BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moras-Olaś Kinga (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Opodatkowanie czynności wykonywanych przez komorników podatkiem VAT
VAT Taxation of Activities Performed by Court Executive Officer
Źródło
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2017, nr 19 (1), s. 13-20, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Komornik sądowy, Podatek od wartości dodanej (VAT), Podatnik, Postępowanie egzekucyjne, Opodatkowanie
Bailiff, Value Added Tax (VAT), Taxpayer, Enforcement proceedings, Taxation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Komornicy sądowi nie byli uznawani za podatników podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, gdyż przyjmowano, że znajduje do nich zastosowanie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT stanowiący, że nie są podatnikami organy władzy publicznej. Wydana w dniu 9 czerwca 2015 roku przez Ministra Finansów interpretacja ogólna zanegowała dotychczasowe stanowisko. Wskazać należy, że zmiana wykładni nie była poprzedzona żadną zmianą legislacyjną w tym przedmiocie. Celem niniejszego artykułu jest analiza zasadności nowego podejścia zarówno w odniesieniu do statusu prawnego komorników sądowych, jak również charakteru opłat egzekucyjnych. (abstrakt oryginalny)

Court executive officers were not considered as a VAT taxable person on the basis of the Act of 11 March 2004 on Goods and Services Tax, as it was assumed that Art. 15 section 6 of the abovementioned Act, which provides that public authorities are not taxable person, is applicable to them. The general interpretation of 9 June 2015 of the Ministry of Finance rejected previous approach. It should be noted that the interpretation was not preceded by any legislative change in this extent. The aim of this article is to analyze the merits of the new approach, both as regards the legal status of court executive officer, as well as the nature of enforcement fees. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barańska A., Status prawny komornika sądowego i mienia kancelarii komorniczej, "Przegląd Prawa Egzekucyjnego" 2008, nr 1-2.
 2. Bartosiewicz A., Sposób opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat pobieranych za czynności komorników sądowych, Przegląd Prawa Egzekucyjnego Suplement nr 1/2015, VAT w opłatach egzekucyjnych w Polsce - 2015 r.
 3. Bąkowski T., Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez komorników sądowych, Przegląd Prawa Egzekucyjnego Suplement nr 1/2015, VAT w opłatach egzekucyjnych w Polsce - 2015 r.
 4. Brolik J., Dowgier R., Etel L., Kosikowski C., Pietrasz P., Popoławski M., Presnarowicz S., Stachurski W., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Lex el.
 5. Brolik J., Interpretacje ogólne przepisów prawa podatkowego, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2013, nr 1 (46).
 6. Brulińska M., Komornik sądowy jako podatnik VAT. Podatek VAT a opłata egzekucyjna, "IUSTITIA" 2016 nr 1.
 7. Durda A., Ustawa o komornikach sądowych. Komentarz, Warszawa 2016.
 8. Dzwonkowski H., Marusik J., VAT od usług komorników sądowych w kontekście interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 9.6.2015 r., "Monitor Podatkowy" 2016 nr 13.
 9. Jaworski M., Tokarz M., Opodatkowanie VAT czynności komorników, Przegląd Prawa Egzekucyjnego Suplement nr 1/2015, VAT w opłatach egzekucyjnych w Polsce - 2015 r.
 10. Kalinowski M., Opłata egzekucyjna a podatek od towarów i usług, Przegląd Prawa Egzekucyjnego Suplement nr 1/2015, VAT w opłatach egzekucyjnych w Polsce - 2015 r.
 11. Lubiński K., Status publicznoprawny komornika sądowego [w:] Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, pod red. K. Lubińskiego, Sopot 2000.
 12. Marciniak A., Zasady ustalania przez komorników sądowych wysokości opłat egzekucyjnych, Przegląd Prawa Egzekucyjnego Suplement nr 1/2015, VAT w opłatach egzekucyjnych w Polsce - 2015 r.
 13. Marciniak A., Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, Warszawa 2014, Lex el.
 14. Michalik T., VAT. Komentarz, Warszawa 2016, Legalis el.
 15. Modzelewski W., Ustalanie podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w odniesieniu do usług świadczonych przez komorników jako podatników w związku ze stanowiskiem ministra Finansów zawartym w interpretacji ogólnej z 9 czerwca 2015 r., sygn. PTI.050.I.2015.LJU.19.8, Przegląd Prawa Egzekucyjnego Suplement nr 1/2015, VAT w opłatach egzekucyjnych w Polsce - 2015 r.
 16. Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów, Toruń 2002.
 17. Romańska M., Czy komornikowi można przypisać status podatnika podatku od towarów i usług w związku z pobieraniem opłat za czynności egzekucyjne?, "Przegląd Prawa Egzekucyjnego" 2016, nr 7.
 18. Teszner K., Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8025
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu