BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarno Klaudia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Socially Responsible Investment Funds in Poland. Market Diagnosis and Performance Assessment
Funudsze inwestycyjne odpowiedzialne społecznie w Polsce. Ocena rynku i wyników inwestycyjnych
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 6, s. 5-21, tab., bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Sustainable Development in Finance and Accounting - Theory and Practice
Słowa kluczowe
Inwestowanie, Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Inwestycje, Badanie efektywności, Efektywność, Wskaźniki efektywności, Rynek
Investing, Socially responsible investing (SRI), Investment, Research efficiency, Effectiveness, Effectiveness ratios, Market
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G11, G23
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł został poświęcony przedstawieniu wkładu funduszy inwestycyjnych, działających w sposób odpowiedzialny społecznie (fundusze SRI),w realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz ocenie stanu rynku polskich funduszy SRI. Zidentyfikowano polskie fundusze SRI i dokonano klasyfikacji ich strategii zgodnie z podziałem stosowanym przez Eurosif. Ponadto przeprowadzono badanie efektywności funduszy SRI w porównaniu do funduszy hedge, które kierują się wyłącznie motywami finansowymi. W tym celu wykorzystano uogólniony miernik Sharpe'a, miernik Sharpe-Omega i zmodyfikowany miernik Sharpe'a. Rezultaty analizy pozwalają na wyciągnięcie wniosku, że fundusze SRI nie osiągają co do zasady tak dobrych wyników jak fundusze hedge. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the contribution of socially responsible investment funds (SRI funds) to the realization of a sustainable development concept as well as the outcomes of research on the condition of the Polish SRI funds market. Pol- ish SRI funds were identified and their strategies were systematised referring to the classification used by Eurosif. Moreover an analysis of the effectiveness of Polish SRI funds in comparison with Polish hedge funds, that are completely financially motivated, was conducted. The generalised Sharpe ratio, the Sharpe-Omega ratio and the modified Sharpe ratio were used to assess the effectiveness of analysed funds. The study reveals that Polish SRI funds do not perform very well in com- parison to hedge funds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bacon, C., 2008, Practical Portfolio Performance Measurement and Attribution, 2nd ed., John Wiley & Sons Ltd, Chichester, West Sussex, England.
 2. Barbier, E.B., 1989, The Contribution of Environmental and Resource Economics to an Economics of Sustainable Development, Development and Change, vol. 20, iss. 3, pp. 429-459.
 3. Barbier, E.B., Markandya, A., 2013, A New Blueprint for a Green Economy, Routledge, Abingdon, New York.
 4. Czerwińska, T., 2009, Społeczna odpowiedzialność polityki inwestycyjnej funduszy emerytalnych, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 3, pp. 11-27.
 5. Dziawgo, D., Dziawgo, L., 2014, Społeczna ewolucja rynku finansowego. CSR i IR - wybrane aspekty, Nauki o Finansach, vol. 1, iss. 18, pp. 29-39.
 6. Eurosif, 2012, European SRI Study 2012, Eurosif A.I.S.B.L., Brussels.
 7. Eurosif, 2014, European SRI Study 2014, Eurosif A.I.S.B.L., Brussels.
 8. Favre, L., Galeano, J.A., 2002, Mean-Modified Value-at-Risk Optimization with Hedge Funds, The Journal of Alternative Investments, vol. 5, no. 2, pp. 21-25.
 9. Goodland, R., Ledec, G., 2001, Neoclassical Economics and Principles of Sustain-able Development, Office of Environmental and Scientific Affairs, World Bank, Washington DC, in: Lawn, A.P. (eds.), Toward Sustainable Development. An Ecological Economics Approach, Ecological Economics Series, CRC Press, Boca Raton, Florida.
 10. Gregoriou, G.N., Gueyie, J.P., 2003, Risk-adjusted Performance of Funds of Hedge Funds Using a Modified Sharpe Ratio, The Journal of Wealth Management, vol. 6, no. 3, pp. 77-83.
 11. ISO, 2016, Social responsibility definition, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std: iso:26000:ed-1:v1:en [access: 9.03.2016].
 12. Kazemi, H., Schneeweis, T., Gupta, R., 2003, Omega as a Performance Measure, http://www.edge-fund.com/KaSG03.pdf.
 13. Krupa, D.M., 2012, Fundusze inwestycyjne odpowiedzialne społecznie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. XLVI, iss. 1, pp. 307-316.
 14. Lulewicz-Sas, A., Kilon, J., 2014a, Analysis of the Effectiveness of Socially Responsible Investment Funds in Poland, Economics and Management, vol. 19, no. 4, pp. 338-345.
 15. Lulewicz-Sas, A., Kilon, J., 2014b, The Effectiveness of SRI Funds in Poland, Procedia - Social and Behavioral Sciences, no. 156, pp. 194-197.
 16. Munasinghe, M., Swart R., 2005, Primer on Climate Change and Sustainable Development: Facts, Policy Analysis and Applications, Cambridge University Press, Cambridge.
 17. Munasinghe, M., 2003, Analysing the Nexus of Sustainable Development and Climate change: An Overview, Organization for Economic Cooperation and Development, Development and Climate Change Project, Paris.
 18. Perez, K., 2014, Polish Absolute Return Funds and Stock Funds. Short and Long Term Performance Comparison, Folia Oeconomica Stetinensia, vol. 14, iss. 2, pp. 179-197.
 19. Polish Chamber of Fund and Asset Management, 2016, Assets of Polish invest-ment funds 29.02.2016, http://www.izfa.pl/en/21,statistic-data.html [access: 10.03.2016].
 20. Prospekt informacyjny - SKOK Parasol FIO, https://altustfi.pl/skok/prod/file/pros-pekt_informacyjny_skok_parasol_fio_68.pdf [access: 5.03.2016].
 21. Prospekt informacyjny PZU FIO Parasolowego, https://www.pzu.pl/c/document_li-brary/get_file?uuid=2c33d66e-0256-487b-abf8-b2464ac4a2ee&groupId=10172 [access: 5.03.2016].
 22. Rogall, H., 2010, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
 23. Sharpe, W.F., 1994, The Sharpe Ratio, The Journal of Portfolio Management, vol. 21, no. 1, pp.49-58, https://web.stanford.edu/~wfsharpe/art/sr/sr.htm [access: 25.03.2016].
 24. Stańczak-Strumiłło, K., 2013, Idea społecznej odpowiedzialności inwestycji w polityce inwestycyjnej polskich funduszy inwestycyjnych, Zarządzanie i Finanse, vol. 2, iss. 6, pp. 474-488.
 25. Steurer, R., Margula, S., Martinuzzi, A., 2008, Socially Responsible Investment in EU Member States: Overview of government initiatives and SRI experts' expectations towards governments. Final Report to the EU High-Level Group on CSR, Vienna, http://www.sustainability.eu/pdf/csr/policies/Socially%20Responsible%20Investment%20in%20EU%20Member%20States_Final%20Report.pdf [access: 7.03.2016].
 26. Stooq.pl, 2016, Notowania: wszystkie polskie fundusze, https://stooq.pl/t/?i=602,[access: 7.03.2016].
 27. The United Nations World Commission on Environment and Development, 1987, Our Common Future (Brundtland Report), http://www.undocuments.net/ wced-ocf.htm [access: 13.04.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.6.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu