BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mierzejewska Wioletta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Sopińska Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Dywersyfikacja branżowa versus ekspansja geograficzna - dylemat strategiczny przedsiębiorstw z sektora MSP działających na rynku polskim
Industry Diversification versus Geographic Expansion - Strategic Dilemma of Polish SMEs
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 1, s. 275-287, tab., rys., wykr., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Dywersyfikacja, Ekspansja międzynarodowa
Small business, Company development strategy, Diversification, International expansion
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L25, M1
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących wyborów strategicznych przedsiębiorstw z sektora MSP. Pod uwagę wzięto dwa dylematy strategiczne rozstrzygane na poziomie strategii rozwoju przedsiębiorstwa: dylemat dotyczący poziomu dywersyfikacji branżowej oraz dylemat dotyczący zasięgu geograficznego działania. Badania przeprowadzono w 2013 roku na grupie 356 przedsiębiorstw MSP działających na terenie Polski. W wyniku badań zidentyfikowano dominujące warianty dokonywanych wyborów przez przedsiębiorstwa z sektora MSP bazując na macierzy opcji strategicznych. W efekcie badań stwierdzono, że podmioty MSP działające na rynku polskim częściej decydują się na ekspansję geograficzną, w tym na umiędzynarodowienie swej działalności, niż na dywersyfikację branżową działalności. A zatem, dylemat dywersyfikacja versus ekspansja geograficzna w przypadku MSP działających na polskim rynku rozstrzygany jest wyraźnie na korzyść ekspansji geograficznej, w tym ekspansji o zasięgu międzynarodowym. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of research on the strategic choices of the SME sector. We took into account the two strategic dilemmas: the level of diversification and the geographic scope of action. The study was conducted in 2013 on a group of 356 SME enterprises operating in Poland. We identified the dominant variants of the choices made by enterprises from the SME sector based on a matrix of strategy options. As a result of studies we found that the majority of SMEs operating in Poland decide to geographical expansion, including the internationalisation of its activities, rather than diversification. So the dilemma: diversification versus geographical expansion, in the case of SMEs operating in the Polish market is clearly adjudicated in favour of geographic expansion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ansoff H.I. (1957), Strategies for diversification, "Harvard Business Review", Vol. 35, No. 2.
  2. Chandler A.D. (1997), Strategy and structure, (w:) Foss N.J. (Ed.) Resources firms and strategies. A readers in the resource-based perspective, Oxford University Press, New York.
  3. de Witt B., Meyer R. (2007), Synteza strategii, PWE, Warszawa.
  4. Rajzer M. (2001), Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
  5. Rumelt R.P. (1982), Diversification strategy and profitability, "Strategic Management Journal", Vol. 3, Iss. 3.
  6. Sopińska A., Jakubowska W. (2013), Zasobowe uwarunkowania wyborów strategicznych przedsiębiorstw. Problem pozyskiwania i wykorzystania zasobów przez przedsiębiorstwa", Raport z badań statutowych, SGH, Warszawa.
  7. Taranko T. (2010), Procesy konkurencyjne a strategie produktowo-rynkowe przedsiębiorstw produkcyjnych, OW SGH, Warszawa.
  8. Zelek A. (2008), Strategie biznesu. Od klasyki do postmodernizmu w zarządzaniu, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu