BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matyjas Zbigniew (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Dywersyfikacja a struktury właścicielskie polskich spółek publicznych w 2014 roku
Diversification and Ownership Structures of Polish Listed Companies in 2014
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 1, s. 253-263, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Struktura własnościowa przedsiębiorstw, Dywersyfikacja, Wynik finansowy, Analiza regresji
Ownership structure of enterprises, Diversification, Financial performance, Regression analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G32, L25, C31
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie zakresu dywersyfikacji produktowej realizowanej przez spółki publiczne w Polsce w 2014 roku, uwzględniając wpływ struktury własnościowej spółek na dywersyfikację oraz osiągane przez te spółki wyniki. Podporządkowane temu zostały badania przeprowadzone na próbie 398 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z wykorzystaniem analizy regresji wielorakiej. Na podstawie badań nie stwierdzono związków między zakresem dywersyfikacji a stopniem koncentracji struktur własnościowych w badanych podmiotach. Zaobserwowano natomiast, iż na zakres dywersyfikacji wpływa skala działania spółek (mierzona wielkością ich przychodów) oraz stopień atrakcyjności sektora, w którym działają. Nie stwierdzono wpływu stopnia dywersyfikacji spółek na ich wyniki finansowe, na które z kolei w dużej mierze wpływa skala działania spółek oraz wielkość udziału największego akcjonariusza w kapitale spółki. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to analyse the scope of product diversification of Polish listed companies in 2014, taking into account the impact of the ownership structure of companies on the level of their diversification, as well as on their performance. The research conducted for the purpose of the article is based on a sample of 398 companies listed on the Warsaw Stock Exchange, with the use of multiple regression analysis. Based on the results of the study it can be stated that there is no relationship between the scope of companies' product diversification and their level of ownership structures concentration. It was observed, however, that the scope of diversification is affected by revenues of the companies, as well as the degree of attractiveness of the sector in which they operate. There was no impact of the scope of companies' diversification on their performance, which in turn is affected by the company scale and the share of the largest shareholder in the company's capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amihud Y., Lev B. (1999), Does Corporate Ownership Structure Affect Its Strategy Towards Diversification?, "Strategic Management Journal", Vol. 20.
 2. Ansoff I. (1957), Strategies for diversification, "Harvard Business Review", Vol. 35.
 3. Barney J.B., Hesterly W.S. (2012), Strategic Management and Competitive Advantage, Pearson, Upper Saddle River, NJ.
 4. Carney M., Gedajlovic E. (2002), The Coupling of Ownership and Control and the Allocation of Financial Resources: Evidence from Hong Kong, "Journal of Management Studies", Vol. 39, No. 1.
 5. David P., O'Brien J.P., Yoshikawa T., Delios A. (2010), Do Shareholders or Stakeholders Appropriate the Rents from Corporate Diversification? The Influence of Ownership Structure, "Academy of Management Journal", Vol. 53.
 6. Gomez-Mejia L.R., Makri M., Kintana M.L. (2010), Diversification Decisions in Family-Controlled Firms, "Journal of Management Studies", Vol. 47.
 7. Jeżak J. (2010), Struktury własności polskich spółek publicznych a ich strategie rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Keats B.W. (1990), Diversification and Business Economic Performance Revisited: Issues of Measurement and Causality, "Journal of Management", Vol. 16.
 9. Lubatkin M., Rogers R.C. (1989), Diversification, Systematic Risk, And Shareholder Return: A Capital Market Extension of Rumelt's 1974 Study, "Academy of Management Journal", Vol. 32.
 10. Matyjas Z. (2015), Tendencje rozwojowe zarządzania strategicznego w świetle badań bibliometrycznych, "Marketing i Rynek", nr 9).
 11. Matyjas Z. (2016), Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw - przegląd badań światowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 420.
 12. Rumelt R.P. (1974), Strategy, structure, and economic performance, Harvard University, Boston.
 13. Singh M., Mathur I., Gleason K.C. (2004), Governance and Performance Implications of Diversification Strategies: Evidence from Large U.S. Firms, "The Financial Review", Vol. 39.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu