BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rewera Mirosław (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
Debata współczesna nad pojęciem i zjawiskiem demokracji: wybrane aspekty
The Contemporary Debate on the Concept and the Phenomenon of Democracy: Selected Contexts
Źródło
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2017, nr 19 (1), s. 35-43, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Demokracja, Teorie socjologiczne
Democracy, Sociological theories
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule autor skupia uwagę na polemice wokół pojęcia i zjawiska demokracji z końca XX i początku XXI wieku, podejmowanej głównie przez takich autorów, jak: Giovanni Sartori, Charles Tilly, Marek Bankowicz i Francis Fukuyama. Celem pracy było pokazanie różnorodności w interpretowaniu pojęcia demokracji pomimo istnienia elementów wspólnych, co do których panuje konsensus, oraz złożoności zjawiska i procesu demokracji we współczesnym świecie. Podjęto także problem kryzysu demokracji w wymiarze praktycznym oraz w skali międzynarodowej. (abstrakt oryginalny)

In the paper the author focuses on polemics around the concept and the phenomenon of democracy of the late twentieth and early twenty-first century, undertaken mainly by such authors as Giovanni Sartori, Charles Tilly, Marek Bankowicz and Francis Fukuyama. The aim of the study was to show: the diversity in the interpretation of the concept of democracy, despite the existence of common elements on which there is consensus; and the complexity of the phenomenon and the process of democracy in the modern world. It has been also undertaken a problem of the crisis of democracy in a practical and internationally dimension. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arystoteles, Polityka, przekł. M. Szymański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 2. Bankowicz M., Demokracja: zasady, procedury, instytucje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 3. Dahl R., What Political Institutions Does Large-Scale Democracy Require?, "Political Science Quarterly" 2005, nr 120, s. 187-197.
 4. De Jouvenel B., Du Pouvoir, Bourquin, Geneve 1947.
 5. De Tocqueville A., O demokracji w Ameryce, przekł. M. Król, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976.
 6. Fukuyama F., Ameryka na rozdrożu: demokracja, władza i dziedzictwo neokonserwatyzmu, przekł. R. Stanecki, Dom Wydawniczy "Rebis", Poznań 2006.
 7. Fukuyama F., Koniec historii, przekł. T. Bieroń, Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak", Kraków 2009.
 8. Hallowell J., Moralne podstawy demokracji, przekł. J. Marcinkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 9. Komunikat CBOS, Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich, nr 13/2016.
 10. Komunikat CBOS, Aktywność społeczno-polityczna Polaków, nr 16/2016.
 11. Komunikat CBOS, Kto zamierza głosować 10 maja? Determinanty uczestnictwa w wyborach prezydenckich, nr 62/2015.
 12. Komunikat CBOS, Opinie o demokracji, nr 100/2016.
 13. Mill J.S., System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej, t. 1, przekł. C. Znamierowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1962.
 14. Orwell G., Folwark zwierzęcy, przekł. B. Zborski, Warszawskie Wydawnictwo Literackie "Muza", Warszawa 2012.
 15. Orwell G., Politics and the English Language, [w:] S. Orwell, I. Angos (red.), The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, t. 4, Harcourt, Brace, Javanowich, New York 1968, s. 127-140.
 16. Orwell G., Rok 1984, przekł. T. Mirkowicz, Warszawskie Wydawnictwo Literackie "Muza", Warszawa 2013.
 17. Sartori G., Teoria demokracji, przekł. P. Amsterdamski, D. Grinberg, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 18. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, cz. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981.
 19. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 3: Filozofia XIX wieku i współczesna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988.
 20. Tilly Ch., Demokracja, przekł. M. Szczubiałka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 21. Turner J.H., Struktura teorii socjologicznej, przekł. G. Woroniecka i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 22. Wnuk-Lipiński E., Świat międzyepoki: globalizacja, demokracja, państwo narodowe, Wydawnictwo "Znak", Kraków 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8025
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu