BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chomątowska Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Molek-Winiarska Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kompleksowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników - studium przypadku
A Comprehensive Approach to Safety and Health Management in a Company - a Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, nr 4 (964), s. 175-190, tab., rys., bibliogr. 41 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ochrona zdrowia, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Studium przypadku, Zdrowie organizacyjne
Health and safety at work, Health care protection, Employees in enterprise, Case study, Organizational health
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I12, K32
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej stosują systemowe, proaktywne podejście do zarządzania bhp. Wymaga ono kompleksowego i wszechstronnego traktowania zagadnień zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Celem artykułu jest przedstawienie różnorodnych sposobów zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w ramach współczesnego podejścia do zarządzania bhp. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie zdrowia organizacyjnego oraz interwencji wpływających na redukcję stresu związanego z pracą. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter teoretyczny. Druga stanowi studium przypadku organizacji, która w sposób systemowy zarządza bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników. Podjęła ona w tym celu wiele różnorodnych działań o charakterze technicznym, systemowym i behawioralnym. Działania te realizowane są kompleksowo przez służby bhp, działy zarządzania zasobami ludzkimi i jakości oraz osoby odpowiedzialne za medycynę pracy i psychologów zakładowych. (abstrakt oryginalny)

Nowadays, more and more organizations are using a system-based, proactive approach to the management of occupational safety and health (OSH). This requires that treatment of worker health and safety now be more complex and comprehensive than it has been. The aim of this paper is to present the diversity of OSH dimensions within the framework of the contemporary approach to OSH management. The paper looks particularly at issues of organizational health and interventions addressing work-related stress. The second part of the article describes a case study of the implementation of a system-based OSH programme in one company, which undertook numerous technical, systemic and behavioral activities requiring the cooperation of many departments and individuals: OSH, HR, quality management and occupational medicine and Occupational Health Psychologists. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakker A., Schaufeli W., Leiter M., Taris T. [2008], Work Engagement: An Emerging Concept in Occupational Health Psychology, "Work and Stress", vol. 22, nr 3, https:// doi.org/10.1080/02678370802393649.
 2. Bauer G.F., Davies J.K., Pelikan J. [2006], The EUHPID Health Development Model for the Classification of Public Health Indicators, "Health Promotion International", vol. 21, nr 2, https://doi.org/10.1093/heapro/dak002.
 3. Bauer G.F., Jenny G. [2012], Moving Towards Positive Organizational Health: Challenges and a Proposal for a Research Model of Organizational Health Development [w:] Contemporary Occupational Health Psychology, eds J. Houdmont, S. Leka, R. Sinclair, Wiley-Blackwell, West Sussex.
 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy [2008], red. D. Koradecka, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 5. Brummelhuis L. ten, Lippe T. van de [2010], Effective Work-life Balance Support for Various Household Structures, "Human Resource Management", vol. 49, nr 2, https:// doi.org/10.1002/hrm.20340.
 6. Cascio W. [2001], Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 7. Cooper C.L., Liukkonen P., Cartwright S. [1996], Stress Prevention in the Workplace, European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.
 8. Cooper C.L., Payne R. [1987], Stres w pracy, PWN, Warszawa.
 9. Cotton P., Hart M.P. [2003], Occupational Wellbeing and Performance: A Review of Organizational Health Research, "Australia Psychologist", vol. 38, nr 2. https://doi. org/10.1080/00050060310001707117.
 10. Cox T., Griffiths A., Rial González E. [2000], Research on Work-related Stress, Report EU OSHA, Nottingham, https://osha.europa.eu/pl/ publications/reports/203 (data dostępu: 17.08.2010).
 11. Dalgren A., Gard G. [2009], Soft Values with Hard Impact - a Review of Stress Reducing Interventions on Group and Organizational Level, "Physical Therapy Reviews", vol. 14, nr 6, https://doi.org/10.1179/108331909x12540993897810.
 12. Dewe P., O'Driscoll M. [2002], Stress Management Interventions: What Do Managers Actually Do?, "Personnel Review", vol. 31, nr 1-2, https://doi.org/10.1108/ 00483480210416847.
 13. The DuPont Integrated Approach (DnA) for Safety: A Catalyst to Accelerate Performance [2012], http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/consulting- -services-and-process-technologies/consulting-services-and-process-technologieslanding/ documents/DnA_USA_Brochure_06192012.pdf (data dostępu: 14.01.2017).
 14. Ejdys J., Lulewicz A., Obolewicz J. [2008], Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 15. Graveling R.A., Crawford J.O., Cowie H., Amati C., Vohra S. [2008], A Review of Workplace Interventions that Promote Mental Wellbeing in the Workplace, Institute of Occupational Medicine, Edinburgh.
 16. Hansen L. [1993], Safety Management: A Call for Revolution, "Professional Safety", vol. 38, nr 3.
 17. Herrero S.G., Saldana M.A.M, Manzanedo del Campo M.A., Ritzel D.O. [2002], From the Traditional Concept of Safety Management to Safety Integrated with Quality, "Journal of Safety Research, vol. 33, nr 1, https://doi.org/10.1016/s0022-4375(02)00008-7.
 18. Juchnowicz M. [2012], Satysfakcja z pracy w sektorze usług w realiach polskiej gospodarki, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy, Innowacje, Projekty", nr 24.
 19. Karasek R. [1979], Job Demands, Job Decision Latitude and Mental Strain: Implications for Job Redesign, "Administrative Science Quarterly", nr 24, https://doi.org/ 10.2307/2392498.
 20. Kipfelsberger P., Herhausen D., Bruch H. [2016], How and When Customer Feedback Influences Organizational Health, "Journal of Managerial Psychology", vol. 31, nr 2, https://doi.org/10.1108/JMP-09-2014-0262.
 21. Klink J.J.L. van der, Blonk R.W.B, Schene A.H., Dijk F.J.H. van [2001], The Benefits of Interventions for Work-related Stress, "American Journal of Public Health", vol. 91, nr 2, https://doi.org/10.2105/ajph.91.2.270.
 22. Koźlik M. [2008], Kompleksowe podejście do bezpieczeństwa pracy, "Przyjaciel przy Pracy", nr 10.
 23. MacIntosh R., Maclean D., Burns H. [2007], Health in Organizations: Towards a Process- based Approach, "Journal of Management Studies", vol. 44, nr 2, https://doi. org/10.1111/j.1467-6486.2007.00685.x.
 24. Miles M.B. [1969], Planned Change and Organizational Health: Figure and Ground [w:] Organizations and Human Behavior, eds F.D. Carver, T.J. Sergiovanni, McGraw-Hill, New York.
 25. Miller R.L., Griffin M.A., Hart P. [1999], Personality and Organizational Health: The Role of Conscientiousness, "International Journal of Work, Health and Organisations", vol. 13, nr 1, https://doi.org/10.1080/026783799296156.
 26. Molek-Winiarska D. [2010], Organizacyjne i indywidualne programy zarządzania stresem, "Współczesne Zarządzanie", nr 1.
 27. Nielsen K., Randall R., Holten A., Gonzalez E. [2010], Conducting Organizational-level Occupational Health Interventions: What Works?, "Work and Stress", vol. 24, nr 3, https://doi.org/10.1080/02678373.2010.515393.
 28. PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania [2004], PKN, Warszawa.
 29. PN-N-18004:2001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne [2001], PKN, Warszawa.
 30. Podgórski D. [2000], Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - normalizacja i promocja, "Bezpieczeństwo Pracy", nr 12.
 31. Podgórski D. [2008], Metody i modele systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy [w:] Bezpieczeństwo i higiena pracy, red. D. Koradecka, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 32. Podgórski D. [2017], Współczesne koncepcje zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy [w:] Nauka o pracy, bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. Pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych, Centralny Instytut Ochrony Pracy, http://nop.ciop.pl/m8-1/m8-1_1. htm (data dostępu: 17.01.2017).
 33. Puchalski K., Korzeniowska E. [2008], Promocja zdrowia w miejscu pracy w politykach zdrowia publicznego w Polsce, "Medycyna Pracy", vol. 59, nr 1.
 34. Quick J.C., Macik-Frey M., Cooper C.L. [2007], Managerial Dimensions of Organizational Health: The Healthy Leader at Work, "Journal of Management Studies", vol. 44, nr 2, https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2007.00684.x.
 35. Richardson K.M., Rothstein R.H. [2008], Effect of Occupational Stress Management Intervention Programs. A Meta-analysis,"Journal of Occupational Health Psychology", vol. 13, nr 1, https://doi.org/ 10.1037/1076-8998.13.1.69.
 36. Robbins S.P. [2004], Organizational Behavior. Concepts, Controversies and Applications, Prentice-Hall, International Editions.
 37. Sadłowska-Wrzesińska J. [2014], Bezpieczeństwo behawioralne (BBS), społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i dialog społeczny - współczesne wyzwania bezpieczeństwa pracy [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. 2, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Zakopane.
 38. Siegrist J. [1996], Adverse Health Effects of High-effort/Low-reward Conditions, "Journal of Occupational Health Psychology", vol. 1, nr 1, https://doi.org/10.1037/1076- 8998.1.1.27.
 39. Sinclair R., Sears L., Zajack M., Probst T. [2010], A Multilevel Model of Economic Stress and Employee Well-Being [w:] Contemporary Occupational Health Psychology, eds J. Houdmont, S. Leka, R. Sinclair, Wiley-Blackwell, West Sussex.
 40. Thompson S., Hopwood D. [2017], Workplace Safety: No Better Time than Now, http:// www.aspenrmg.com/Articles/workplace_safety_no_better_time _than_now.htm (data dostępu: 14.01.2017).
 41. Weinstein M.B. [1997], Total Quality Safety Management and Auditing, CRS Press, Boca Raton, Florida.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0964.0410
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu