BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szychowska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Jak Unia Europejska zmieniła życie Polaków - ranking regionów
How the European Union has Changed the Poles` Live - the Ranking of Regions
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 2, s. 241-259, tab., bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu nowoczesną organizacją
Słowa kluczowe
Jakość życia, Fundusze unijne, Województwo, Porządkowanie liniowe
Quality of life, EU funds, Voivodship, Linear ordering
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie rankingu polskich województw na podstawie danych liczbowych z raportu o wpływie funduszy unijnych na poszczególne gałęzie gospodarki. Narzędziem służącym do uszeregowania obiektów będzie Metoda Wzorca Rozwoju. Obiektami będą wszystkie województwa, w których realizowane były projekty, a zmiennymi wartości ilościowe tych projektów. Metoda ta umożliwi uporządkowanie obiektów ze względu na niejednorodne zmienne. Problemem badawczym będzie pozycja województw o niższym stopniu rozwoju gospodarczego wśród wszystkich województw w odniesieniu do zainwestowanego w nie kapitału. (fragment tekstu)

The article presents the general ranking of Polish regions based on their projects carried out in the EU. Data for the study come from the Ministry of Regional Development Report published in 2010. As a research tool used standard method of development, objects in the study became all the provinces and factors, standardized empirical data derived from the report. The results of the analysis are the rankings of regions due to various fields of development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosiewicz S. (1999), Metody analizy rozkładu wielu zmiennych [w:] K. Jajuga (red.), Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 2. Kowalewski G. (2003), Metody porządkowania liniowego [w:] J. Dziechciarz (red.), Ekonometria, metody, przykłady, zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 3. Siedlecka U. (1999), Metody porządkowania liniowego [w:] W. Ostasiewicz (red.), Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2010), Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE, Raport. www.mir.gov.pl/media/3213/Wplyw_Funduszy_Europejskich_na_gospodarke_polskich_regionow_i_konwergencje_z_krajami_UE_Raport_2010.pdf [dostęp: 19 września 2015].
 5. Paliszkiewicz J.O. (2010), Wykorzystanie metody wzorca rozwoju do klasyfikowania przedsiębiorstw pod względem poziomi zarządzania wiedzą, [online] www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2010/120_Paliszkiewicz_O_J.pdf [dostęp: 19 września 2015].
 6. Dustman C., Frattini T. I Rosso A., Effect of Emigration from Poland on Polish Wages, http://www.cream-migration.org/publ_uploads/CDP_29_12.pdf [dostęp: 13.06.2016].
 7. Cordel K (2013), Poland and the European Union. Europe and the Nation State, London and New York,[online] https://books.google.de/books?id=5ZWBAgAAQBAJ&pg=PA194&dq=What+polish+says+about+european+union&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwj-6_fnoKfNAhXIDSwKHV-nAZgQ6AEILjAC#v=onepage&q=What polish says about european union&f=false [dostęp: 14.06.2016].
 8. European Commission, Regional Policy, European Cohesion Policy 2007-2013 in Poland: Priorities and Impact of Cohesion Policy in the Member States, http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/factsheets/2009/european-cohesion-policy-2007-2013-in-poland-priorities-and-impact-of-cohesion-policy-in-the-member-states [dostęp: 14.06.2016].
 9. European Union, EU Funding, http://europa.eu/about-eu/funding-grants/ [dostęp: 13.06.2016].
 10. Myant M., Cox T., Reinventing Poland. Econimic and political transformation and evolving national identity, publishing Routledge Taylor & Francis Group.
 11. Natali D.,Social developments in the European Union 2013, https://books.google.de/books?id=dYwmCwAAQBAJ&pg=PA111&lpg=PA111&dq=European+union+2013&source=bl&ots=JKdDsGNSXM&sig=4VoRVixx5uiWauEY8zzNo7boe18&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwiOxciIn6fNAhUDWCwKHbY2CDgQ6AEIajAN#v=onepage&q=European union 2013&f=false [dostęp: 14.06.2016].
 12. European Commision, Regional Policy. Info Regio, European Structural and Investment Funds, http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/ [dostęp: 13.06.2016].
 13. The Wall Street Journal, Poland Poses Latest Challenge to European Union, http://www.wsj.com/articles/poland-poses-latest-challenge-to-european-union-1464293761 [dostęp: 13.06.2016].
 14. The Wall Street Journal, Poland's New Government Takes Tougher Tack With European Union, http://www.wsj.com/articles/polands-new-government-takes-tougher-tack-with-europe-union-1451260846 [dostęp: 13.06.2016].
 15. White A. (2011), Post-comunist Poland: social change and migration, https://books.google.ca/books?id=dmVNKMwrLcQC&lpg=PP1&pg=PA27#v=onepage&q="Social and economic change since 1989"&f=false [dostęp: 14.06.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu