BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jawor-Joniewicz Anna (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych), Sajkiewicz Barbara (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Tytuł
Motywowanie różnorodnego zespołu pracowniczego
Motivating Diversified Employee Groups
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, nr 4 (964), s. 27-47, tab., bibliogr. 27 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Zarządzanie różnorodnością, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zaangażowanie pracowników, Systemy motywacyjne
Diversity management, Human Resources Management (HRM), Employees' engagement, Motivating systems
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M5
streszcz., summ.
Abstrakt
Badania dowodzą istnienia wpływu zaangażowania pracowników na innowacyjność i osiągane przez nich wyniki. W procesie kształtowania tak pożądanej przez pracodawców postawy (przez dobór skutecznych instrumentów motywowania) niezbędne wydaje się zastosowanie podejścia możliwie najbardziej zindywidualizowanego, co pozwoli na pełniejsze zaspokojenie potrzeb osób zatrudnionych. Celem artykułu jest analiza metod i narzędzi motywowania różnorodnych grup pracowników, z uwzględnieniem ich płci, wieku, wykształcenia, formy zatrudnienia, stażu pracy oraz stanowiska. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy osoby podobne pod względem wymienionych cech są wrażliwe na podobne instrumenty motywowania. Wykorzystano w tym celu wyniki badań jakościowych i ilościowych zrealizowanych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w 104 przedsiębiorstwach średnich i dużych. (abstrakt oryginalny)

Research shows that worker engagement influences their level of innovation and performance. In forming engagement, which employers so highly desire, and which can be accomplished with the use of effective instruments of motivation, an individual approach seems the most efficacious, as it allows for a fuller satisfaction of employee needs. The aim of this article is to analyse methods and tools for motivating different groups of employees, taking into account persons of different age, sex, education, function, work experience at the company and employed under different forms of employment. An attempt is made to determine if people who are similar in terms of the features listed above prefer similar instruments of motivation. The results of qualitative and quantitative research conducted by the Institute of Labor and Social Studies in Warsaw in 104 SME's are used in an effort to make that determination. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S. [2006], Motywacja i motywowanie [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, PWN, Warszawa.
 2. Bridger E. [2015], Employee Engagement, Kogan Page, London.
 3. The Business Case for Diversity. Good Practices in the Workplace [2005], European Commission.
 4. Colan L.J. [2009], Engaging the Hearts and Minds of All Your Employees, McGraw-Hill, New York.
 5. Cook S. [2008], The Essential Guide to Employee Engagement. Better Business Performance through Staff Satisfaction, Kogan Page, London.
 6. Croston D. [2008], Employee Engagement. The People First. Approach to Building a Business, Moonstone Media, Sydney.
 7. Federman B. [2009], Employee Engagement. A Roadmap for Creating Profits, Optimizing Performance, and Increasing Loyalty, Jossey-Bass, San Francisco.
 8. Gryszko M. [2009], Zarządzanie różnorodnością w Polsce, Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu, www.odpowiedzialnybiznes.pl.
 9. Guthie J.P. [2001], High-Involvement Work Practices, Turnover, and Productivity: Evidence from New Zealand, "Academy of Management Journal", vol. 44, nr 1, https:// doi.org/10.2307/3069345.
 10. Halm B. [2011], Employee Engagement: A Prescription for Organizational Transformation [w:] Organization Development in Healthcare: Conversations on Research and Strategies, eds J.A. Wolf et al., "Advances in Health Care Management", vol. 10.
 11. Juchnowicz M. [2012], Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, PWE, Warszawa.
 12. Kaye B., Jordan-Evans S. [2012], Zatrzymaj najlepszych. 26 strategii budowania zaangażowania pracowników, Wolters Kluwer, Warszawa.
 13. Kirton G., Greene A. [2005], The Dynamics of Managing Diversity, Elsevier, Oxford.
 14. Kochan T.A., Dyer L. [1993], Managing Transformational Change: The Role of Human Resources Professionals, "International Journal of Human Resource Management", nr 4(3).
 15. Kocór M., Strzebińska A. [2010], Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy?, PARP, Warszawa.
 16. Konrad A.M. [2006], Engaging Employees through High-involvement Work Practices, "Ivey Business Journal", nr 3-4, March/April.
 17. Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością [2016], red. S. Borkowska, A. Jawor-Joniewicz, IPiSS, Warszawa.
 18. Lawler E.E. III, Mohrman S.A., Benson G.S. [2001], Organizing for High Per-formance: The CEO Report on Employee Involvement, TQM, Reengineering, and Knowledge Management in Fortune 1000 Companies, Jossey-Bass, San Francisco.
 19. Lisowska E., Sznajder A. [2013], Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Raport z I edycji Barometru Różnorodności, Konfederacja Lewiatan, Warszawa.
 20. Lisowska E., Sznajder A. [2014], Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Raport z II edycji Barometru Różnorodności, Konfederacja Lewiatan, Warszawa.
 21. Rashid M.Z.A., Sambasivan M., Johari J. [2003], The Influence of Corporate Culture and Organisational Commitment on Performance, "Journal of Management Development", vol. 22, nr 8, https://doi.org/10.1108/02621710310487873.
 22. Rodgers J.O., Hunter M. [2003], Diversity Management Isn't about Managing for a Group Identity. It's about Managing for the Individual, "Handbook of Business Strategy", vol. 4, nr 1.
 23. Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji [2010], red. S. Borkowska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 24. Smith J. [2006], Empowerment. Jak zwiększać zaangażowanie pracowników, Helion, Gliwice.
 25. UKCES Employer Skills Survey [2015], https://www.europeandataportal.eu/data/en/dataset/ ukces-employer-skills-survey-2015.
 26. Worek B., Stec K., Szklarczyk D., Keler K. [2011], Kto nas kształci po ukończeniu szkoły?, PARP, Warszawa.
 27. Wziątek-Staśko A. [2012], Diversity Management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0964.0402
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu