BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaśniok Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Śliwińska Krystyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Strategic Marketing of Political Entity in Market Virtualization Context
Strategiczne zarządzanie podmiotem politycznym w kontekście wirtualizacji rynku
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 2, s. 105-112, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Strategia zarządzania, Zarządzanie strategiczne, Wirtualizacja gospodarki, Polityka, Zarządzanie
Management strategy, Strategic management, Virtualization of the economy, Politics, Management
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31; D72; D73
summ., streszcz.
Abstrakt
zawarte w artykule badania zmierzające do weryfiacji hipotez dotyczących wpływy nowego typu ustroju - cyberdemokracji - na zarządzanie podmiotem politycznym oparto na rozważaniach teoretycznych, a także empirycznych badaniach jakościowych. Badania te ukazują istotną perspektywę zarządzania strategicznego w kontekście zachowań partii politycznych. Wyniki naukowych poszukiwań ukazują na związek między pozycją partii (konkurencyjną, rynkową i strategiczną) a jej kluczowymi strategicznymi wyborami. Pozyskane informacje poszerzają wiedzę na temat planowania działań marketingowych podmiotów na rynku politycznym w nowym środowisku komunikacyjnym. (abstrakt oryginalny)

The following study is based on the theoretical considerations and qualitative survey to develop hypotheses about the influence of the new regime type - cyberdemocracy - on the management of the political party. This research provides important perspective on the role of strategic management in the context of political parties' behaviour. Results from the study indicate the connection between the party's position (competitive, market and strategic) and its key strategic choices. Using a grounded theory research method, adapted techniques of strategic analysis are proposed. The presented information expands the knowledge about the planning of marketing activities of the parties in the new communication environment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bennett, L., Communicating Global Activism, "Information, Communication & Society", vol. 6, no. 2, 2003, pp. 143-168.
 2. Carlotti, S., Coe, M., Perrey J . Making Brand Portfolios Work, "McKinsey Quarterly", 2004 (November), pp. 31-35.
 3. Carter, C . Fielden, K . Towards Cyber-Democracy: True Representation, "The Human Society and the Internet. Internet-Related Socio-Economic Issues. Lecture Notes in Computer Science", vol. 2105, 2001, pp. 287-288.
 4. Chadwick, A., Internet Politics: States, Citizens, and New Communication Technologies, Oxford University Press, New York 2006, p. 400.
 5. Drezner, D.W., Farrell, H., Introduction: Blogs, Politics and Power: A Special Issue of Public Choice, "Public Choice", vol. 134, no. 1-2, 2008, pp. 1-13.
 6. Ferber, P., Foltz, F., Pugliese, R., The Politics of State Legislature Web Sites: Making E-Government More Participatory, "Bulletin of Science, Technology & Society", vol. 23, no. 3, 2003 (June), pp. 157-167.
 7. Finney, S., Scherrebeck-Hansen M., Internal Marketing as a Change Management Tool: A Case Study in Re-Branding, "Journal of Marketing Communications", vol. 16, no. 5, 2010, pp. 325-344.
 8. Gainous, J . Wagner, K . Rebooting American Politics. The Internet Revolution, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., New York 2011, p. 222.
 9. Goede, M . Media, Democracy and Governance, [in:] Knowledge Democracy. Consequences for Science, Politics, and Media, R. in 't Veld (ed.), Springer, Berlin-Heidelberg 2010, pp. 114-124.
 10. Jaśniok, M. 2010. Marketing polityczny w środowisku wirtualnym, Katowice 2010, p. 148.
 11. Keegan, W., Strategic Marketing Planning: A Twenty-First Century Perspective, "International Marketing Review", vol. 21, no. 1. 2004, pp. 13-16.
 12. Lloyd, J . Keeping Both the Baby and the Bathwater: Scoping a New Model of Political Marketing Communication, "International Review on Public and Non-Profi Marketing", vol. 6, no. 2, 2009, pp. 119-135.
 13. Mambrey, P., Networked ICT to Foster e-Democracy? "Electronic Government Lecture Notes in Computer Science", vol. 3183, 2004, pp. 31-35.
 14. O'Leary, Ch . Rao, S . Perry, Ch . Improving Customer Relationship Management Through Database/Internet Marketing. A Theory-Building Action Research Project, "European Journal of Marketing", vol. 38, no. 3-4, 2004, pp. 228-354.
 15. Rosen, Ch . Virtual Friendship and the New Narcissism, "The New Atlantis", vol. 17, 2007 (summer), pp. 15-31.
 16. Roudavski, S . Virtual Environments as Situated Techno-Social Performances. Virtual West Cambridge Case-Study, the 15th International Conference on Computer Aided Architectural Design Research in Asia, 2010, pp. 477-486.
 17. Shinkai, I . Naito, K . Regional Management and e-Democracy in the Information Society: Communications among Citizens and Offiials on the Website Provided by Local Governments for Good Local Management, [in:] Digital Economy and Social Design, O. Sudoh (ed.), Springer, Tokyo 2005, pp. 210-232.
 18. Tapscott D . Williams A . . Macrowikinomics. Rebooting Business and the World, Portfolio Penguin, New York 2010, p 432.
 19. Triantafilou, V., Kalogeras, D., E-Democracy: The Political Culture of Tomorrow's Citizens, [in:] Next Generation Society. Technological and Legal Issues, A.B. Sideridis, C.Z. Patrikakis (eds.), Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, vol. 26, no. 4, 2010, pp. 99-107.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.2.105
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu