BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśnicki Bogusz (Maritime University in Szczecin, Poland), Duda Jarosław (Akademia Morska w Szczecinie)
Tytuł
Assessment of Utilization of Regions' Transport Capacity by the DEA Method of Determining Relative Efficiency
Ocena wykorzystania potencjału transportowego regionów z zastosowaniem metody badania efektywności względnej DEA
Źródło
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 2 (34), s. 197-207, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie i ewolucja systemu transportowego
Słowa kluczowe
Efektywność transportu, Efektywność, Badanie efektywności
Transport efficiency, Effectiveness, Research efficiency
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie metody porównania regionów geograficznych pod względem efektywności ich systemów transportowych. Metoda ta jest alternatywą dla tradycyjnych analiz statystycznych, czyli porównania parametrów opisujących potencjał transportowy i działalność transportową regionów. Wykorzystuje ona możliwości, jakie daje model DEA (Data Envelopment Analysis) w zakresie obliczania względnej efektywności technicznej. Zaproponowany model pozwala na zweryfikowanie ilościowe i jakościowe elementów systemu transportowego porównywanych regionów geograficznych oraz wyznaczanie granicznego poziomu ich wykorzystania. Skuteczność metody zaprezentowano na przykładzie badań porównawczych województw Polski. W syntetyczny sposób pokazano możliwości metody DEA wraz z rekomendacjami metodycznymi. Artykuł kończą autorskie wnioski dotyczące uwarunkowań szerszego zastosowania analizowanej metody badawczej.(abstrakt autora)

The paper presents a method of comparison of geographical regions in terms of their transport system efficiency. The method is an alternative to traditional statistical analyses which compare parameters describing the transport capacity and transport performance. It utilizes the opportunities presented by the DEA (Data Envelopment Analysis) in terms of computation of relative technological efficiency. The proposed model provides for quantitative and qualitative verification of particular components of transport systems in the compared geographical regions, and determination of the efficiency frontier. Effectiveness of the method is presented, based on a comparative analysis of Poland's administrative provinces. An overview of the opportunities provided by the DEA method is outlined together with some methodological recommendations. The conclusions discuss conditions for broader applications of the analysed study method.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E.L. (1978). Measuring the Efficiency of Decision Making Units. European Journal of Operational Research, 2, 429-444. DOI 10.1016/0377-2217(78)90138-8.
 2. Coelli, T.J., Prasada Rao, D.S., O'Donnell, C.J., Battese, G.E. (2005). An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. Second edition. New York: Springer. 312 (323)
 3. Domagała, A. (2007). Metoda Data Envelopment Analysis jako narzędzie badania względnej efektywności technicznej. Badania Operacyjne i Decyzje, 3-4.
 4. Link, H. (2015). Road and Rail Infrastructure Costs. In: Ch. Nash (ed.), Handbook of Research Methods and Applications in Transport Economics and Policy (pp. 9-37). Northampton (USA): Edgar Edward Publishing
 5. Masternak-Janus, A. (2013). Analiza efektywności gospodarowania przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. Economics and Management, 4, 111-126. DOI: 10.12846/j.em.2013.04.08.
 6. Merkert, R., Hensher, D.A. (2011). The Impact of Strategic Management and Fleet Planning on Airline Efficiency - a Random Effects to Bit Model Based on DEA Efficiency Scores. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 45 (7), 686-695. DOI: 10.1016/j.tra.2011.04.015.
 7. Milewski, D., Wiśnicki, B. (2015). Modelowanie systemów transportu intermodalnego - kierunki badań naukowych. XVI konferencja naukowa "Modelowanie Procesów i Systemów Logistycznych", 4 grudnia. Sopot: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.
 8. Pachura, P., Nitkiewicz, T. (2008). Ocena efektywności wybranych komponentów kapitału intelektualnego regionów przy zastosowaniu metody Data Envelopment Analysis. Organizacja i Zarządzanie, 1, 21-38
 9. Smith, A., Wheat, P., Wolanski, M. (2015). Public Transport Operations Costs. In: Ch. Nash (ed.), Handbook of Research Methods and Applications in Transport Economics and Policy (pp. 38-70). Northampton (USA): Edgar Edward Publishing.
 10. Wiśnicki, B., Dyrda, A. (2016). Analysis of the Intermodal Transport Efficiency in the Central and Eastern Europe. Naše More - International Journal of Maritime Science & Technology, 63 (2), 43-47. DOI: 10.17818/NM/2016/2.1.
 11. Wiśnicki, B., Milewski, D. (2014). Analysis of the Market Potential for Transport Using the Longer and Heavier Vehicles in Poland. Logistyka, 6, 13923-13928.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-275X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.34-19
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu