BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kinowska Hanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wpływ płci na postrzeganie podwładnych przez przełożonych
The Impact of Gender on Supervisors' Perceptions of Employees
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, nr 4 (964), s. 115-133, tab., rys., bibliogr. 50 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Kobieta w biznesie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przegląd literatury, Badania empiryczne
Women in business, Human Resources Management (HRM), Literature review, Empirical researches
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J16, J24, J31, J71
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wyjaśnienie wpływu płci na postrzeganie podwładnych przez przełożonych. Analizę przeprowadzono na podstawie przeglądu literatury przedmiotu oraz wyników badań opinii podwładnych na temat przełożonych przeprowadzonych w 2016 r. przez Instytut Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Na podstawie źródeł literaturowych zidentyfikowane zostały przyczyny luki wynagrodzeń. Pokazano dynamikę zmian w obsadzaniu kobiet na najwyższych stanowiskach w Polsce i Unii Europejskiej. Określony został wpływ przełożonego na przebieg kariery zawodowej pracownika. Wskazano przyczyny nieefektywności programów mających na celu obiektywizację decyzji o promocji. Na podstawie wyników badań ilościowych ustalono różnice w relacjach podwładnych z przełożonymi w zależności od płci. Kluczowa rozbieżność dotyczy kwestii związanych ze sprawiedliwością, w szczególności oceny pracowników, podziału zadań i nagród. (abstrakt oryginalny)

The article examines the impact of gender on how superiors perceive subordinates. The analysis was based on a review of the literature and the results of research on the opinions of subordinates on superiors, done in 2016 by the Institute of Human Capital, Warsaw School of Economics. The causes of pay discrepencies are analysed on the basis of the subject literature, as are the dynamics of women's participation in top positions in Poland and the European Union. The influence a superior may have on an employee's career is characterized. What causes programmes aimed at promoting more objective decisions to be ineffective are identified. Based on the results of quantitative research, gender-based differences in the relationships subordinates have with superiors is determined. A key area of divergence were issues pertaining to justice, particularly where the evaluation of employees, the division of tasks and rewards were concerned. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. The ABC of Gender Equality in Education. Aptitude, Behaviour, Confidence [2015], OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/9789264229945-en.
 2. Adams R., Ferreira D. [2009], Women in the Board Room and Their Impact on Governance and Performance, "Journal of Financial Economics", vol. 94, nr 2, https://doi.org/ 10.1016/j.jfineco.2008.10.007.
 3. Barriers and Bias. The Status of Women in Leadership [2016], American Association of University Women, http://www.ncgs.org/Pdfs/Resources/barriers-and-bias.pdf (data dostępu: 30.01.2017).
 4. Baskiewicz N. [2013], Kobiety w zarządzaniu organizacjami, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 161.
 5. Bertrand M., Goldin C., Katz L.F. [2010], Dynamics of the Gender Gap for Young Professionals in the Financial and Corporate Sectors, "American Economic Journal: Applied Economics", vol. 2, nr 3, https://doi.org/10.1257/app.2.3.228.
 6. Blau F., Kahn L. [2006], The US Gender Pay Gap in the 1990s: Slowing Convergence, "Industrial and Labor Relations Review", vol. 60, nr 1, https://doi.org/ 10.1177/001979390606000103.
 7. Bowles H.R., Babcock L., Lai L. [2007], Social Incentives for Gender Differences in the Propensity to Initiate Negotiations: Sometimes It Does Hurt to Ask, "Organizational Behavior and Human Decision Processes" 2007, vol. 103, nr 1, https://doi.org/10.1016/j. obhdp.2006.09.001.
 8. Breen R., Garsia-Penalosa C. [2002], Learning and Gender Segregation, "Journal of Labour Economics", vol. 20, nr 4.
 9. Briscoe F., Kellogg K.C. [2011], The Initial Assignment Effect: Local Employer Practices and Positive Career Outcomes for Work-family Program Users, "American Sociological Review", vol. 76, nr 2, https://doi.org/10.1177/0003122411401250.
 10. Budrowska B., Duch D., Titkow A. [2003], Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier polskich kobiet. Raport z badań jakościowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 11. Carter N.M., Silva Ch. [2010], Women in Management: Delusions of Progress, "Harvard Business Review", nr 03.
 12. Castilla E.J. [2011], Bringing Managers Back In: Managerial Influences on Workplace Inequality, "American Sociological Review", vol. 76, nr 5, https://doi.org/ 10.1177/0003122411420814.
 13. Cohen P.N., Huffman M.L. [2007], Working for the Woman? Female Managers and the Gender Wage Gap, "American Sociological Review", vol. 72, nr 5, https://doi.org/ 10.1177/000312240707200502.
 14. The Corporate Gender Gap Report 2010 [2010], World Economic Forum, http://www3. weforum.org/docs/WEF_GenderGap_CorporateReport_2010.pdf (data dostępu: 30.01.2017).
 15. The Double-bind Dilemma for Women in Leadership: Damned if You Do, Doomed if You Don't [2007], Catalyst, http://www.catalyst.org/system/files/The_Double_Bind_ Dilemma_for_Women_in_Leadership_Damned_if_You_Do_Doomed_if_You_Dont. pdf (data dostępu: 30.01.2017).
 16. Duch-Krzysztoszek D., Sarata N. [2007], Praca [w:] Polityka równości płci. Polska 2007, red. B. Chołuj, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa.
 17. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy [2007], red. M. Juchnowicz,, Difin, Warszawa.
 18. Elliott J.R., Smith R.A. [2004], Race, Gender, and Workplace Power, "American Sociological Review", vol. 69, nr 3, https://doi.org/10.1177/000312240406900303.
 19. Gender Balance on Corporate Boards. Europe Is Cracking the Glass Ceiling [2015], Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/ factsheet_women_on_boards_web_2015-10_en.pdf (data dostępu: 29.01.2017).
 20. Gender Pay Gap: Recent Trends and Explanations [2015], Council of Economic Advisers, White House.
 21. Goldin C. [2006], The Quiet Revolution That Transformed Women's Employment, Education, and Family, "American Economic Review", vol. 96, nr 2, https://doi.org/ 10.1257/000282806777212350.
 22. Goldin C. [2014], A Grand Gender Convergence: Its Last Chapter, "American Economic Review", vol. 104, nr 4, https://doi.org/10.1257/aer.104.4.1091.
 23. Gorman E., Kmec J.A. [2009], Hierarchical Rank and Women's Organizational Mobility: Glass Ceilings in Corporate Law Firms, "American Journal of Sociology", vol. 114, nr 5, https://doi.org/10.1086/595950.
 24. Huffman M.L., Cohen P.N., Pearlman J. [2010], Engendering Change: Organizational Dynamics and Workplace Gender Desegregation, 1975-2005, "Administrative Science Quarterly", vol. 55, nr 2, https://doi.org/10.2189/asqu.2010.55.2.255.
 25. Ibarra H., Andrews S.B. [1993], Power, Social Influence, and Sense Making: Effects of Network Centrality and Proximity on Employee Perceptions, "Administrative Science Quarterly", vol. 38, nr 2, https://doi.org/10.2307/2393414. Ibarra H., Carter N.M., Silva Ch. [2010], Why Men Still Get More Promotions Than Women, "Harvard Business Review", nr 10.
 26. Kalev A. [2009], Cracking the Glass Cages? Restructuring and Ascriptive Inequality at Work, "American Journal of Sociology", vol. 114, nr 6, https://doi.org/10.1086/597175.
 27. Keaveny T., Inderrieden E., Toumanoff P. [2007], Gender Differences in Pay of Young Management Professionals in the United States: A Comprehensive View, "Journal of Labor Research", vol. 28, nr 2, https://doi.org/10.1007/bf03380049.
 28. Khoreva V. [2011], Gender Pay Gap and Its Perceptions, "Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal", vol. 30, nr 3, https://doi.org/10.1108/02610151111124969.
 29. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy [2016], GUS, Warszawa.
 30. Kobiety we władzach spółek giełdowych w Polsce 2016 [2016], Fundacja Liderek Biznesu, Warszawa.
 31. Kram K., Chandler D. [2010], A Self-Directed Approach to Developmental Networks and Leadership Development [w:] Self-Management and Leadership Development, eds M.G. Rothstein, R.J. Burke, Edgar Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton.
 32. Kupczyk T. [2009], Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław.
 33. Lisowska E. [2000], Style zarządzania polskich kobiet menedżerów (w świetle wyników badania ankietowego), "International Journal of Management and Economics", nr 8.
 34. Małżeństwa oraz dzietność w Polsce [2016], GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ ludnosc/ludnosc/malzenstwa-i-dzietnosc-w-polsce,23,1.html (data dostępu: 30.01.2017).
 35. Manning A., Swaffield J.K. [2008], The Gender Gap in Early-Career Wage Growth, "The Economic Journal", vol. 118, nr 530, https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2008.02158.x.
 36. McPherson M., Smith-Lovin L., Cook. J. [2001], Birds of a Feather: Homophily in Social Networks, "Annual Review of Sociology", vol. 27, nr 1, https://doi.org/10.1146/annurev. soc.27.1.415.
 37. Miller A.R. [2011], The Effects of Motherhood Timing on Career Path, "Journal of Population Economics", vol. 24, nr 3, https://doi.org/10.1007/s00148-009-0296-x.
 38. Moss-Racusin C.A., Dovidio J.F., Brescoll V.L., Graham M.J., Handelsman J. [2012], Science Faculty's Subtle Gender Biases Favor Male Students, "PNAS", vol. 109, nr 41, https://doi.org/10.1073/pnas.1211286109.
 39. The Myth of the Ideal Worker: Does Doing All the Right Things Really Get Women Ahead? [2011], Catalyst.
 40. Petersen T., Saporta I., Seidel M.D. [2000], Offering a Job: Meritocracy and Social Networks, "American Journal of Sociology", vol. 106, nr 3, https://doi.org/10.1086/318961.
 41. Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji? [2004], Bank Światowy, Departament Walki z Ubóstwem i Zarządzania Gospodarką Region Europy i Azji Środkowej, http://siteresources.worldbank.org/INTPOLAND/Resources/ Gender_report_pl.pdf (data dostępu: 30.01.2017).
 42. Rubery J., Grimshaw D., Figueiredo H. [2005], How to Close the Gender Pay Gap in Europe: Towards the Gender Mainstreaming of Pay Policy, "Industrial Relations Journal", vol. 36, nr 3, https://doi.org/10.1111/j.1468-2338.2005.00353.x.
 43. Sadowska A. [2006], Kobiety w biznesie w Europie, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 37.
 44. The Simple Truth about the Gender Pay Gap [2016], American Association of University Women, http://www.aauw.org/aauw_check/pdf_download/show_pdf.php?file=The- -Simple-Truth (data dostępu: 30.01.2017).
 45. Steinpreis R., Anders K.A., Ritzke S. [1999], The Impact of Gender on the Review of the Curricula Vitae of Job Applicants and the Tenure Candidates: A National Empirical Study, "Sex Roles", vol. 41, nr 7/8, https://doi.org/10.1023/a:1018839203698.
 46. Szkoły wyższe i ich finanse w 2015 r. [2016], GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2015-r-,2,12.html (data dostępu: 30.01.2017).
 47. Yakubovich V. [2005], Weak Ties, Information, and Influence: How Workers Find Jobs in a Local Russian Labor Market, "American Sociological Review", vol. 70, nr 3, https:// doi.org/10.1177/000312240507000303.
 48. Yakubovich V., Lup D. [2006], Stages of the Recruitment Process and the Referrer's Performance Effect, "Organization Science", vol. 17, nr 6, https://doi.org/10.1287/ orsc.1060.0214.
 49. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje [2014], red. M. Juchnowicz, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0964.0407
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu