BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rulka Marcin (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Tytuł
Współczesne warunki posiadania prawa do głosowania a powszechność wyborów
Present Conditions for Having the Right to Vote in the Light of Universal Suffrage
Źródło
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2017, nr 19 (1), s. 45-53, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Głosowanie, Prawo wyborcze, Demokracja
Voting, Election law, Democracy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie obowiązujące warunki posiadania prawa do głosowania zostały uznane przez większość doktryny prawa konstytucyjne za zgodne z zasadą powszechności wyborów. Claudio Lópeza-Guerra, autor monografii zatytułowanej "Democracy and Disenfranchisement. The Morality of Electoral Exclusions" poddaje jednak w wątpliwość te warunki. Podzielam większość poglądów tego autora. W moim przekonaniu obecny proces rozszerzania czynnego prawa wyborczego powinien polegać bardziej niż na automatycznym przyznawaniu prawa do głosowania dotychczas wyłączonym grupom na uwzględnieniu w możliwie najszerszym zakresie indywidualnego przypadku. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wszędzie tam gdzie możliwe oddanie decyzji o pozbawieniu prawa do głosowania sądowi. (abstrakt oryginalny)

Today, the applicable conditions for the holding of voting rights have been recognized by the majority of the doctrine of constitutional law as complying with the principle of universal suffrage. Claudio Lopez-Guerra, author of a monograph entitled "Democracy and Disenfranchisement. The Morality of Electoral Exclusions", however, cast doubt on these conditions. I share most of the views of the author. In my opinion, the current process of extending the right to vote should rely more on consideration as far as possible the individual case than on the automatic granting the right to vote so far deprived groups. The best solution would be, wherever possible, putting the decision on deprivation of the right to vote to the court. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aleinikoff T. Alexander (1999), Between National and Post-National: Membership in the United States, «Michigan Journal of Race & Law» 4/1999, s. 110-129.
  2. Bauböck R. (2007), Stakeholder Citizenship and Transnational Participation, «Fordham Law Review» 75.5/2007, s. 2438.
  3. Bodnar A. (2015), List do Prezydenta RP w sprawie prawa do głosowania ubezwłasnowolnionych, 07.10.2015 r., https://www. rpo.gov.pl/sites/default/files/Do_Prezydenta_RP_ws_praw_osob_ubezwlasnowolnionych.pdf (dostęp: 30.04.2017 r.).
  4. Bodnar A., Ploszka A. (2013), Rozszerzenie czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach samorządowych na osoby nieposiadające obywatelstwa Unii Europejskiej, «Samorząd Terytorialny» 9/2013, s. 66-73.
  5. Crisp J. (2015), Half a million Greeks unable to vote in referendum, http://www.euractiv.com/section/euro-finance/news/ half-a-million-greeks-unable-to-vote-in-referendum/ (dostęp: 30.04.2017 r.).
  6. Dąbrowski M. (2012), Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 2 kwietnia 2009 r. - wybrane problemy, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 4/2012, s. 73-94.
  7. Kociubiński P. (2012), Niegodność wyborcza a niektóre instytucje prawa karnego i konstytucyjnego, "Przegląd Sejmowy" 2012, nr 1, s. 59-70.
  8. Lafleur Jean-Michel (2013), Transnational Politics and the State. The External Voting Rights of Diasporas, Routledge, New York 2013, s. 141-144.
  9. Prokop K (2010)., Prawa wyborcze młodzieży, «Studia Wyborcze» 9/2010, s. 99-115.
  10. Rulka M. (2012), Prawo do głosowania obywateli przebywających poza granicami kraju, «Przegląd Sejmowy» 2/2012, s. 72.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8025
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu