BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tusińska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Nierówności dochodowe i ubóstwo w krajach Afryki Subsaharyjskiej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Systemowe uwarunkowania wzrostu gospodarczego krajów Afryki Subsaharyjskiej, 2017, s. 112-124, tab.,bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe
Ubóstwo, Wzrost gospodarczy, Nierówności społeczne, Dochody, Nierówności dochodowe, Kulturowe uwarunkowania
Poverty, Economic growth, Social inequality, Income, Income inequalities, Cultural determinants
Kraj/Region
Afryka, Afryka Sub-Saharyjska
Africa, Sub-Saharan Africa
Abstrakt
Temat Afryki jako najbiedniejszego kontynentu pojawia się często w kontekście dysproporcji dochodowych pomiędzy kontynentem a resztą świata - wskazuje się, że około 75% najbiedniejszych krajów leży w tej części świata139. Rzadziej rozpatruje się problematykę nierówności i ubóstwa na poziomie makroekonomicznym w krajach afrykańskich, co uczyniono przedmiotem rozważań w niniejszym rozdziale. Nierówności społeczne, a w szczególności dochodowe, stały się w ostatnich latach popularnym obiektem refleksji naukowej. Część ekonomistów skoncentrowało swoje rozważania wokół zagadnienia wpływu podziału dochodów na wzrost gospodarczy. Badania te doprowadziły do sprzecznych wniosków - w zależności od przyjętych w swoich modelach założeń, naukowcy obserwowali pozytywną lub negatywną korelację między nierównościami a wzrostem. Argumentem, który uzasadnia rozbieżne konkluzje jest stwierdzenie: One size does not fit all - innymi słowy, wpływ nierówności na wzrost gospodarczy jest niejednoznaczny i musi uwzględniać specyfikę kraju, w tym uwarunkowania kulturowe, społeczne, religijne czy - niezwykle istotne z punktu widzenia Afryki - naturalne. Identyczny poziom nierówności (mierzony na przykład współczynnikiem Giniego) może wywierać - w zależności od kraju i okresu badania - zróżnicowany wpływ na wzrost gospodarczy. Kompromis, jaki udało się osiągnąć w dyskusji na temat dysproporcji w podziale dochodu, sprowadza się do tego, że nadmierne nierówności i ubóstwo negatywnie oddziałują na gospodarkę i powinny być zwalczane. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising? OECD, Paris 2011
 2. Kuznets S.: Economic Growth and Income Inequality. "American Economic Review" 1995
 3. Galor O., Moav O.: From Physical to Human Capital Accumulation: Inequality and the Process of Development. "Review of Economic Studies" 2004, Vol. 71(4)
 4. Thorbecke E., Charumilind Ch.: Economic Inequality and Its Socioeconomic Impact. "World Development" 2002, Vol. 30, No. 9
 5. Aghion P., Caroli E., García-Penalosa C.: Inequality and Economic Growth: The Perspective of the New Growth Theories. "Journal of Economic Literature" 1999, Vol. 37(4)
 6. Barro R.J.: Inequality and Growth in a Panel of Countries. "Journal of Economic Growth" 2000, Vol. 5(1)
 7. Cook Ch. J.: Saving Rate and Income Distribution: Further Evidence from LDC's. "Applied Economics" 1995, Vol. 27, No. 1
 8. Sachs J.D.: Tropical Underdevelopment. "NBER Working Paper" February 2001, No. 8119, http://www.nber.org/papers/w8119.pdf (dostęp: 15.11.2016)
 9. Howitt P.: Health, Human Capital and Economic Growth: A Schumpeterian Perspective. Brown University, February 9, 2005, Paper prepared for the Pan American Health Organization, based on my presentation to the PAHO Senior Policy Seminar on Health, Human Capital and Economic Growth held in Washington, October 4, 2002.
 10. Sachs J.: Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 11. Kremer M., Chen D.: Income-Distribution Dynamics with Endogenous Fertility. "American Economic Review" May 1999
 12. 12.2016)
 13. Becker G., Barro R.: A Reformulation of the Economic Theory of Fertility. "Quarterly Journal of Economics" 1988, Vol. 103
 14. Doepke M., Croix D. de la: Inequality and Growth: Why Differential Fertility Matters. UCLA Working Paper 2001, http://sites.uclouvain.be/econ/DP/IRES/2001-8.pdf (dostęp: 15.10.2016).
 15. Deegan H.: Africa Today. Culture, Economics, Religion, Security. Routledge, London - New York 2009
 16. Alesina A., Rodrik D.: Distributive Politics and Economic Growth. "The Quarterly Journal of Economics" 1994, Vol. CIX, No. 2
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu