BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Glińska Ewa (Politechnika Białostocka), Tomaszewska Ewelina (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Customer Preferences Related to Shopping Online
Preferencje klientów związane z zakupami online
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 2, s. 87-95, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zakupy online, Konsument, Zachowania konsumenta
Online shopping, Consumer, Consumer behaviour
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31; D12
summ., streszcz.
Abstrakt
Zakupy online stają się coraz bardziej popularne wśród polskich konsumentów. Niniejszy artykuł ma na celu wykazanie istnienia statystycznie istotnych różnic między wybranymi aspektami zachowań konsumentów podczas zakupów online a ich wiekiem. Bazę empiryczną opracowania stanowią wyniki badań diagnostycznych przeprowadzonych techniką CAWI na próbie 597 osób dokonujących zakupów przez Internet.(abstrakt oryginalny)

Nowadays online shopping is becoming more popular among Polish consumers. The aim of the article is to establish the existence of statistically significant differences between certain aspects of the behaviour of consumers when shopping online and their age. The empirical base for the article comprises the material obtained as a result of a survey carried out on a sample of 597 people buying over the Internet.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bedyńska S., Cypryańska M. [ed.], Statystyczny drogowskaz. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2013, p. 185.
 2. Feldy M., E-konsumentów portret własny, "E-mentor" 2012, nr 4, p. 77-81.
 3. Gemius, E-commerce w Polsce 2016. Gemius dla e-Commerce Polska, 2016, https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/nowy-raport-o-polskim-e-commerce-juz-dostepny.html [access 20.02.2017].
 4. GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016r., 2016a, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2016-roku,2,6.html [access 15.02.2017].
 5. GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012-2016, 2016b, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/ [access 15.02.2017].
 6. Jaciow M., Wolny R., Polski e-konsument. Typologia zachowania, Onepress, Gliwice 2011.
 7. Maciejewski G., Zakupy on-line w opiniach e-konsumentów z wybranych krajów Europy, "Studia i Prace WNEiZ US" 2016, 43/3, p. 219-230.
 8. Pacut M., Zachowania nabywcze polskich e-konsumentów na rynku, "Studia i Prace WNEiZ US" 2016, 43/3, p. 319-328.
 9. Passyn, K.A., Diriker, M., Settle, R.B., Images of online versus store shopping: have the attitudes of men and women, young and old really changed?, "Journal of Business & Economics Research" 2011, 9(1), p. 99-110.
 10. Rajamma R.K., Paswan A.K., Ganesh G., Services purchased at brick and mortar versus online stores, and shopping motivation, "Journal of Services Marketing" 2007, Vol. 21(3), pp. 200 - 212.
 11. Schultz D.E., Block M.P., U.S. online shopping: Facts, fiction, hopes and dreams, "Journal of Retailingand Consumer Services" 2015, Vol. 23, p. 99-106.
 12. TNS, Raport e-zakupy 2016, http://www.tnsglobal.pl/wp-content/uploads/2016/11/raport_e_ZAKUPY_2016.pdf [access 20.02.2017].
 13. Toufaily E., Souiden N., Ladhari R., Consumer trust toward retail websites: comparison between pure click and click-and-brick retailers, "Journal of Retailing and Consumer Services" 2013, Vol. 20(6), p. 538-548.
 14. Wolny R., Zmiany zachowań nabywczych polskich e-konsumentów, "Studia Ekonomiczne", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2016, Nr 270, p. 285-293.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.2.87
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu