BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarczok-Guzy Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Stawki podatku od towarów i usług w Polsce a realizacja optymalizacji podatkowej
Rate of Tax on Goods and Services in Poland and Realization of Tax Optimization
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 2, s. 77-85, tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Podatek od wartości dodanej (VAT), Optymalizacja podatkowa, Stawki podatkowe
Value Added Tax (VAT), Tax optimization, Tax rates
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest analiza stawki podatku od towarów i usług jako instrumentu strategii podatkowej przedsiębiorstwa. Metodologia badania - W artykule zastosowano analizę prawa podatkowego i literatury przedmiotu oraz studia przypadku. Wynik - Na podstawie przeprowadzonych studiów przypadku ukazano stawkę podatku od towarów i usług jako element, który może zostać wykorzystany w projektowaniu strategii podatkowej przedsiębiorstwa w poszczególnych sytuacjach. Oryginalność/Wartość - W artykule zastosowano podejście do stawki podatku od towarów i usług jako jednego z czynników kształtujących strategię podatkową przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the study is to analyze the rate of tax on goods and services as an instrument of company tax strategy. Design/Methodology/approach - The study used the tax law and literature analysis and case studies. Findings - Based on the case study, the tax rate for goods and services is shown as an element that can be used to design a corporate tax strategy in a particular situation. Originality/value -The study used the approach to the rate of tax on goods and services as a factor shaping the corporate tax strategy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk, A. (2016). Ocena porpozycji zmian w polskim podatku od wartości dodanej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 273.
 2. Andrzejczak, K. (2015). Konsekwencje rozbieżności w interpretowaniu przepisów w sprawie stawki VAT dla branży meblarskiej. Studia Oeconomica Posnaniensia, 3 (3).
 3. Brzyska, E. (2016). Aktualne problemy rozliczania podatku od wartości dodanej przez przedsiębiorstwa budowlane. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5 (83/2).
 4. Budzyński, T. (2016). Fiskalne aspekty podatku od towarów i usług w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia Sectio H, L (1).
 5. Famulska, T. (2016). Preferencje w podatku od towarów i usług dla małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach jednolitego rynku europejskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia Sectio H, L (1).
 6. Kasprzak, P. (2016). Wpływ podatku VAT na działalność gospodarczą: analiza wybranych przykładów. Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością. Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2 (1), 109-119.
 7. Majerová, I. (2016). The impact of Some Variables on the VAT Gap In the Member States of the European Union Company. Quarterly Journal Oeconomia Copernicana, 7 (3), 339-355.
 8. Prudzienica, M. (2015). Wpływ zmian stawek podatku od towarów i usług na umowy w obrocie gospodarczym na przykładzie nowelizacji z 2011 roku. Economics and Management, 1.
 9. Rosiński, R. (2013). Istota i przyczyny zmian stawek podatku VAT w krajach Unii Europejskiej w kontekście kryzysu finansów publicznych. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 17.
 10. Sowa, B. (2014). Przedsiębiorstwo jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT). Modern Management Review, XIX (21/1), 139-155.
 11. Starzyńska, W. Dobrowolska, B. (2010). Stawki podatku VAT: jednolite czy zróżnicowane? Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia Sectio H, XLIV (2).
 12. Stiller, W. (2016). Neutralność podatku od wartości dodanej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 273.
 13. Stolarski, A. (2016). Obszary optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5 (83/1).
 14. Ciupek, B., Famulska, T. (red.) (2013). Strategie podatkowe przedsiębiorstw. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 15. Tratkiewicz, T. (2016). W kierunku jednej stawki VAT - korzyści i wyzwania na przykładzie Polski. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia Sectio H, L (1).
 16. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004, nr 54, poz. 535 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/2-07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu