BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipka Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Projektowanie eksperymentów w ZZL : (na przykładzie badań generacyjnych)
The Design of HRM Experiments : the Example of Generational Research
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2017, nr 2, s. 79-90, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Pokolenie Z, Efektywność, Eksperyment badawczy, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Generation Z, Effectiveness, Scientific experiment, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono warunki i zalety stosowania eksperymentu. Opisano przebieg eksperymentu dotyczącego reprezentantów pokolenia Z. Ponadto podano przykłady innych projektów badań eksperymentalnych odnoszonych do generacji pracobiorców. Poruszono też kwestię możliwości i granic wpływania na efektywność badań z zastosowaniem tej metody. (abstrakt oryginalny)

The article presents the conditions and advantages of applying the experimental method. It describes the course of an experiment that looked at representatives of Generation Z. Moreover, it presents examples of other experimental research projects examining the employee generation. Also raised were issues of opportunities and limits affecting the effectiveness of research using this method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Belbin M. (2016), Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek, Warszawa, Wolters Kluwer.
 2. Brzeziński J. M. (2000), Podstawowe modele badawcze - eksperymentalny i korelacyjny, w Strelau J. (red.) (2007), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 1, Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 3. Falk A., Heckman J. J. (2009), Lab Experiments are a major source of knowledge in the social sciences, Science, vol. 326, nr 5952.
 4. Golińska L. (2012), Temperament i osobowość - źródła indywidualnej niepowtarzalności, w Bielawska-Batorowicz E. (red.), Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 5. Gmür M., Klimecki R. (2001), Personalbindung und Flexibilisierung, Zeitschrift für Organisation, nr 1.
 6. Hacker W., Iwanowa A., Richter O. (1983), Tätigkeitsbewertungssystem TBS. Handanweisung, Berlin, Psychodiagnostisches Zentrum.
 7. Hirschman A. O. (1995), Lojalność, krytyka, rozstanie. Reakcje na kryzys państwa, organizacji i przedsiębiorstwa, Kraków, Znak.
 8. Kaźmierczak A., Sowińska-Bonder K. (2010), HR przejmuje przywództwo w biznesie, Personelplus, nr 12 (37).
 9. Krawczyk M. (2012), Planowanie eksperymentów, w Krawczyk M. (red.), Ekonomia eksperymentalna, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 10. Krawczyk M. (2012), Podstawy: filozofia metody eksperymentalnej w ekonomii, w Krawczyk M. (red.), Ekonomia eksperymentalna, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 11. Lipka A. (2015), Organizacja eksperymentu w obszarze HR, w Lipka A., Waszczak S., Winnicka-Wejs A., Eksperyment w obszarze HR, Warszawa, CeDeWu.
 12. Łobocki M. (2011), Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków, Impuls.
 13. Malarski M. (2016), Sytuacje niewygodne w relacjach przełożony - podwładny, w Świątek-Barylska I. (red.), Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 14. Nehrebecka N., Dzik A. (2012), Analiza danych. Eksperymetria, w Krawczyk M. (red.), Ekonomia eksperymentalna, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 15. Rószkiewicz M. (2002), Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Pilecka B. (2016), Agresja jako zjawisko psychologiczne, < winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0073/roz09.pdf >.
 17. Ranschburg J. (1980), Lęk, gniew, agresja, Warszawa, WSiP.
 18. Shaugnessy J. J., Zechmeister E. B., Zechmeister J. S. (2002), Metody badawcze w psychologii, Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 19. Stańczyk-Hugiet E. (2011), Metody eksperymentalne i symulacyjne w badaniach ekonomicznych, w Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 20. Stotz W. (2007), Employee Relationship Management. Der Weg zu engagierten und effizienten Mitarbeitern, München, Oldenbourg Wissenschaftsverlag.
 21. Wieczorkowska-Wierzbińska G., Wierzbiński J., Król G. (2015), Metody ilościowe, w Kostera M. (red.), Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Sedno.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu