BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczyk-Bryłka Beata (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Pomiędzy kontrolą i zaufaniem - jakich liderów potrzebują wirtualne zespoły projektowe
Between Control and Trust - Leadership in Virtual Project Teams
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 2, s. 67-81, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu nowoczesną organizacją
Słowa kluczowe
Zespół wirtualny, Lider w grupie, Zaufanie
Virtual team, Team leader, Trust
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przygotowanie rekomendacji dla liderów zarządzających wirtualnymi zespołami projektowymi, by ułatwić im sprawne zarządzanie klimatem pracy zespołu i jego efektywnością. (fragment tekstu)

The article concerns the virtual teams management which is the serious challenge because of geographical dispersion and computer mediated communication. The author focused on the balance between control and trust that is crucial for virtual project teams. The main aim is to prepare the list of recommendations for virtual teams leaders how to provide appropriate relation between control and trust rules. They are presented in six groups based on six-factors virtual team trust model. The first four are dedicated to the trust factors that should be fulfilled at the high level to ensure good team climate and performance (benefit, utility, interest and power). The recommendations in the next two groups are suggestions how to decrease the influence of the factors that can ruin virtual team trust (risk, effort). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blanchard K. (2007), Przywództwo wyższego stopnia, PWN, Warszawa.
 2. Brake T. (2006), Leading global virtual teams, "Industrial and Commercial Training", t. 38, nr 3.
 3. Bugdol M. (2010), Wymiary i problem zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 4. Cheng X., Macaulay L., Zarifis A. (2013), Modeling indyvidual trust development in computer mediated collaboration: A comparison of approaches. "Computers in Human Behaviour", nr 29.
 5. Eichstaedt M. (2013), Efektywne zarządzanie wirtualnym zespołem, [online] http://www.webcomm.eu/efektywne-zarzadzanie-wirtualnym-zespolem/ [dostęp 15.07.2015].
 6. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2007), Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa.
 7. Hunsaker P.L., Hunsaker J.S. (2008), Virtual teams: a leader's guide, "Team Performance Management", t. 14, nr 1/2.
 8. Koźmiński A.K., Jemielniak D. (2008), Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 9. Lepsinger R., DeRosa D.M. (2010), Virtual Team Success: A Practical Guide for Working and Learning from Distance, John Wiley & Sons, Inc., San Francisco.
 10. Mortensen M. O'Leary M., (2012), Managing a Virtual Team, [online] https://hbr.org/2012/04/how-to-manage-a-virtual-team [dostęp 15.07.2015].
 11. Nowak R. (2015), Jak zarządzać pracownikami na odległość, [online] http://www.edulider.pl/biznes/jak-zarzadzac-pracownikami-na-odleglosc [dostęp: 15.07.2015].
 12. Paliszkiewicz J. (2013), Zaufanie w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 13. Panteli N., Tucker R. (2009), Power and Trust in Global Virtual Teams, "Communication of the ACM", t. 52, nr 12.
 14. Piccoli G., Powell A., Ives B. (2004), Virtual teams: team control structure, work processes, and team effectiveness, "Information Technology & People", t. 17, nr 4.
 15. Rutka R., Wrobel P. (2012), Organizacja zachowań zespołowych, PWE, Warszawa.
 16. Sankowska A., (2011), Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna, Difin, Warszawa.
 17. Scannell M., Abrams M., Mulvihill M. (2014), Zbiór gier integracyjnych dla wirtualnych zespołów, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 18. Wachowiak P., Gregorczyk S., Grucza B., Ogonek K. (2010), Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu