BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ovsepyan Arsen (Akademia Sztuki Wojennej)
Tytuł
Rozliczanie ubytków powstałych podczas przemieszczania wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy pomiędzy krajami Unii Europejskiej
Settlement of Losses During the Movement of Goods under Suspension of Excise Duty between the Countries of the European Union
Źródło
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2017, nr 19 (1), s. 21-26, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Akcyza, Podatki, Prawo WE, Opodatkowanie
Excise duty, Taxes, European Community law, Taxation
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest analiza aktów normatywnych dotyczących złożonego zagadnienia, jakim jest rozliczanie ubytków powstałych podczas przemieszczania wyrobów w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy pomiędzy krajami UE. Na podstawie przywołanych źródeł prawa UE przedstawiono główne aspekty związane w tytułowym zagadnieniem. (abstrakt oryginalny)

The article is an analysis of normative acts on the complex issue, which is the settlement of losses during the movement of goods under suspension of excise duty between EU countries. On the basis of the mentioned sources of EU law outlined the main aspects of the title issue. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barcik J., Wentkowska A., Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2014.
  2. Dyrektywa Rady 2008/118 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE.L nr 9 z dnia 14 stycznia 2009 r., s. 12, z późn. zm.).
  3. Dyrektywa Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (Dz. Urz. UE.L nr 84 z dnia 31 marca 2010 r., s. 1 z późn. zm.).
  4. Maruchin W., Skład podatkowy w regulacjach z zakresu opodatkowania akcyzą, Monitor Prawniczy nr 1/2006.
  5. Parulski S., Akcyza. Komentarz, Warszawa 2016.
  6. Piech K., Procedura tranzytu jako pierwowzór procedury zawieszenia poboru akcyzy. O związkach prawa akcyzowego z prawem celnym na podstawie doświadczeń niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej [w:] Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian, P. Stanisławiszyn, T. Nowak (red.), Warszawa 2014.
  7. Rozporządzenie Rady (UE) nr 389/2012 z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 2073/2014 (Dz. Urz. UE.L nr 121 z dnia 8 maja 2012 r., s. 1, z późn. zm.).
  8. Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz.U. poz. 1289 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8025
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu