BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lemańska-Majdzik Anna (Politechnika Częstochowska), Okręglicka Małgorzata (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych jako determinanta rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP - wyniki badań
The Influence of ICT Implementation on the Development of Enterprises in the SME Sector - Research Results
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 6, s. 44-50, rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Badanie przedsiębiorstw, Przegląd literatury, Wyniki badań
Information and Communication Technology (ICT), Small business, Enterprise development, Enterprises study, Literature review, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych przez przedsiębiorstwa stanowi obecnie istotną determinantę rozwoju przedsiębiorstw, a konieczność i intensyfikacja działań związanych z wykorzystaniem ICT jest niezbędna w zmiennych warunkach otoczenia oraz podczas działalności firm na rynkach o wysokim poziomie konkurencyjności. Celem opracowania są studia literaturowe oraz zidentyfikowanie zależności pomiędzy zwiększeniem wykorzystaniem ICT w procesie funkcjonowania przedsiębiorstw sektora MSP a ich rozwojem w ciągu ostatnich trzech lat na podstawie empirycznych badań własnych przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorstw z sektora MSP w 2016 roku. (abstrakt oryginalny)

The adoption of information and communication technology has become one of the relevant determinants of enterprises development, and the need for and the intensification of the ICT adoption is essential in changing environmental conditions and when firms operate on highly competitive markets. The main aim of the paper is to develop literature studies and identify the correlations between the increase of the ICT adoption in the process of SMEs functioning and their development over the last 3 years based on own, empirical research conducted in Polish enterprises from the SME sector in 2016 in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bayo-Moriones A., Bilion M" Lera-Lopez F. (2013), Perceived Performance Effects of ICT in Manufacturing SMEs, "Industrial Management & Data Systems", Vol. 113, No. 1, pp. 117-135.
 2. Betakova J., Dvorsky J., Haviernikova K. (2014), Social Capital and Safety Perception as Aspect of Improving Regional Competitiveness of Territory, [in:] Y. Zhang (ed.) 2nd International Conference on Management Innovation and Business Innovation (ICMIBI 2014), Book Series: Lecture Notes in Management Science, Vol. 44, pp. 68-73.
 3. Burinskiene A., Pipiriene V. (2013), Adoption of Information Systems by Trade and Manufacturing Enterprises, "European Integration Studies", Iss. 7, pp. 168-176.
 4. Cardona M" Kretschmer Т., Strobel Т. (2013), ICT and Productivity: Conclusions from the Empirical Literature, "Information Economics and Policy", Vol. 25, Iss. 3, pp. 109-125.
 5. Consoli D. (2012), Literature Analysis on Determinant Factors and the Impact of ICT in SMEs, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", Vol. 62, pp. 93-97.
 6. Diaz-Chao Ä., Sainz-Gonzälez J., Torrent-Sellens J. (2015), ICT, Innovation, and Firm Productivity: New Evidence from Small Local Firms, "Journal of Business Research", Vol. 68, pp. 1439-1444.
 7. Gallego J.M., Gutierrez L.H., Lee S.H. (2014), A Firm-level Analysis of ICT Adoption in an Emerging Economy: Evidence from the Colombian Manufacturing Industries, "Industrial and Corporate Change", Vol. 24, Iss. 1, pp. 191-221.
 8. Huśek M. (2015), Effective Usage of Implementing ICT in Small - and Mediumsized Enterprises, "Studia Commercialia Bratislavensia", Vol. 8(32), pp. 546-558.
 9. Kossa'i M., Piget P. (2014), Adoption of Information and Communication Technology and Firm Profitability: Empirical Evidence from Tunisian SMEs, "Journal of High Technology Management Research", Vol. 25, pp. 9-20.
 10. Lawson R., Alcock C., Cooper J., Burgess L. (2003), Factors Affecting the Adoption of Electronic Commerce Technologies by SMEs: An Australian Study, "Journal of Small Business and Enterprise Development", Vol. 10(3), pp. 265-276.
 11. Nduati L.N., Ombui K" Kagiri A. (2015), Factors Affecting ICT Adoption in Small and Medium Enterprises in Thika Town, Kenya, "European Journals of Business Management", Vol. 2, Iss. 3, pp. 395-414.
 12. Negrusa A.L., Gicä Oana A. (2010), ICT Adoption - A Necessity for Romanian SMEs, "Annals of the University of Oradea", Economic Science Series, Vol. 19, No. 2, pp. 425-430.
 13. Perez M.A.H., O'Kean J.M.A., Lopez J.R. (2016), Labor Demand and ICT Adoption in Spain, "Telecommunications Policy",Vol. 40, No. 5, pp. 450-470.
 14. Peterson R., Balasubramanian S., Bronnenberg В. (1997), Exploring the Implications of the Internet for Consumer Marketing, "Journal of the Academy of Marketing Science", Vol. 25, Iss. 4, pp. 329-346.
 15. Setiowati R" Hartoyo H" Daryanto H.K., Arilin В. (2015), The Effects of ICT Adoption on Marketing Capabilities and Business Performance of Indonesian SMEs in the Fashion Industry, "Journal of Business & Retail Management Research", Vol. 10, No. 1, pp. 100-115.
 16. Spanos Y.E., Prastacos G.P., Poulymenakou A. (2002), The Relationship between Information and Communication Technologies Adoption and Management, "Information 8c Management", Vol. 39, Iss. 8, pp. 659-675.
 17. Stockdale R" Standing C. (2006), A Classification Model to Support SME Ecommerce Adoption Initiatives, "Journal of Small Business and Enterprise Development", Vol. 13, No. 3, pp. 381-394.
 18. Tan K.S., Chong C.S., Lin В., Eze U.C. (2009), Internet-based ICT adoption: Demographic versus benefits, barriers, and adoption intention, "Journal of Enterprise Information Management", Vol. 23, No. 1, pp. 27-55.
 19. Tarute A., Gatautis R. (2014), ICT impact on SMEs performance, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", Vol. 110, pp. 1218-1225.
 20. Ziółkowska В. (2013), Zarządzanie procesami tworzenia wartości w przedsiębiorstwie. Perspektywa wirtualizacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu