BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sas-Bojarska Aleksandra (Gdansk University of Technology, Poland)
Tytuł
Linear Revitalization - Problems and Challenges. Discursive Article
Źródło
Urban Development Issues, 2017, vol. 53, s. 5-19, fot., bibliogr. 29 poz.
Problemy Rozwoju Miast
Słowa kluczowe
Rewitalizacja miasta, Rewitalizacja urbanistyczna, Modele liniowe, Studium przypadku
City revitalization, Urban revitalization, Linear models, Case study
Uwagi
summ., Project of the internationalization of the Urban Development Issues journal is financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland (grant No. 841/P-DUN/2016).
Abstrakt
The aim of the article, defined by the author as discursive, is to give the answer as to whether within "revitalization" we should distinguish the notion of "linear revitalization" - not yet defined in Polish and English-language literature. The author presents the thesis that we should do so by presenting the idea, its specific character and its role. This kind of action seems to have, in the author's opinion, a positive influence on contemporary cities regarding the growing problems that result from fragmentation and lack of physical, social, economic and ecological connectivity. The general overview of revitalization provides the basis for proving the necessity of specific solutions relating to degraded linear structures. Linear revitalization, as presented, relates to different city structures which need renewal. It may become an important tool for sustainable city development and may improve the quality of life. Theoretical deliberations, presenting the reasons, needs, ideas, draft classifications, tasks and positive effects of linear revitalization have been supplemented by some case studies from Poland and abroad. The benefits to whole city structures of carrying out linear revitalization are presented. They justify the creation of a new definition and further research. The approach presented, being in the author's opinion the beginning of the discussion, meets the need to look for effective new methods and tools within urban revitalization, solving the problems and fulfilling the new challenges of contemporary cities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmielewski, J. M. (2007) Lokalny program rewitalizacji - problemy wdrażania, [in:] P. Lorens, ed., Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia (Biblioteka Urbanisty, 10), Urbanista, Warszawa, 310-318 [in Polish].
 2. Czyżewska, A. (2010a) Zakres opracowywania i wdrażania programow rewitalizacji. Dobre praktyki, [in:] A. Muzioł-Węcławowicz, ed., Przykłady rewitalizacji miast (Rewitalizacja miast polskich, 12), Instytut Rozwoju Miast, Krakow, 305-329 [in Polish].
 3. Czyżewska, A. (2010b) Jak planować proces rewitalizacji społecznogospodarczej przestrzeni miejskiej?, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, available from: https://www.google.pl/?gws_rd =ssI#q=rewitalizacja+społeczno-gospodarcza+Skalski [accessed 9.09.2016].
 4. Domański, B. & Gwosdz, K. (2010) Spojrzenie na problemy rewitalizacji miast w Polsce, [in:] Z. Ziobrowski & W. Jarczewski, eds., Rewitalizacja miast polskich - diagnoza (Rewitalizacja miast polskich, 8), Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 45-55 [in Polish].
 5. Hansen, O. (2005) Ku formie otwartej, Fundacja Galerii Foksal we współpracy z Muzeum ASP w Warszawie, Warszawa [in Polish].
 6. Janas, K. & Jarczewski, W. (2010) Model procesu rewitalizacji - poziom lokalny, [in:] K. Janas, W. Jarczewski & W. Wańkowicz, eds., Model rewitalizacji miast (Rewitalizacja miast polskich, 10), Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 51-148 [in Polish].
 7. Leipzig Charter on Sustainable European Cities (2007), available from: https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=leipzig+charter+2007& [accessed 11.03.2017].
 8. Karta Przestrzeni Publicznej (2009), available from: https://www.google. pl/?gws_rd=ssl#q=Karta+Przestrzeni+Publicznej [accessed: 7.09.2016].
 9. Koncepcja urbanistyczno - architektoniczna rewitalizacji centrum miasta Radomska, Etap - I wariant 1/KUA (2015), available from: https://www. g o o g l e . p l / ? g ws _ r d = s s l # q = +R ADOMSK A+E TA P+ - I+WARIANT+1/KUA+model+pasmowy [accessed 7.09.2016].
 10. Markowski, T. (2007) Rynkowe podstawy procesów rewitalizacji miast, [in:] P. Lorens, ed., Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia, Warszawa, Urbanista, 319-327 [in Polish].
 11. Mironowicz, I. (2010) Proces transformacji terenów miejskich wobec dziedzictwa duchowego i materialnego, [in:] Z. Ziobrowski & W. Jarczewski, eds., Rewitalizacja miast polskich - diagnoza Rewitalizacja miast polskich - diagnoza (Rewitalizacja miast polskich, 8), Instytut Rozwoju Miast, Krakow, 23-43 [in Polish].
 12. Muzioł-Węcławowicz, A. (2009) Rewitalizacja dzielnic środmiejskich, [in:] W. Jarczewski, ed., Przestrzenne aspekty rewitalizacji. Środmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe (Rewitalizacja miast polskich, 4), Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 25-87 [in Polish].
 13. The New Charter of Athens 2003 (2003) The European Council of Town Planners' Vision for Cities in the 21st century, available from: http:// www.demo.ba.itc.cnr.it/RE/Documenti/The New Charter of Athens 2003.htm [accessed 11.03.2017].
 14. Parteka, T. (2007) Rewitalizacja struktur metropolitalnych w procesie transformacji, [in:] P. Lorens, ed., Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia (Biblioteka Urbanisty, 10) Urbanista, Warszawa, 169-177 [in Polish].
 15. Paszkowski, Z. (2007) Rewitalizacja zintegrowana - teoria a przykład Szczecina, [in:] P. Lorens, ed., Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia (Biblioteka Urbanisty, 10), Urbanista, Warszawa, 106- 119 [in Polish].
 16. Przewoźniak, M. (2007) Przyrodnicza rewitalizacja miast - podstawy teorii i przykłady realizacji, [in:] P. Lorens, ed., Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia (Biblioteka Urbanisty, 10), Urbanista, Warszawa, 192-201 [in Polish].
 17. Ratajczyk-Piątkowska, E. (2007) Centrum Gdańska-Wrzeszcza - problem degradacji ulicy Grunwaldzkiej, [in:] P. Lorens, ed., Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia (Biblioteka Urbanisty, 10), Urbanista, Warszawa, 288-296 [in Polish].
 18. Sas-Bojarska, A. (2015) Park w metropolii - perspektywy i paradoksy, [in:] P. Lorens & S. Ledwoń, eds., Wybrane aspekty kształtowania obszarow metropolitalnych, Biuletyn KPZK PAN, 259, 175-193 [in Polish with English abstract].
 19. Sas-Bojarska, A. & Rembeza, M. (2016a) Concrete versus green corridors in road planning. Gdansk case, [in:] S. Jombach, I. Valanszki, K. Filep-Kovacs, J. Gy. Fabos, R. L. Ryan, M. S. Lindhult & L. Kollanyi, eds., Landscapes and Greenways of Resilience, Proceedings of 5th Fabos Conference on Landscape and Greenway Planning, Budapest 2016, 163-171.
 20. Sas-Bojarska, A. & Rembeza, M. (2016b) Planning the city against barriers. Enhancing the role of public spaces, Procedia Engineering, 161, 1556- 1562. DOI: 10.1016/j.proeng.2016.08.626.
 21. Scinto, S., 01.06.2014, Pittston city revitalization efforts continue 18 years later, The Times-Tribune. Available from: http://thetimes-tribune.com/ news/pittston-city-revitalization-efforts-continue-18-years-later- 1.1696067 [accessed 7.09.2016].
 22. Skalski, K. (2007) Programy rewitalizacji w Polsce - bilans, perspektywy, zarządzanie, [in:] P. Lorens, ed., Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia (Biblioteka Urbanisty, 10), Urbanista, Warszawa, 66-91 [in Polish].
 23. Skalski, K. (2010) Rewitalizacja w Polsce po roku 2009 a rozwój dydaktyki dla zarządzania tym procesem, [in:] K. Skalski, ed., O budowie metod rewitalizacji w Polsce - aspekty wybrane, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISP UJ, Kraków, 47-63, available from: http://www-isp.miks.uj.edu.pl/pliki/e-monografie/monografia- 2.pdf [accessed: 7.09. 2016] [in Polish with English summary].
 24. Springer, F. (2013) Zaczyn o Zofii i Oskarze Hansenach, Wydawnictwo Karakter, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Kraków-Warszawa [in Polish].
 25. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast & Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit Gmbh (2003) Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, Warszawa [in Polish].
 26. Wańkowicz, W. (2010) Modele rewitalizacji. Ujęcie krajowe i regionalne [in:] K. Janas, W. Jarczewski & W. Wańkowicz (ed.), Model rewitalizacji miast (Rewitalizacja miast polskich, 10), Krakow, Instytut Rozwoju Miast [in Polish].
 27. Załuski, D. (2009) Tereny pokolejowe PKP S.A. - szanse i możliwości przekształceń na nowe funkcje miejskie, [in:] W. Jarczewski, ed., Przestrzenne aspekty rewitalizacji. Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe (Rewitalizacja miast polskich, 4), Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 199-242 [in Polish].
 28. Ziobrowski, Z. (2010) Wstęp, [in:] Z. Ziobrowski & W. Jarczewski, eds., Rewitalizacja miast polskich - diagnoza (Rewitalizacja miast polskich, 8), Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 9-11 [in Polish].
 29. Zuziak, Z. (2007) Rewitalizacja a policentryczność [in:] P. Lorens, ed., Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia (Biblioteka Urbanisty, 10), Urbanista, Warszawa, 162-168 [in Polish].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2435
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/udi-2017-0001
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu