BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kunasz Marek (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Czynniki determinujące prawdopodobieństwo ujawnienia się wybranych dysfunkcji w zarządzaniu personelem
Factors Determining the Probability of Selected Dysfunctional Behaviours in Personnel Management
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, nr 4 (964), s. 99-114, tab., bibliogr. 26 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kapitał ludzki, Zarządzanie personelem
Human Resources Management (HRM), Human capital, Personnel management
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M5, J24, O15, M54
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja czynników determinujących prawdopodobieństwo ujawnienia się wybranych zachowań dysfunkcjonalnych w sferze personalnej. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. Analizom poddano materiał empiryczny z badań systemów zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego. Zastosowano instrumentarium modelowania ekonometrycznego (szacowano modele zmiennej jakościowej). Oszacowano pięć logitowych modeli ekonometrycznych. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper was to identify factors determining the probability of selected dysfunctional behaviours being revealed in personnel management. The paper has a theoretical-empirical character. Empirical material from research on human resource management systems in enterprises located in Poland's West Pomeranian Voivodeship was analyzed. Econometric modelling (qualititative variable models were estimated) was applied in the methodological layer. Five logit econometric models were estimated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cascio W.F. [2001], Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Cewińska J., Striker M., Wojtaszczyk K. [2011], Diagnoza i przeciwdziałanie dysfunkcjom w zarządzaniu zasobami ludzkimi cz. II [w:] Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, t. 4, red. Z. Janowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 3. Chmal Z. [2007], Pojęcie dysfunkcji i patologii w życiu społecznym [w:] Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, red. Z. Janowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 4. Ekonometria współczesna [2007], red. M. Osińska, Dom Organizatora, Toruń.
 5. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy [2007], red. M. Juchnowicz, Difin, Warszawa.
 6. Jamka B. [2011], Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?, Wolters Kluwer, Warszawa.
 7. Janowska Z. [2010], Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 8. Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P. [2010], Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Economicus, Szczecin.
 9. Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P. [2013], Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, Economicus, Szczecin.
 10. Kieżun W. [2008], Elementy klasycznej teorii patologii organizacji [w:] Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, red. Z. Janowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 11. Kowalik W. [2012], Zjawiska patologiczne w sytuacji pracy, http://www.zarz.agh.edu. pl/wkowalik/publikacje/Zjawiska_patologiczne_w_sytuacji_pracy.pdf (data dostępu: 28.06.2017).
 12. Kufel T [2011], Ekonometria - rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa.
 13. Kunasz M. [2007], Wpływ funkcji personalnej na efektywność funkcjonowania podmiotu i kształtowanie kapitału intelektualnego [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 14. Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. [2008], Analiza dysfunkcji w procesie restrukturyzacji zasobów kadrowych przedsiębiorstw [w:] Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, t. 2, red. Z. Janowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Laszczak M. [1999], Patologie w organizacji: mechanizmy powstawania, zwalczanie, zapobieganie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 16. Maddala G.S. [2013], Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych [2012], red. M. Gruszczyński, Wolters Kluwer, Warszawa.
 18. Mikuła B. [2014], Dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi MSP w Polsce [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niestabilności otoczenia, red. J.S. Kardas, Studio Emka, Warszawa.
 19. Oleksyn T. [2011], Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer, Kraków.
 20. Pietruszka-Ortyl A. [2016], Dysfunkcje i patologie kultury organizacyjnej w perspektywie Polski, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 46.
 21. Pocztowski A. [2013], Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 22. Stocki R. [2005], Patologie organizacyjne - diagnoza i interwencja, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 23. Turek D. [2013], Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji, Difin, Warszawa.
 24. Zapobieganie patologiom w organizacji [2014], red. D. Lewicka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Zarządzanie kadrami [2010], red. T. Listwan, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 26. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji [2006], red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0964.0406
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu