BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pierścieniak Agata (Uniwersytet Rzeszowski), Frejtag-Mika Eliza (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Współpraca jako narzędzie zarządzania w JST
Cooperation as a Management Tool in Local Government
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 2, s. 211-222, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu nowoczesną organizacją
Słowa kluczowe
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Zarządzanie, Współpraca
Local government units, Management, Cooperation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja współpracy jako narzędzia zarządzania publicznego, które wspomaga proces zarządzania, a tym samym przyczynia się do sprawniejszej realizacji postawionych przed organizacją celów. W artykule zaprezentowano model zarządzania publicznego uwzględniający współpracę jako mechanizm wspierania procesu zarządzania. Dokonano też analizy przykładów praktycznych rozwiązań, które potwierdzają zaprezentowaną teorię. Wartością dodaną jest wskazanie kierunków badań empirycznych, rozwijających prezentowane zagadnienie. (fragment tekstu)

The article presents work as a management tool in the local government organization, analyzing its characteristics: identifiable form, contributing to improving the management process and repeatability. The authors would establish two types of internal cooperation (social participation) and the exterior of inter-organizational collaboration and reported examples of their practical use in the process management in local government. The added value is to indicate the directions of empirical research, developing further the issue presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bober J., Władyka A., Zawicki M. (2004), Katalog narzędzi rozwoju instytucjonalnego. Przewodnik dla samorządów lokalnych, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kraków.
 2. Bogacz-Wojtanowska E. (2013) Zdolności organizacyjne a współdziałanie organizacji pozarządowych, "Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego", Kraków.
 3. Buderus D. (1998), Teaching Public Management in Germany [w:] J. Jabes (red.) Teaching of public management, NISPAcee, Borovets.
 4. Dębczyński J., (2000), Rola partycypacji społecznej w tworzeniu wieloletnich planów inwestycyjnych przez samorządy, Res Menagement, Belsk Duży.
 5. Ferlie E., Ashburner L., Fitzgerald L., Pettigrew A. (1996), The New Public Management in Action, Oxford University Press, Oxford.
 6. Freeman R.E. (2010), Strategic Management. A Stakeholder Approach, Cambridge University Press.
 7. Grzebyk M., Pierścieniak A. (2015) Analiza instytucjonalna w urzędach gmin Podkarpacia: metodyka oceny potencjalnej sprawności instytucjonalnej urzędu gminy, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 9.
 8. Hausner J. (1999), Komunikacja i partycypacja społeczna, wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
 9. http://www.zlecaniezadan.pl/informacje/ikzm# [dostęp:16.10.2015].
 10. https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2011/12/SSP-20-12-2012.pdf [dostęp: 17.10.2015].
 11. Kettl D.F. (2000), The Global Public management Revolution. A Report on the Transformation of Governance, Brookings Institution Press, Washington.
 12. Kisiel A., Dudziak W. (2013), Zarządzanie MŚP: Narzędzia i systemy zarządzania, http://biznesblog.lazarski.pl/?p=990 [dostęp: 14.10.2015].
 13. Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa.
 14. Lynn L.E. (1998), The New Public management: How to Transform the Theme into a Legacy, "Public Administrative Review", vol. 58, no. 3.
 15. MIiR (2013), Polityka Rozwoju/ Czym są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i jak będą realizowane, http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Strony/Zasady_ZITaspx?M=N 28.09.2014.
 16. Ostrom E. (1990), Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press, Cambridge.
 17. Pierścieniak A. (2014), Wielowymiarowość zjawiska współpracy w organizacjach formalnych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 11.
 18. Pierścieniak A. (2015), Współpraca z JST jako determinanta realizacji strategii terytorialnych w latach 2014-2020, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVI, z. 4, cz. I.
 19. Polidano C. (1999), The New Public management in Developing countries, Public Policy and Management Working Paper.
 20. Program Rozwoju Instytucjonalnego. Baza dobrych praktyk zarządzania w samorządzie terytorialnym http://pri.dobrepraktyki.pl/index.php?akcja=pokaz&co=opisy&id_opisu=8 [dostęp: 10.10.2015].
 21. Skrzypiec R (2002), Lokalne uczestnictwo obywatelskie, wyd. Nowy Świat, Warszawa.
 22. Starosta P. (1995), Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 23. Stoner J.A.F., Wankel Ch. (1992), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 24. Wojciechowski E. (2010), Interpretacja pojęcia "rządzenie publiczne, "Acta Universitatis Lodziensis FOLIA OECONOMICA", nr 2452.
 25. Zawicki M. (red) (2011), Katalog narzędzi rozwoju instytucjonalnego w samorządzie lokalnym, Kraków.
 26. Zawicki M. (2007), Instrumenty nowego zarządzania publicznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 75.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu