BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyrzykowska Barbara (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Przedsiębiorstwo bez pracowników - telepraca
Companies without Employees - Telework
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2014, nr 4, CD 4, s. 3801-3813, tab., wykr., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Telepraca, Elastyczność organizacyjna, Praca, Organizacja pracy
Teleworking, Organizational flexibility, Labour, Work organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono telepracę jako jedną z elastycznych form organizacji pracy, która umożliwia pracownikom pracę w wybranym przez nich miejscu i w dowolnej odległości od miejsca przesyłania efektów. Telepraca poprawia stan środowiska i bezpieczeństwo poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia, ogranicza natężenie ruchu ulicznego oraz ryzyko wypadków drogowych. W przyszłości może stać się skutecznym narzędziem rozwoju lokalnych rynków pracy. Mimo licznych zalet ta forma zatrudnienia jest rzadko wykorzystywana w Polsce. Opracowanie ma charakter teoretyczno- empiryczny, wykorzystano materiał zawarty w literaturze dotyczący poruszanej problematyki oraz dane empiryczne zawarte w raportach z badań PARP i PBS DGA.(abstrakt oryginalny)

The article presents telework as one of the flexible forms of work organization, which allows employees to work in their chosen place and at any distance from the place of transfer effects. Telecommuting improves the state of the environment and safety by reducing pollution, reduces traffic flow and the risk of road accidents. In the future it may become an effective tool for the development of local labor markets. Despite the many advantages of this form of employment is rarely used in Poland. The development is a theoretical and empirical, used the material contained in the literature on the discussed issues and empirical data contained in the reports of studies of PARP and PBS DGA.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. Adnett N.: European Labour Markets: Analysis and Policy, Longman, London, New York 1996.
 2. Atkinson R., Court R.: The New Economy Index, Progressive Policy Institut, Washington 1998.
 3. Badanie PBS: Telepraca - Raport z badania 1000 przedsiębiorstw,www.telepraca-1000-firm [dostęp 08.05.2014].
 4. Badanie telepraca. Materiały wewnętrzne PARP [pdf].
 5. Chłopek P.S., Jasiński Z.: Telepraca - przesłanki i efekty wdrożenia, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 274/2012.
 6. Dawid- Sawicka M.: Telepraca w Polskich Przedsiębiorstwach - wyniki badań, www.een.org.pl [dostęp 08.05.2014].
 7. Derber Ch.: Contradictions: Clinton, Cooperation and the Contradictions of Capitalism, "Tikkun", no4/1994.
 8. DGA z sukcesem promuje telepracę w Polsce. www.dga.eu[dostęp08.05.2014].
 9. Evans J.S.: Strategic Flexibility for High Technology Manoeuveres: A Concepts Framework, "Journal of Management Studies", vol.28/no.1.
 10. Golik D.: Telepraca w Polsce rozwija się powoli, www.ekonomia.rp.pl [dostęp 08.05.2014].
 11. Klekowski T.: Telepraca - skuteczne rozwiązanie w zmieniającym się świecie, "Harvard Business Review" Wydanie specjalne 2013.
 12. Kodeks Pracy, MZ Agencja Wydawnicza, 2009.
 13. Nilles J.: Telepraca. Strategie kierowania wirtualną załogą. WNT, Warszawa 2003.
 14. Nojszewski D.: Telepraca, www.e-mentor.edu.pl [dostęp 08.05.2014].
 15. Pawłowska M.: Perspektywy rozwoju telepracy w Polsce - raport z badań. www.e- mentor.edu.pl [dostęp 08.05.2014].
 16. Rypina- Cywińska E.: Wykorzystanie telepracy jako narzędzia zwiększania elastyczności kapitału ludzkiego, "Edukacja ekonomistów i menedżerów" nr 1/19, SGH 2011.
 17. Sołtys A.: Wieloetatowość, wielokulturowość, wielofunkcyjność jako nowy wymiar pracy w społeczeństwie ponowoczesnym. W kierunku "wielopracy", w: Od robotnika do internauty. W kierunku społeczeństwa informacyjnego. Siwik A., Haber L. (red.), AGH, Kraków 2008.
 18. Spytek - Bandurska G.: Telepraca i jej niewykorzystany potencjał, "Dialog" Centrum Partnerstwa Społecznego 4/2013 (39).
 19. Stroińska E.: Elastyczne formy zatrudnienia: telepraca, zarządzanie pracą zdalną, Poltext, Warszawa 2012.
 20. Sułkowski P.: Koncepcje i rola telepracy w społeczeństwie informacyjnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" nr 853/2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu