BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojewódzka-Król Krystyna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Dolna Wisła w świetle współczesnych problemów rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
The Lower Vistula in Light of Contemporary Problems of Socio-Economic Development of Poland
Źródło
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 2 (34), s. 209-218, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie i ewolucja systemu transportowego
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy
Social economic development
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
Celem pracy jest wykazanie, że kompleksowe zagospodarowanie dolnej Wisły może być jednym ze skuteczniejszych sposobów budowania dobrobytu - zwiększania produktywności nieefektywnych dziś działów gospodarki oraz poprawy jakości życia społeczeństwa dzięki eliminacji zagrożeń związanych z gospodarką wodną czy energetyką. Wykazano, że dolna Wisła jest odcinkiem o niezwykłym potencjale i jego kompleksowe zagospodarowanie mogłoby przynieść gospodarce wiele korzyści w sektorach o niskiej produktywności, które obecnie hamują rozwój społeczno-gospodarczy. Kaskada dolnej Wisły, jako inwestycja infrastrukturalna, o długim okresie realizacji, a jednocześnie relatywnie niewielkich rocznych nakładach, mogłaby być jednym ze sposobów przyspieszenia rozwoju gospodarczego oraz poprawy jakości życia społeczeństwa.(abstrakt autora)

The aim of the work is to prove that the comprehensive development of the Lower Vistula River may be one of the most effective ways to build prosperity - increasing productivity today inefficient sectors of the economy and improve the quality of life of society by eliminating the risks associated with water management and energy. It has been shown that the lower section of the Vistula is an extraordinary potential and its comprehensive development could bring many benefits to the economy. In sectors with low productivity, which are currently slowing down socio-economic development. The cascade lower Vistula, as the infrastructure investment, with long period of implementation, and simultaneously relatively low annual expenditures could be one of the ways to accelerate economic development and improve the quality of life of the society.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Matczak, M., Ołdakowski, B. (2015). Żegluga śródlądowa na Wiśle w obsłudze portów morskich Trójmiasta - wstępna ocena potencjału rynkowego (s. 86-89). Global Compact. Raport "Żegluga śródlądowa - Wisła".
  2. Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego rewitalizacji i przywrócenia żeglowności dolnej Wisły na odcinku Warszawa-Gdańsk (2014). Akademia Morska w Gdyni, Agencja Rozwoju Mazowsza. Gdynia.
  3. Polska może uciec z pułapki średniego dochodu (2016). Informacja prasowa. Warszawa, 18 lutego. Pobrane z: http://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/kierunki-2016-Deloitte-i-DNB.html (20.03.2016).
  4. Strategia rozwoju portu Gdańsk do 2027 r. (2015). Materiały portu Gdańsk.
  5. Wojewódzka-Król, K., Rolbiecki, R. (2015). Badania społeczno-ekonomicznych skutków zagospodarowania dolnej Wisły. Etap I: Społeczno-ekonomiczne przesłanki zagospodarowania dolnej Wisły. Sopot: Energa SA.
  6. Wojewódzka-Król, K., Rolbiecki, R. (2016). Badania społeczno-ekonomicznych skutków zagospodarowania dolnej Wisły. Etap III: Szacunek kosztów i korzyści kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły. Sopot: Energa SA.
  7. Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce (2012). Raport przygotowany przez Ernst & Young we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej oraz European Wind Energy Association. Marzec.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-275X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.34-20
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu