BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pyka Robert (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Ewolucja władzy miejskiej we Francji na początku XXI wieku. Nowe wymiary, nowe poziomy na przykładzie Metropolii Lyonu
Evolution of Local Urban Government in France at the Beginning of the 21St Century. New Dimensions and Challenges on the Example of the Metropolis of Lyon in France
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2016, nr 3, s. 31-49, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Obszar metropolitalny, Miasto, Samorząd terytorialny, Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Władza
Metropolitan area, City, Local government, Local government units, Power
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Francja, Lyon
France
Abstrakt
Globalna gospodarka postfordowska oparta na permanentnych przepływach zmienia sposób użytkowania przestrzeni, wpływając na funkcjonowanie miast, z których część przyjmuje rolę węzłów globalnych lub regionalnych sieci. Otwarte pozostaje pytanie, czy i w jaki sposób zmiany dotyczące zasięgu terytorialnego i kompetencyjnego miast wpływają na instytucje oraz instytucjonalizacje władzy współczesnego miasta. Choć trudno na to pytanie odpowiedzieć w sposób zgeneralizowany, autor posłuży się przykładem bezprecedensowej w warunkach francuskich ewolucji systemu władczego wspólnoty miejskiej Wielkiego Lyonu (Grand Lyon). Z dniem 1 stycznia 2015 r., po 45 latach istnienia, Wielki Lyon przekształcony został w Metropolię Lyonu - nową jednostkę samorządu terytorialnego o poszerzonym zasięgu i zupełnie nowych kompetencjach, łączących prerogatywy gmin, związku międzygminnego oraz departamentu.(abstrakt oryginalny)

The global Post-Fordist economy based on permanent flows changes the way we use space. It modifies the processes of functioning of cities, some of which take the role of global hubs or regional networks. It is an open question whether and how the changes concerning territorial and competence range of cities influence institutions and institutionalizations of contemporary city authorities. Although it is difficult to establish a general answer to this question, the author bases his reflection on the case of the evolution, unprecedented in the French conditions, of the local government system of Grand Lyon Urban Community. On 1st January 2015, after 45 years of its existence, Grand Lyon became a Metropolis of Lyon, establishing a new unit of local government with extended range and new competences, combining the prerogative powers of municipalities, an urban community, and a department.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atlas des aires urbaines en France, 2011, Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme (FNAU).
 2. Balladur É., 2009, Il est temps de décider, Rapport au Président de la République, Comité pour la réforme des collectivités locales, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rap- ports-publics/094000097/#book_sommaire (dostęp: 13.10.2012).
 3. Baraize F., Negrier E., 2001, L'inventionpolitique de l'agglomération, Paris : L'Harmattan.
 4. Béhar D., 2014, Paris, "Lyon, Marseille : la gouvernance métropolitaine entre standardisation et différenciation", Metropolitiques, http://www.metropolitiques.eu/Paris-Lyon- Marseille-la.html (dostęp: 29.01.2015).
 5. Charbonier V., 2016, "Lyon, meilleure ville pour entreprendre en 2016", L'Express l'entreprise, 23 marca, http://lentreprise.lexpress.fr/creation-entreprise/lyon-meilleure-ville-pour-entreprendre-en-2016_1770339.html (dostęp: 8.04.2016).
 6. Collomb G., 2015), "A Lyon, une synergie créatrice", Le Monde, Spécial - journées de l'économie, 11-12 października.
 7. "Divorce à l'amiable...", 2014, "Divorce à l'amiable entre le Rhône et le Grand Lyon, métropole unique en France", La Gazette des communes, 29 grudnia, http://www. decideursenregion.fr/National/La-Gazette/Divorce-a-l-amiable-entre-le-Rhone-et-le- Grand-Lyon-metropole-unique-en-France (dostęp: 8.05.2015).
 8. Feltin-Palas M., 2015, "Grand Lyon la métropole": la face cachée de la transformation, "L'Expresse", 1 stycznia, http://www.lexpress.fr/region/grand-lyon-la-metropole-la- face-cachee-de-la-transformation_l634981 .html (dostęp: 6.05.2015).
 9. Forray J.B., 2014, "Métropole de Lyon : Gérard Collomb défend son bébé", La Gazette des communes, 16 grudnia, http://www.lagazettedescommunes.eom/303434/metropole-de-lyon-gerard-collomb-defend-son-bebe/ (dostęp: 08.05.2015).
 10. Foumier S., 2013, Adoption du projet de loi «Métropoles», un tournant historique dans notre organisation territoriale, www.grandesvilles.org (dostęp: 29.08.2014).
 11. "La France entre en récession", 2013, Le Point, 15 maja, http://www.lepoint.fr/economie/ la-france-entre-en-recession-15-05-2013-166670l_28.php (dostęp: 6.05.2014).
 12. "Les futurs personnels de la Métropole lyonnaise de nouveau mobilisés", 2014, La Gazette des communes, 3 listopada, http://www.decideursenregion.fr/National/La- Gazette/Les-futurs-personnels-de-la-Metropole-lyonnaise-de-nouveau-mobilises (dostęp: 8.05.2015).
 13. Galimberti D., Lobry S., Rio N., 2014 "La métropole de Lyon. Splendeurs et fragilités d'une machine intercommunale", Hérodote, nr 154, s. 191-209.
 14. Gravier J.F., 1958, Paris et le désert français, Paris: Editions Flammarion.
 15. Hollande F., 2014, "Réformer les territoires pour réformer la France", Communiqué de presse, 2 czerwca, http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/reformer-les- territoires-pour-reformer-la-france/ (dostęp: 6.05.2015).
 16. Jérôme B., 2014, "Ultime batailles pour les futures régions", Le Monde, http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/11/17/ultimes-batailles-pour-les-futures-re-gions_4524620_823448.html (dostęp: 29.01.2015).
 17. Jouve B., 2003, La gouvernance urbaine en questions, Paris: Elsevier.
 18. Jouve B., Lefèvre Ch., 2002, Métropoles ingouvernables : les villes européennes entre globalisation et décentralisation, Paris: Elsevier.
 19. Lefèvre Ch., 2009, Gouverner les métropoles, Paris: Lextenso éditions.
 20. La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM).
 21. La loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
 22. Markowski T., Marszał T., 2006, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizaeja, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
 23. Mercier G., 2014a, "C'est quoi la métropole?", Le Progrès, 31 grudnia, www.leprogres. fr (dostęp: 6.05.2015).
 24. Mercier G., 2014b, "Réforme territoriale. Quarante-six années pour passer de la communauté urbaine à la Métropole", Le Progrès, 29 grudnia, http://www.leprogres.fr/politique/2014/12/29/quarante-six-annees-pour-passer-de-la-communaute-urbaine-a- la-metropole (dostęp: 6.05.2015).
 25. Mercier G., 2015a, "Réforme territoriale. Ce qui va changer pour vous avec la création de la Métropole ?", Le Progrès, 5 stycznia, http://www.leprogres.fr/rhone/2015/01/05/ce-qui-va-changer-pour-vous-avec-la-creation-de-la-metropole (dostęp: 7.05.2015).
 26. Mercier G., 2015b, "La Métropole de Lyon en équilibre politique instable", Le Progrès, 2 stycznia, http://www.leprogres.fr/politique/2015/01/02/la-metropole-de-lyon-en- equilibre-politique-instable (dostęp: 7.05.2015).
 27. "Métropole de Lyon...", 2015, "Métropole de Lyon : tout ce que vous avez toujours voulu savoir...", Le Progrès, 13 stycznia, http://www.leprogres.fr/rhone/2015/01/12/la-metropole-de-lyon-tout-ce-que-vous-avez-voulu-savoir (dostęp: 6.05.2015).
 28. "La Métropole de Lyon vote une hausse des impôts de 5%", 2015, Le Progrès, 26 stycznia, http://www.leprogres.fr/rhone/2015/01/26/la-metropole-de-lyon-vote-une-hausse-des-impots-de-5 (dostęp: 6.05.2015).
 29. Pyka R., 2010, "Kumulowanie mandatów przedstawicielskich jako specyfika francuskiego systemu politycznego", Prawo i Polityka, nr 1(2), s. 75-95.
 30. Pyka R., 2014, Metropolizacja a lokalne governance. Globalne wyzwania państwa narodowego na przykładzie V Republiki Francuskiej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 31. Sagan I., Canowiecki Z., 2011, Między integracją a konkurencją. Gdańsko-Gdyński Obszar Metropolitalny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/1509499536502
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu