.
 15. PMI (2013), A Guide To the Project Management Body of Knowledge, Fifth Edition, Project Management Institute, Newton Square.
 16. Sońta-Drączkowska E. (2012), Zarządzanie wieloma projektami, PWE, Warszawa.
 17. Teller J. (2013), Portfolio Risk Management and its Contribution to Project Portfolio Success: An Investigation of Organization, Process, and Culture, "Project Management Journal", Vol. 44, No. 2, pp. 36-51.
 18. Teller J., Kock A., Gemunden H.G. (2014), Risk Management in Project Portfolios Is More than Managing Project Risks: A Contingency Perspective on Risk Management, "Project Management Journal", Vol. 45, No. 4, pp. 67-80.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu