BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczak Tomasz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
O koncepcjach i metodach w naukach o zarządzaniu w Polsce - raz jeszcze
On Concepts and Methods in Management Sciences in Poland - Once More
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 5, s. 3-9, tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Nauki o zarządzaniu, Metodologia nauki, Terminologia naukowa, Terminologia specjalistyczna
Management sciences, Methodology of science, Terminology of science, Terminology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie istniejącego w naukach o zarządzaniu problemu związanego z pojęciami: koncepcja i metoda. Opisano wybrane przykłady stosowania tych pojęć przez polskich badaczy. Zwrócono uwagę na dowolność stosowania pojęć przez przedstawicieli nauk o zarządzaniu. Dla oznaczenia tego samego zagadnienia stosuje się niekiedy dwa i więcej pojęć, które nie są pojęciami równoznacznymi. Niektórzy autorzy stosują pojęcia koncepcja i metoda jako synonimy. Tekst jest zaproszeniem do dyskusji w przedmiocie wypracowania zasad stosowana i wymienionych pojęć. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the existing in management sciences problem with two terms: the concept and the method. The article describes some examples of using these terms by Polish researchers. The article pays attention to the freedom of using the terms by the representatives of management sciences. Two or more terms are sometimes used in order to describe the same issue, which are not the equivalent terms. Some authors use the term of concept and method as synonyms. The text is an invitation to debate on the topic of developing rules for the application of these terms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieńkowska A., Zgrzywa-Ziemak A. (2014), Współwystępowanie koncepcji i metod zarządzania w świetle badań empirycznych, [w:] J. Lichtarski, S. Nowosielski, G. Osbert-Pociecha, E. Tabaszewska-Zajbert (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 340, s. 17-26.
 2. Bitkowska A., Weiss E. (2015), Wybrane koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka, Wizja Press&IT, Warszawa.
 3. Czekaj J. (2013), Metody organizatorskie w doskonaleniu systemu zarządzania, Wydawnictwo WNT, Warszawa.
 4. Czerska M., Szpitter A.A. (red.), (2010), Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 5. Ćwiklicki M. (2011), Ewolucja metod organizatorskich, Wyd. UE w Krakowie, Kraków.
 6. Jagoda H., Lichtarski J. (2003), O istocie i ewolucji współczesnych koncepcji i metod zarządzania przedsiębiorstwem, "Przegląd Organizacji", Nr 1, s. 3-6.
 7. Jaki A. (2014), Mechanizmy rozwoju paradygmatów zarządzania, "Przegląd Organizacji", Nr 2, s. 8-13.
 8. Jaki A. (2016), Prowartościowy paradygmat i koncepcja zarządzania wartością - mechanizmy i obszary ewolucji, "Przegląd Organizacji", Nr 1 , s. 9-15.
 9. Hopej M" Kral Z. (red.), (2011), Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 10. Lichtarski J. (1999), Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem - istota, relacje, problemy stosowania, "Przegląd Organizacji", Nr 1, s. 13-18.
 11. Lichtarski J. (2001), Koncepcje zarządzania czy funkcje przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", Nr 9, s. 27-28.
 12. Lichtarski J. (2008), O współczesnych orientacjach w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwami, [w:] J. Lichtarski (red.), Kierunki i dylematy w rozwoju nauki o przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 34, s. 51-57.
 13. Lichtarski J. (2015), Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 14. Lichtarski J., Czura M. (2002), O relacjach między koncepcjami zarządzania przedsiębiorstwem, "Przegląd Organizacji", Nr 10, s. 7-9.
 15. Lichtarski J., Węgrzyn A. (2000), Wspólne płaszczyzny różnych koncepcji i metod zarządzania, "Przegląd Organizacji", Nr 12, s. 11-14.
 16. Lisiński M. (2016), Metody naukowe w metodologii nauk o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", Nr 4, s. 11-19.
 17. Mijał A. (2016), Reengineering, [w:] S. Sokołowska, A. Krawczyk-Sołtys, A. Mijał, L. Płatkowska-Prokopczyk, P. Szwiec, Koncepcje organizacji i metody zarządzania. Możliwości i ograniczenia, Difin, Warszawa, s. 138-161.
 18. Niestrój R. (2005), Typologia orientacji przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Nr 677, s. 7-15.
 19. Nowosielski S. (2010), Koncepcje zarządzania organizacją. Problemy terminologiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 137, Seria: Nauki o Zarządzaniu 4, s. 13-23.
 20. Palucha K. (2012), Nowoczesne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 60, s. 259-279.
 21. Płatkowska-Prokopczyk L. (2016), Benchmarking jako metoda wzorowania się na innych, [w:] S. Sokołowska, A. Krawczyk-Sołtys, A. Mijał, L. Płatkowska-Prokopczyk, P. Szwiec, Koncepcje organizacji i metody zarządzania. Możliwości i ograniczenia, Difin, Warszawa, s. 204-228.
 22. Sobczak T. (2009), O koncepcjach i metodach w naukach o zarządzaniu w Polsce, "Przegląd Organizacji", Nr 10, s. 6-9.
 23. Sokołowska S., Krawczyk-Sołtys A., Mijał A., Płatkowska-Prokopczyk L., Szwiec P. (2016), Koncepcje organizacji i metody zarządzania. Możliwości i ograniczenia, Difin, Warszawa.
 24. Stańczyk-Hugiet E., Piórkowska K., Stańczyk S. (2016), Ewolucyjny nurt w naukach o zarządzaniu. Stan wiedzy, "Przegląd Organizacji", Nr 2, s. 7-15.
 25. Sudoł S. (2016), Zarządzanie jako dyscyplina naukowa, "Przegląd Organizacji", Nr 4, s. 4-11.
 26. Sułkowski Ł. (2012), Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, Warszawa.
 27. Sułkowski Ł. (2014), Paradygmat krytyczny organizacji i zarządzania, [w:] Ł. Sułkowski, M. Zawadzki (red.), Krytyczny nurt zarządzania, Difin, Warszawa, s. 36-62.
 28. Szpitter A.A. (2011), Koncepcje zarządzania - próba klasyfikacji, "Przegląd Organizacji", Nr 10, s. 9-12.
 29. Trocki M. (2005), Tożsamość nauk o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", Nr 1, s. 7-10.
 30. Zimniewicz K. (2008), Koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań.
 31. Zimniewicz K. (2014), Teoria i praktyka zarządzania. Analiza krytyczna, PWE, Warszawa.
 32. Zimniewicz K. (2016), W poszukiwaniu metodologicznego modelu dla nauk o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", Nr 2, s. 4-7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu