BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panasiuk Andrzej (Uniwersytet w Białymstoku), Rybak Agnieszka (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Zasada VfM1 w polskim systemie zamówień publicznych
VfM Principle in the Polish Public Procurement System
Źródło
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2017, nr 19 (1), s. 27-33, wykr., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Zamówienia publiczne, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Efektywność, Wartość pieniądza
Public procurement, Public-Private Partnerships (PPP), Effectiveness, Value of money
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest analiza zasady Value for Money (VfM) w obszarze zamówień publicznych. Czy w każdym przypadku podmioty publiczne dokonują oceny podejmowanych działań w trakcie wydatkowania środków publicznych pod kątem uzyskania najlepszej jakości w stosunku do oferowanej ceny. Analiza obejmuje dwa obszary zamówień publicznych: klasyczne zamówienia publiczne oraz partnerstwo publiczno- prywatne. Autorzy analizują wybrane instrumenty procedury udzielania zamówień publicznych, takie jak, kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty czy też wykorzystanie dialogu technicznego, pod kątem uzyskania jak największych korzyści dla sektora publicznego. Badania zostały oparte na danych statystycznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych z ostatnich kilku lat. Przedmiotowa analiza poprzedzona została omówieniem roli sektora publicznego oraz pojęcia Value for Money. Autorzy stwierdzają w swoich badaniach, że zasada VfM nie zawsze jest wyznacznikiem działań w obszarze klasycznych zamówień publicznych. Z kolei w obszarze współdziałania międzysektorowego odgrywa znacznie większą rolę. (abstrakt oryginalny)

The subject of the article is an analysis of the Value for Money (VfM) principle in the area of public procurement. In each case, public entities evaluate the actions taken during the disbursement of public funds in terms of obtaining the best quality in relation to the price offered. The analysis covers two areas of public procurement: classic public procurement and public-private partnerships. Authors analyze selected instruments for public procurement procedures, such as the criteria for selecting the most advantageous offer or the use of technical dialogue, to maximize the benefits to the public sector. The research was based on statistical data on the functioning of the public procurement system of the last few years. This study was preceded by a discussion of the role of the public sector and the concept of Value for Money. The authors state in their research that the VFM principle is not always a determinant of classical public procurement. On the other hand, in the area of inter-sectoral cooperation, it plays a much bigger role. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brol, M. (2014). Problem efektywności partnerstwa publiczno-prywatnego w świetle teorii agencji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 332, 21-33.
 2. Butt, H., Palmer, B. Value for Money in Public Sector: the decision makers guide. Basil Blackwell. Oxford.
 3. Burger, P., Hawkesworth, I. (2011). How To Attain Value for Money: Comparing PPP and Traditional Infrastructure Public Procurement. OECD Journal on Budgeting, Vol. 11, Issue 1, 91-146.
 4. Corla-Souza, P. (2013). Comparing Public-Private Partnerships with Traditional Procurement: Incorporating Considerations from Benefit-Cost Analysis. Presented at the 92nd Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, D.C.
 5. Crosby, P.B. (1979). Quality is Free. The Art. Of Making Quality Certain, Mc Graw Hill, New York.
 6. Dhaliwal, I., Duflo, E., Glennerster, R., Tulloch, C. Comparative Cost-effectiveness Analysis to Inform Policy in Developing Countries: A General Framework with Applications for Education, J-PAL Working Paper, Cambridge.
 7. Edwards, P., Shaoul, J. (2004). Partnerships: for better or worse? Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol.16, No.3, 397-421.
 8. Filkin, G., Allen, E., Williams, J. (2001). Strategic Partnering for Local Service Delivery - a practical guide.
 9. Froud, J., Shaoul, J., (2001) Appraising and Evaluating PFI for NHS Hospitals, Financial Accountability and Management, Vol.17, No.3, 247-270.
 10. Grimsey, D., Lewis, M. K. (2005). The economics of public-private partnerships. The international Library of critical writings in economics, An Elgar References Collection.
 11. HM Treasury, (2011). The Green Book. Appraisal and Evaluation in Central Government, London, The Stationary Office.
 12. Juran, J. M., Gryna, F. M. (1970). Quality planning and analysis, Third edition, Mc Graw Hill, New York.
 13. Jackson, P. (2012). Value for money and international development: Deconstructing myths to promote a more constructive discussion, OECD.
 14. Karpiński, A., S. Paradysz. (2005). Sektor publiczny w krajach Unii Europejskiej, [w:] Sektor publiczny w Polsce i na świecie między upadkiem a rozkwitem, (red.) J. Kleer, Warszawa.
 15. Mayston, D. J. (1999). The Private Finance Initiative in the National Health Service: An Unhealthy Development in New Public Management? Financial Accountability and Management, Vol.15, No.3/4, 249-274.
 16. Nobuhiko, D., Jonathan L. (2013). Gifford. Efficiency of Public-Private Partnerships: A Frontier Analysis of Highway P3s. Presented at the 17th International Road Federation World Meeting, Riyadh, Saudi Arabia.
 17. Panasiuk, A. (2013). System zamówień publicznych. Zarys wykładu, Warszawa.
 18. Papajohn, D., Qingbin Cui, Bayraktar, M. E. (2010). Public-private Partnerships in US Transportation: Research Overview and a Path Forward. Journal of Management in Engineering 2010, No. 3, 126-135.
 19. Power, M. (1999). The Audit Society: Rituals of Verification, London.
 20. Round-Table 28 May, 2013, Washington DC World Bank Institute (WBI) and Public-Private Infrastructure Advisory Facility.
 21. Value-for-Money Analysis-Practices and Challenges: How Governments Choose When to Use PPP to Deliver Public Infrastructure and Services, Report from World Bank Global.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8025
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu