BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mesjasz Czesław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Szarucki Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wiedza i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego
Knowledge and Ignorance in Methodology of Strategic Management
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 1, s. 264-274, tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Wiedza, Planowanie scenariuszowe, Teoria wiedzy
Strategic management, Knowledge, Scenario planning, Theory of knowledge
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D83, M10, M19
streszcz., summ., rez., Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania (Czesław Mesjasz) oraz Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (Marek Szarucki) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 roku.
Abstrakt
W teorii zarządzania coraz większą wagę przywiązuje się do ograniczenia wiedzy, czyli do ignorancji. Powstają takie koncepcje, jak zarządzanie wiedzą i ignorancją czy też nawet zarządzanie ignorancją. W ogólnym ujęciu ignorancja odnoszona jest do informacji, wiedzy, niepewności, kompetencji i złożoności. Należy też podkreślić, że ignorancja jest efektem zdobywania wiedzy. Można więc mówić o swego rodzaju "pozytywnej" ignorancji. Wiedza i ignorancja odgrywają szczególną rolę w zarządzaniu strategicznym, w którym podstawowym problemem jest redukcja niepewności. Celem opracowania jest analiza roli ignorancji w klasycznej metodyce planowania strategicznego oraz w planowaniu scenariuszowym. (abstrakt oryginalny)

In the management theory, more attention is being paid currently to the limitations of knowledge, i.e. to ignorance. The concepts of knowledge and ignorance management and even management of ignorance are proposed. Ignorance is usually referred to information, knowledge, uncertainty, and complexity. It should also be pointed out that ignorance is the result of learning. So there exists a kind of "positive" ignorance. Knowledge and ignorance play a significant role in strategic management, where the basic problem is to reduce the uncertainty. The aim of the paper is to analyse the role of ignorance in methodology of strategic planning and in scenario planning. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H.I. (1965), Corporate Strategy: An Analytic Approach to Business Policy for Growth and Expansion, McGraw-Hill, New York.
 2. Ansoff H.I. (1988), The New Corporate Strategy, Wiley, New York.
 3. Banaszyk P. (2011), Systematyzacja podejść do zarządzania strategicznego, (w:) Urbanowska-Sojkin E. (red.), Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa.
 4. Beck U. (1992), Risk Society: Towards a New Modernity, Sage, London.
 5. Dorniok D. (2014), What is Ignorance? A Chronological Overview of the Discourse on Ignorance in a Historical Context, http://oops.uni-oldenburg.de/1785/1/Dorniok-What-is-Ignorance.pdf [dostęp: 15.12.2016].
 6. Gray D. (2003), Wanted: Chief Ignorance Officer, "Harvard Business Review", Vol. 81(11).
 7. Gross M., McGoey L. (Eds.) (2015), Routledge International Handbook of Ignorance Studies, Routledge, Abingdon.
 8. Harvey M., Novicevic M. (1999), The Trials and Tribulations of Addressing Global Organizational Ignorance, "European Management Journal", Vol. 17(4).
 9. Harvey M.G., Novicevic M.M., Buckley M.R., Ferris G.R. (2001), A Historic Perspective on Organizational Ignorance, "Journal of Managerial Psychology", Vol. 16(6).
 10. Israilidis J., Lock R., Cooke L. (2013), Ignorance Management, "Management Dynamics in the Knowledge Economy", Vol. 1(1).
 11. Kafel T. (2013), Kierunki badań w zakresie zarządzania strategicznego wobec wyzwań współczesności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 922.
 12. Lambe P. (2002), Ignorance Management: The Lessons of Small Enterprises for Knowledge Management, "Journal of Information & Knowledge Management", Vol. 1(1).
 13. Lisiński M. (2004), Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa.
 14. Lisiński M. (2011), Analiza metodologii nauk o zarządzaniu, (w:) Czekaj J., Lisiński M. (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 15. Mintzberg H. (1994), The Rise and Fall of Strategic Planning, Prentice-Hall, London.
 16. Mintzberg H., Waters J.A. (1985), Of Strategies, Deliberate and Emergent, "Strategic Management Journal", Vol. 6(3).
 17. Obłój K. (2007), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 18. Ramirez R., Selin C. (2014), Plausibility and Probability in Scenario Planning, "Foresight", Vol. 16(1).
 19. Ravetz J.R. (1990), The Merger of Knowledge with Power, Mansell Publishing Limited.
 20. Ravetz J.R. (1993), The Sin of Science. Ignorance of Ignorance, "Science Communication", Vol. 15(2).
 21. Regal-Horn S. (2004), The Modern Roots of Strategic Management, "European Business Journal", Vol. 16(4).
 22. Roberts J. (2012), Organizational Ignorance: Towards a Managerial Perspective on the Unknown, "Management Learning", Vol. 44(3).
 23. Roney C.W. (2004), Strategic Management Methodology: Generally Accepted Principles for Practitioners. Guidelines for Strategists, Praeger Publishers, CT, Westport.
 24. Smithson M. (1989), Ignorance and Uncertainty. Emerging Paradigms, Springer Verlag, New York.
 25. Smithson M. (2008), The Many Faces and Masks of Uncertainty, (in:) Bammer G., Smithson M. (Eds.), Uncertainty and Risk: Multidisciplinary Perspectives, Earthscan, London.
 26. van der Heijden K. (2000), Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym, Dom Wydawniczy ABC/Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 27. Wack P. (1985), Scenarios: Shooting the Rapids, "Harvard Business Review", Vol. 63.
 28. Westphal J.D., Bednar M.K. (2005), Pluralistic Ignorance in Corporate Boards and Firm's Strategic Persistence in Response to Low Firm Performance, "Administrative Science Quarterly", Vol. 50.
 29. Zack M.H. (1999), Managing Organizational Ignorance, "Knowledge Directions", Vol. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu