BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łapuńka Iwona (Politechnika Opolska), Pisz Iwona (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Potrzeby rynku pracy siłą napędową rozwoju kompetencji w zakresie zarządzania projektami
The Needs of Labor Market as the Impulsive Force of Project Management Competences Development
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 2, s. 141-154, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu nowoczesną organizacją
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Kierownik projektu, Kompetencje, Edukacja, Rynek pracy
Project management, Project manager, Competences, Education, Labour market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie najnowszych trendów zarządzania projektami, adaptacji stosowanych podejść oraz wynikających z nich potrzeb edukacyjnych dla rozwoju kompetencji menedżerów projektów. Budowanie kompetencji w zakresie zarządzania projektami na etapie edukacji akademickiej i kształcenia ustawicznego pozwala na lepsze przygotowanie absolwentów do zmieniających się wymagań polskiego rynku pracy. Idea ta koresponduje z potrzebą otwartości rodzimych ośrodków akademickich na bieżące oczekiwania pracodawców. Podejmowanie przez większość światowych uczelni działań w tym zakresie uzasadnione jest zapotrzebowaniem rynku pracy na profesję menedżera projektów. (fragment tekstu)

To prepare the graduates better for the demand of Polish labor market and to enable more innovative management practice in Polish enterprises, we must build project management competences in academic education. Project management competences are believed to play a significant role in Polish labor market. Considering the challenges of contemporary enterprises from the perspective of project driven management expectations, the project management competences have particular significance. There is a need to educate in the area of project management. The Polish enterprises are looking for highly educated project managers. The paper presents the latest trends in project management and the challenges in the field of project management education. It also presents the attractiveness of project management education in the context of the current and future needs of the labor market in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bredillet Ch. (2008), Exploring research in project management: Nine schools of project management research, "Project Management Journal", 39 (1).
 2. Clements J., Gido J. (2009), Successful project management, Cengage Learning, Mason.
 3. Demir S.T. (2013), AgiLean PM - a unifying strategic framework to manage construction projects, Liverpool John Moores University, Liverpool 2013.
 4. Engwall M. (2003), No project is an island. Linking project to history and context, "Research Policy", 32 (5).
 5. Gemunden H.G., Schoper Y.G. (2014), Future trends in project management - first results of the new expert survey 2014, Deutsche Gesellschaft fur Projektmanagement e.V., Nurnberg.
 6. Hamilton A. (2001), Managing project for success, Thomas Telford Ltd., London.
 7. Jałocha B. (2009), Stan badań nad zarządzaniem projektami i portfelami projektów [w:] J. Kisielnicki (red.): Project management w czasach kryzysu, Stowarzyszenie Project Management Polska, Gdańsk.
 8. Jałocha B. (2014), Zarządzanie portfelem projektów. Koncepcje biznesowe a praktyka organizacji publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 9. Jugdev K. (2005), Project management as a strategic asset: What does it look like and how do companies get there? [in:] Slevin D.P., Cleland D.I., Pinto J.K. (eds), Innovations: Project Management Research 2004, First edition, Project Management Institute, Newtown Square, PA.
 10. Jugdev K., Muller R. (2005), A retrospective look at our evolving understanding of project success, "Project Management Journal", Vol. 36, No. 4.
 11. Kisielnicki J. (2013), Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 12. Kloppenborg T., Opfer W. (2002), The current state of project management research: Trends, interpretations, and predications, "Project Management Journal", 33 (2).
 13. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (1998), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Lent B. (2005), Zarządzanie procesami prowadzenia projektów. Informatyka i telekomunikacja, Difin, Warszawa.
 15. Leybourne S.A. (2007), The changing bias of project management research: A consideration of the literatures and an application extant theory, "Project Management Journal", 38.
 16. Newton R. (2005), The project manager: mastering the art of delivery, Pearson Education Limited, Harlow.
 17. Nicholas J.M., Steyn H. (2008), Project management for business, engineering, and technology: Principles and practice, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 18. Meredith J.R. (2002), Developing project management theory for managerial application. The view of a research journal's editor, Proceedings of PMI Research Conference: Frontiers of Project Management Research and Application, Project Management Institute, Newtown Square, PA.
 19. Morris P. (2010), Research and the future of project management, "International Journal of Managing Projects in Business", 3 (1).
 20. Pawlak M. (2011), Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 21. Sense A., Antoni M. (2003), Exploring the politics of project learning, "International Journal of Project Management", 21.
 22. Shenhar A.J., Dvir D. (2007), Project management research: The challenge and opportunity, "Project Management Journal", 38 (2).
 23. Soderlund J. (2004a), Building theories of project management: Past research, questions for the future, "International Journal of Project Management", 22 (3).
 24. Soderlund J. (2004b), On the broadening scope of the research on projects: A review and a model for analysis, "International Journal of Project Management", 22 (8).
 25. Spałek S. (2004), Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 26. Stewart T. (1995), The corporate jungle spawns a new species: The project manager, "Fortune", 132 (1).
 27. Trocki M., Bukłaha E. (2015), Programy nauczania w szkołach wyższych, a obecne i przyszłe trendy w zarządzaniu projektami, Seminarium PM Edukacja, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 21 października.
 28. Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2009), Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 29. Turner J.R. (2010), Evolution of project management research as evidenced by papers published in the International Journal of Project Management, "International Journal of Project Management", 28 (1).
 30. Walczak W. (2009), Orientacja na cele w zarządzaniu projektami, "Master of Business Administration" nr 4.
 31. Wong Z. (2007), Human factors in project management, Jossey-Bass, San Francisco.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu