BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bryl Bronisław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Społeczno-Ekonomiczny Katedra Finansów i Logistyki)
Tytuł
Wpływ jednolitego pliku kontrolnego na system rachunkowości przedsiębiorstw
The Impact of Standard Audit File-Tax on the Company's Accounting System
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 27-36, bibl.8 poz.
Słowa kluczowe
Ewidencja księgowa, Jednolity plik kontrolny, Rachunkowość
Accounting records, Standard Audit File-Tax, Accounting
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M83 , M41 , M42
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednolity plik kontrolny jest nowym obowiązkiem, jaki przedsiębiorstwa muszą spełnić w rozliczeniach z organami skarbowymi. Celem artykułu jest przeanalizowanie wpływu jednolitego pliku kontrolnego na system rachunkowości przedsiębiorstw. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że jednolity plik kontrolny dość istotnie wpływa na system rachunkowości przedsiębiorstw. Oddziałuje on nie tylko na ewidencję, ale również na informatyzację rachunkowości przedsiębiorstw oraz rewizję finansową. W prowadzonych badaniach wykorzystano analizę regulacji prawnych oraz dedukcję i syntezę.(abstrakt oryginalny)

Standard Audit File-Tax is a new requirement, which the company has to meet in different settlements with the tax authorities. The aim of the article is to present the analysis of the Standard Audit File-Tax impact on the company's accounting system. The analysis shows that the Standard Audit File-Tax has a significant impact on the company's accounting system. It affects both the accounting records and the computerization of corporate accounting and auditing. In this study, an analysis of regulations, deduction and synthesis were used. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aleszczyk, J. (2011). Rachunkowość finansowa od podstaw. Poznań: Zysk i S-ka.
  2. Gabrusewicz, W. (red.) (2010). Audyt sprawozdań finansowych. Warszawa: PWE.
  3. Samelak, J. (2009). Rachunkowość finansowa. Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
  4. Szczypa, P. (red.) (2016). Podstawy rachunkowości. Od teorii do praktyk. Warszawa: CeDeWu.
  5. Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1047.
  6. Ustawa z 29.08.1997 - Ordynacja podatkowa. Dz.U. 2015, poz. 613, z późn. zm.
  7. Ustawa z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług. Dz.U. 2016, poz. 710, z późn. zm.
  8. www.mf.gov.pl (10.03.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu