BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Młody Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Dylemat make or buy - przesłanki wyboru międzynarodowej strategii produkcyjnej
The Make or Buy Dilemma - the Rationale for the Selection of International Production Strategy
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 1, s. 288-299, tab., rys., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Strategia produkcji, Decyzje make or buy, Strategia przedsiębiorstwa
Production strategy, Make-or-Buy decisions, Corporation strategies
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D20, F20, L23
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa mogą wybierać spośród szerokiego spektrum strategii produkcyjnych, w ramach których możliwe jest samodzielne wytwarzanie (make), zlecanie produkcji zewnętrznym podmiotom (buy) lub podejście hybrydowe (make & buy). Celem opracowania jest systematyzacja współczesnych międzynarodowych strategii produkcyjnych oraz przedstawienie modelu decyzyjnego przedsiębiorstw borykających się z dylematem "produkować czy kupować". Implementacja poszczególnych koncepcji produkcji zależna jest od przyjętych założeń strategicznych, potencjału przedsiębiorstwa oraz siły oddziaływania czynników otoczenia. Ponadto, przedstawiony na podstawie analizy literatury model sugeruje, że międzynarodowa strategia produkcji ma zasadniczo charakter ewolucyjny, będąc skutkiem elastycznego podejścia przedsiębiorstw do pojawiających się szans, ograniczeń oraz czynników ryzyka wynikających ze zmian: w przedsiębiorstwie i branży, w ramach łańcucha dostaw, na rynku macierzystym i potencjalnych rynkach goszczących oraz w otoczeniu globalnym. W artykule zarysowane zostały przyszłe obszary badań, których wyniki mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia dylematu make or buy. (abstrakt oryginalny)

Companies can choose from a wide range of production strategies which enable using self-production (make), external suppliers (buy), or a hybrid approach (make and buy). The aim of this study is to systematise modern production strategies and to present the decision-making process of enterprises implementing international production strategies. The implementation of each concept is dependent on the strategic assumptions, the potential of the company and the impact of the external factors. Moreover, the presented model suggests that the international production strategy has basically an evolutionary character, being a consequence of the flexible approach of companies to emerging opportunities, constraints and risks resulting from changes in the company and in the industry, within the supply chain, in the home market and potential host markets, and in the global environment. The article outlines the future research areas, the results of which will contribute to a better understanding of the make or buy dilemma. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aboutalebi R. (2017), The Taxonomy of International Manufacturing Strategies, (w:) Brennan L., Vecchi A. (Eds.), International Manufacturing Strategy in a Time of Great Flux, Measuring Operations Performance, Springer International Publishing Switzerland.
 2. Arik M. (2013), Framing the Offshoring and Re-shoring Debate: A Conceptual Framework, "Journal of Global Business Management", No. 9(3).
 3. Bailey D., De Propris L. (2014), Manufacturing reshoring and its limits: the UK automotive case, "Cambridge Journal of Regions, Economy and Society", No. 7(3).
 4. Bals L., Jensen P.D.Ø., Larsen M.M., Pedersen T. (2013), Exploring layers of complexity in offshoring research and practice, (w:) Pedersen T., Bals L., Jensen P.D.Ø., Møller Larsen M. (Eds.), The offshoring challenge: Strategic design and innovation for tomorrow's organization, Springer, London.
 5. Bals L., Kirchoff J.F., Foerstl K.O. (2016), Exploring the reshoring and insourcing decision making process: toward an agenda for future research, "Operations Management Research", No. 9(3-4).
 6. Bals, L., Daum A., Tate W.L. (2015), From offshoring to rightshoring: Focus on the backshoring phenomenon, "AIB Insights", No. 15(4).
 7. Cabral S., Quelin B., Maia W. (2013), Outsourcing failure and reintegration: the influence of contractual and external factors, "Long Range Planning", No. 47(6).
 8. Coase R. (1937), The Nature of the Firm, "Economica", No. 4(16).
 9. De Meyer A. (1992), An empirical investigation of manufacturing strategies in European industry, (w:) Voss C.A. (Ed.), Manufacturing strategy, process and content, Chapman & Hall, London.
 10. Dunning J.H., Lundan S.M. (2008), Theories of foreign direct investment, (w:), Dunning J.H., Lundan M. (Eds.), Multinational Enterprises and the Global Economy, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham.
 11. Dunning J.H. (1988), The Theory of International Production, "The International Trade Journal", No. 3(1).
 12. Ellram L. (2013), Offshoring, reshoring, and the manufacturing location decision, "Journal of Supply Chain Management", No. 49(29).
 13. Ellram L., Tate W., Billington C. (2008), Offshore outsourcing of professional service: a transaction cost economics perspective, "Journal of Operations Management", No. 26(2).
 14. Ellram L.M., Tate W.L., Petersen K.J. (2013), Offshoring and reshoring: an update on the manufacturing location decision, "Journal of Supply Chain Management", No. 49(2).
 15. Fine C. (2013), Intelli-sourcing to replace offshoring as supply chain transparency increases, "Journal of Supply Chain Management", No. 49(2).
 16. Fratocchi, L., Di Mauro, C., Barbieri, P., Nassimbeni, G., Zanoni, A. (2014), When manufacturing moves back: concepts and questions, "Journal of Purchasing and Supply Management", No. 20(1).
 17. Gray J.V., Skowronski K., Esenduran G., Rungtusanatham J.M. (2013), The reshoring phenomenon: what supply chain academics ought to know and should do, "Journal of Supply Chain Management", No. 49(2).
 18. Hätönen J, Eriksson T (2009), 30+ years of research and practice of outsourcing - exploring the past and anticipating the future, "Journal of International Management", No. 15(2).
 19. Ho C.F. (1996), A contingency theoretical model of manufacturing strategy, "International Journal of Operations & Production Management", No. 16(5).
 20. Jahns C., Hartmann E., Bals L. (2006), Offshoring: dimensions and diffusion of a new business concept, "Journal of Purchasing and Supply Management", No. 12(4).
 21. Joubioux C., Vanpoucke E. (2016), Towards right-shoring: a framework for off-and re-shoring decision making, "Operations Management Research", No. 9(3-4).
 22. Kim Y., Lee J, (1993), Manufacturing strategy and production systems: an integrated framework, "Journal of Operations Management", No. 11(1).
 23. Kinkel S, (2014), Future and impact of backshoring - some conclusions from 15 years of research on German practices, "Journal of Purchasing and Supply Management", No. 20(1).
 24. Kinkel S., Maloca S. (2009), Drivers and antecedents of manufacturing offshoring and backshoring. A German perspective, "Journal of Purchasing and Supply Management", No. 15(3).
 25. Leibl P., Morefield R., Pfeiffer R. (2011), A study of Effects of back-shoring in the EU, "Journal of Business and Behavioural Sciences", No. 23(2).
 26. Martin-Pena M.L., Diaz-Garrido E. (2008), A taxonomy of manufacturing strategies in Spanish companies, "International Journal of Operations & Production Management", No. 28(5).
 27. Młody M. (2015), Istota i motywy podejmowania przez przedsiębiorstwa strategii reshoringu, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku", nr 40.
 28. Młody M. (2016), Strategiczne przesłanki reshoringu w świetle paradygmatu DLE, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu", nr 420.
 29. Moses A., Åhlström P. (2008), Dimensions of change in make or buy decision processes, "Strategic Outsourcing: An International Journal", No. 1(3).
 30. Ocicka B. (2012), Zmiany w łańcuchach dostaw w świetle rozwoju zaopatrzenia z rynków niskokosztowych, Oficyn Wydawnicza SGH, Warszawa.
 31. Park H.Y., Reddy C.S., Sarkar S. (2000), Make or buy strategy of firms in the US, "Multinational Business Review".
 32. Probert D.R. (1996), The Practical Development of a Make or Buy Strategy: The Issue of Process Positioning, "Integrated Manufacturing System", No. 7(2).
 33. Shavarini S.K., Salimian H., Nazemi J., Alborzi M. (2013), Operations strategy and business strategy alignment model (case of Iranian industries), "International Journal of Operations & Production Management", No. 33(9).
 34. Stentoft J., Olhager J., Heikkilä J.,Thoms L. (2016), Manufacturing backshoring: a systematic literature review, "Operations Management Research", No. 9(3-4).
 35. Szumilak J. (red.) (2007), Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 36. Trocki M. (2001), Outsourcing, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu