BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szara Katarzyna (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Rola zespołu projektowego w realizacji projektów transgranicznych
The Role of the Project Team in the Implementation of Crossborder Projects
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 2, s. 171-183, bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu nowoczesną organizacją
Słowa kluczowe
Grupy projektowe, Zarządzanie projektem, Region przygraniczny
Project teams, Project management, Border areas
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest próba ukazania roli, jaką pełnią ludzie zrzeszeni w formie zespołu projektowego, realizując projekty transgraniczne. W opracowaniu wykorzystano materiał empiryczny uzyskany drogą wywiadu telefonicznego i ankiety internetowej wśród liderów projektowych z terenu województwa podkarpackiego. Próbę kontaktu telefonicznego i mailowego podjęto ze wszystkimi beneficjentami (liderami projektów po stronie polskiej z terenu Podkarpacia), którzy w okresie 2007-2013 uzyskali wsparcie z Programu Polska - Białoruś - Ukraina. (fragment tekstu)

The issue discussed in the study relates to the question of how to deal with difficult situations, conflicts in the team, composed of different people. Contributor to take such a problem was the situation, the international linked to the conflict in Ukraine, which was reflected in the design work. The aim of this paper is to show the role people play (gathered in the form of a project team) carrying out cross-border projects. The study uses empirical evidence obtained through telephone interviews and an online survey among the project leaders (Cross-border Cooperation PL-BY-UA) from across the region of Podkarpackie. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Belbin M. (2003), Twoja rola w zespole, GWP, Gdańsk.
 2. Belbin M. (2004), Dziewięć ról do obsady czyli jak zbudować efektywnie działający zespół. Personel i Zarządzanie 2004, nr 12.
 3. Gellert M., Nowak C. (2008), Zespół, GWP. Gdańsk.
 4. Gorzelak G., Bachtler J., Kasprzyk M., red. (2004), Współpraca transgraniczna UE, Scholar, Warszawa.
 5. Listwan T. red. (2013), Społeczne problemy zarządzania projektami, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIV, z. 11. cz. 1.
 6. Miszczuk A. (2012), Dysproporcje społeczno-ekonomiczne jako uwarunkowanie współpracy transgranicznej (na przykładzie pogranicza polsko-ukraińskiego) [w:] M. Kowerski, I. Pieczykolan (red.), Kadry dla gospodarki, Zamość: WSZiA.
 7. Pawlak M. (2006), Zarządzanie projektami, PWN, Warszawa.
 8. Robbins R., DeCenzo A., (2002), Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.
 9. Sułkowski Ł., Sokołowski J. (red.) (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIV, z. 9.
 10. Szwabe M. red. (2007), Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych: planowanie i realizacja, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 11. Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2003), Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 12. Wysocki R. (2013), Efektywne zarzadzanie projektami, Onepress, Helion, Gliwice.
 13. http://www.pl-by-ua.eu/pl.
 14. http://www.pl-by-ua.eu/upload/PODKARPACIE_CPE.pdf [dostęp: 25.07.2015].
 15. Narzędzie do zarządzania międzykulturowego / zarządzania projektami transgranicznymi, Lieflong Learning Programme, http://pat-tein.eu/wp-content/uploads/2014/07/PAT-TEIN-Toolkit-Common-part-PL-version.pdf.
 16. Amnesty International: Konflikt na Ukrainie międzynarodowy, a Rosja jest stroną. TVN24, 2014-09-07 [dostęp: 22.09.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu