BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wnuk Marcin (Komputronik S.A.; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Weryfikacja rzetelności oraz trafności wewnętrznej i teoretycznej polskiej wersji Przeglądu Spostrzeganego Wsparcia Organizacyjnego
Verification of the Reliability as well as of the Internal and Theoretical Consistency of the Polish Version of the Survey of Perceived Organizational Support
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2017, nr 2, s. 91-103, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Pracownicy w organizacji, Zadowolenie z pracy, Relacje pracodawca-pracownik, Badania ankietowe
Employees in the organization, Job satisfaction, Employer-employee relationships, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badania było sprawdzenie rzetelności, jak również trafności wewnętrznej i teoretycznej polskiej, skróconej wersji Przeglądu Spostrzeganego Wsparcia Organizacyjnego. Narzędzie to składa się z 8 stwierdzeń odnoszących się do spostrzeganego przez pracownika wsparcia uzyskiwanego od organizacji. Próba liczyła 484 pracowników jednej z polskich firm w branży IT. Zastosowano następujące narzędzia badawcze dla potwierdzenia trafności teoretycznej Przeglądu Spostrzeganego Wsparcia Organizacyjnego: Skalę Postrzeganego Wsparcia Przełożonego, Skalę Przywiązania Organizacyjnego, Kwestionariusz Oceny Organizacji Michigan, Przegląd Diagnostyczny Pracy oraz miarę odnoszącą się do chęci odejścia z pracy. Polska wersja Przeglądu Spostrzeganego Wsparcia Organizacyjnego jest rzetelną miarą, posiadającą zadowalającą trafność wewnętrzną. Konfirmacyjna analiza czynnikowa dowiodła, że składa się ona z jednego czynnika. Również trafność teoretyczna tej miary została w pełni potwierdzona. Zanotowano pozytywne związki między wsparciem otrzymywanym od organizacji a wsparciem uzyskiwanym od przełożonego, przywiązaniem do organizacji, satysfakcją z pracy, satysfakcją z wynagrodzenia, jak również ujemną korelację wsparcia otrzymywanego od organizacji z chęcią odejścia z pracy. Polska wersja Przeglądu Spostrzeganego Wsparcia Organizacyjnego może być z powodzeniem rekomendowana do stosowania przez badaczy zajmujących się wsparciem otrzymywanym przez pracownika od organizacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was verification of the reliability as well as of the internal and theoretical consistency of the Polish abbreviated version of the Survey of Perceived Organizational Support. This tool is made up of eight statements regarding employee perception of organizational support. The sample consists of 484 employees from a Polish IT organization. The following tools were used to confirm the theoretical consistency of the Polish abbreviated version of the Survey of Perceived Organizational Support: Perceived Supervisor Support Scale, Organizational Commitment Scale, Michigan Organizational Assessment Questionnaire, Job Diagnostic Survey as well as a measure examining any intention to leave. The Polish version of the Survey of Perceived Organizational Support is a very reliable measure with good internal consistency. Factor analysis statistically confirmed that this tool consists of one dimension. Also, the theoretical consistency of this measure was confirmed in full. What were noticed were positive correlations among organizational support and supervisor support, organizational commitment, job satisfaction, and pay satisfaction as well as a negative correlation of the intention to leave. The Polish version of the Survey of Perceived Organizational Support can be recommended for use by researchers studying employee organizational support. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran B. E., Shanock L. R., Miller L. R. (2012), Advancing organizational support theory into the twenty-first century world of work, Journal of Business and Psychology, nr 27 (2), s. 123-147.
 2. Browne M. W., Cudeck R. (1993), Alternative ways of assessing model fit. in Bollen, w K. A., Long J. S., Testing structural equation models, Newsbury Park, CA, Sage.
 3. Byrne B. M. (1994), Structural equation modeling with EQS and EQS/Windows, Thousand Oaks, CA, Sage Publications.
 4. Cammann C., Fichman M., Jenkins D., Klesh J. (1979), The Michigan Organizational Assessment Questionnaire, Unpublished manuscript. University of Michigan, Michigan, Ann Arbor.
 5. Eisenberger R., Cummings J., Armeli S., Lynch P. (1997), Perceived organizational support, discretionary treatment, and job satisfaction, Journal of Applied Psychology, nr 82 (5), s. 812-820.
 6. Eisenberger R., Fasolo P., Davis-LaMastro V. (1990), Perceived organizational support and employee diligence, commitment, and innovation, Journal of Applied Psychology, nr 75 (1), s. 51-59.
 7. Eisenberger R., Hungtington R., Hutchison S., Sowa, D. (1986), Perceived Organizational Support, Journal of Applied Psychology, nr 71 (3), s. 500-507.
 8. Eisenberger R., Stinglhamber F., Vandenberge C., Sucharski I., Rhoades L. (2002), Perceived supervisor support: Contributions to perceived organizational support an employee retention, Journal of Applied Psychology, nr 87, s. 565-573.
 9. Gouldner A. W. (1960), The norm of reciprocity: A preliminary statement, American Sociological Review, nr 25 (2), s. 161-178.
 10. Gutierrez A. P., Candela L. L., Carver L. (2012), The structural relationships between organizational commitment, global job satisfaction, developmental experiences, work values, organizational support, and person-organization fit among nursing faculty, Journal of Advanced Nursing, nr 68 (7), s. 1601-1614.
 11. Hackman R. J., Oldham G. R. (1976), Motivation through the design of work: test of a theory, Organizational Behavior and Human Performance, nr 16 (2), s. 250-279.
 12. Harris R. B., Harris K. J., Harvey P. (2007), A test of competing models of the relationships among perceptions of organizational politics, perceived organizational support, and individual outcomes, The Journal of Social Psychology, 147 (6), s. 631-655.
 13. Hu L., Bentler P. M. (1998), Fit indices in covariance structure modeling: Sensitivity to underparameterized model misspecification, Psychological Methods, nr 3 (4), s. 424-453.
 14. Kkurram S. (2009), Perceived organizational support, antecedents and consequences. Proposing and testing a model in a public sector University of Pakistan, South Asian Journal of Management, nr 16 (1), s. 7-26.
 15. Lance C. E., Lautenschlager G. T., Sloan C. E., Varca P. E. (1989), A comparison between bottom-up, top-down and bi-directional models of relationships between global and life facet satisfaction, Journal of Personality; nr 57 (3), s. 601-624.
 16. Levinson H. (1965), Reciprocation: The relationship between man and organization, Administrative Science Quarterly, nr 9 (4), s. 370-390.
 17. Makanjee C. R., Hartzer Y. F., Uys I. L. (2006), The effect of perceived organizational support on organizational commitment of diagnostic imaging radiographers, Radiography, nr 12 (2), s. 118-126.
 18. Maertz Jr C. P., Griffeth R. W., Campbell N. S., Allen D. G. (2007), The effects of perceived organizational support and perceived supervisor support on employee turnover, Journal of Organizational Behaviour, nr 28 (8), s. 1059-1075.
 19. Meyer J. P., Allen N. J. (1991), A three-component conceptualization of organizational commitment, Human Resource Management Review, nr 1 (1), s. 61-89.
 20. Rhoades L., Eisenberger R. (2002), Perceived organizational support: A review of the Literature, Journal of Applied Psychology, nr 87 (4), s. 698-714.
 21. Riggle R. J., Edmondson D., Hansen J. D. (2009), A Meta-analysis of the relationship between perceived organizational support and job outcomes: 20 years of research, Journal of Business Research, nr 62 (10), s. 1027-1030.
 22. Schumacker R. E., Lomax R. G. (2004), A beginner's guide to structural equation modeling, Second edition, NJ, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah.
 23. Shore L. M., Tetrick L. E. (1991), A construct validity study of the survey of perceived organizational support, Journal of Applied Psychology, nr 76 (5), s. 637-643.
 24. Shore L. M., Wayne S. J. (1993), Commitment and employee behavior: Comparison of affective commitment and continuance commitment with perceived organizational support, Journal of Applied Psychology, nr 78 (5), s. 774-780.
 25. Steiger J. H. (1990), Structural model evaluation and modification: an interval estimation approach, Multivariate Behavioural Research, nr 25 (2), s. 173-180.
 26. Wnuk M. (2016), Właściwości psychometryczne polskiej wersji Skali Przywiązania do Organizacji autorstwa Allen i Meyer, Medycyna Pracy (przyjęty do druku).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu