BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysokiński Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Dziwulski Mariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Systemy magazynowania pasz objętościowych w gospodarstwach mlecznych o różnej skali produkcji
Feed Storage Systems in Dairy Farms of Varying Scale Production
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2014, nr 4, CD 4, s. 3814-3820, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Magazynowanie, Produkcja mleka, Mleko, Logistyka
Storage, Milk production, Milk, Logistics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W badaniach poddano ocenie poziom zróżnicowania metod magazynowania pasz objętościowych w gospodarstwach wyspecjalizowanych w produkcji mleka o różnej skali produkcji. Wykazano, że występuje dość znaczna zależność między wielkością produkcji mleka a technologią składowania i magazynowania pasz. Gospodarstwa o dużej skali produkcji preferują praco i kosztooszczędne rozwiązania, podczas gdy w gospodarstwach o małej skali relatywnie większy jest udział bardziej tradycyjnych form magazynowania.(abstrakt oryginalny)

The paper concerns to the storage of roughages methods diversification in selected milk farms with different scale of production. Surveys have shown that there is a fairly significant correlation between the annual milk production volume and used feed storage and warehousing technology in surveyed agricultural holdings. Farms with large production scale to more extend prefer labor and cost safe solutions, while smallscale farms are characterized by relatively higher share of more traditional forms of storage.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
  1. Czarnota P.: Koszty produkcji mleka w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego. "Roczniki Naukowe SERiA", t. XI, z. 1, 2009.
  2. Dulcet E., Mikołajczak J., Olszewski T.: Technika zastosowania konserwantów przy zbiorze wilgotnego siana. Wyd. Uczelniane ATR w Bydgoszczy, 2002.
  3. Juszczyk S., Rękorajski M.: Koszty bezpośrednie pasz łąkowo-pastwiskowych w gospodarstwach mlecznych województwa łódzkiego. "Roczniki Nauk Rolniczych", Seria G, t. 94, z. 2, 2007.
  4. Kuboń M.: Potencjał magazynowy oraz jego wykorzystanie w przedsiębiorstwach rolniczych, Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008.
  5. Mańko S.: Wpływ wielkości stada i wydajności mlecznej krów na koszty produkcji mleka. "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t 93, z. 2, 2007.
  6. Radkowski A., Kuboń M.: Wpływ technologii zbioru zielonek z użytków zielonych na jakość sporządzanych kiszonek, Inżynieria Rolnicza 7(95)/2007.
  7. Wysokiński M.: Wrażliwość gospodarstw mlecznych na zmiany warunków ekonomicznych. Praca doktorska, SGGW, 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu