BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Peszko Adam (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)
Tytuł
Społeczne aspekty wzrostu nierówności w liberalnej gospodarce globalnej
Social Aspects of Inequality Growth in Liberal Global Economy
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 6, s. 50-56, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Liberalizm gospodarczy, Globalizacja gospodarki, Nierówności społeczne
Laissez faire, Economic globalization, Social inequality
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiona została problematyka narastającej nierówności w liberalnej gospodarce globalnej. W zakresie analizowanego zagadnienia dokonano przeglądu ocen istniejącego stanu rzeczy, formułowanych przez uznane autorytety, uczestniczące w toczącej się dyskusji nt. skutków gwałtownego wzrostu nierówności w liberalnej gospodarce globalnej. W zasadniczych częściach artykułu zaprezentowano radykalne poglądy Gorana Therborna i Guya Standinga, które zestawiono z bardziej wyważonym stanowiskiem Thomasa Piketty'ego i Josepha Stiglitza. Podstawowym celem artykułu było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób można zmniejszyć narastające nierówności w liberalnej gospodarce globalnej? (abstrakt oryginalny)

The article presents the issues of growing inequality in the liberal global economy. In the scope of analysed issue, the Author has reviewed the evaluations of the existing situation, formulated by renowned experts, participating in the ongoing discussion on the effects of rapid inequality growth in the global economy. In the core parts of the paper the Author has presented the views of Goran Therborn and Guy Standing, which have been contrasted with a more balanced opinion of Thomas Piketty and Joseph Stiglitz. The basic goal of the article is the search for an answer to the question: How is it possible to decrease the growing inequalities in the liberal global economy? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Antczak Z., Borkowska S. (2014), Przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi. Dylematy i wyzwania, Difin, Warszawa.
  2. Piketty T. (2015a), Ekonomia nierówności, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
  3. Piketty T. (2015b), Kapitał XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
  4. Standing G. (2015), Karta Prekariatu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Stiglitz J.E. (2015), Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości? Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
  6. Therborn G. (2015), Nierówność, która zabija. Jak globalny wzrost nierówności niszczy życie milionów i jak z tym walczyć, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu